Anna-Lena Anderberg

Forskningsassistent

Telefon: x46 (0)8-5195 41 51
Fax: x46 (0)8-5195 42 21
E-mail: anna-lena.anderberg@nrm.se
Adress: Fanerogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet,
Box 50007, 104 05 Stockholm
Specialiteter: Frömorfologi hos nordiska växter
Född: 1957
Examina: Fil. Kand. (1981, Stockholms Universitet)
Projekt: Atlas of Seeds (Den Nordiska fröatlasen), Den virtuella floran
Publikationer


/fbo/pers/alander.html.se
Senast uppdaterad: 28 september 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs