Arne A. Anderberg

Professor, Sektionschef

Telefon: x46 (0)8-5195 41 57
Fax: x46 (0)8-5195 42 21
E-mail: arne.anderberg@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Specialiteter: Ericales (bland annat Primulaceae, Ericaceae), Asteraceae, Skandinaviens flora
Född: 1954
Examina: Fil. Dr. (1985, Stockholms Universitet), Docent (1990, Stockholms Universitet), Professor sedan 2001
Speciella intressen: Fylogeni och Systematik inom familjerna Asteraceae; Fylogenetiska samband inom ordningen Ericales, dit bland annat familjerna Primulaceae och Ericaceae hör.
Forskningsprojekt: Fylogenetiska samband inom ordningen Ericales.
Publikationer


/fbo/pers/ander.html.se
Senast uppdaterad: 12 juni 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs