Externa länkar

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Botaniska institutioner i Sverige

Botaniska Index

Andra användbara länkar


/fbo/links/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 26 mars 2004
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs