Swartzherbariet
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar        Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Peter Olof Swartz I Regnellska herbariet på Naturhistoriska riksmuseet förvaras det historiskt intressanta och vetenskapligt viktiga Swartzherbariet. Det hålls separat från huvudsamlingen och innehåller omkring 6000 fröväxter och ormbunkar, huvudsakligen från Västindien.
Under en resa åren 1784 och 1786 samlade den svenske botanisten Peter Olof Swartz (1760-1818) växter på Jamaica och Hispaniola och detta material utgör idag större delen av Swartzherbariet. Samlingen innehåller också material som samlats av Forsström, Banks, Euphrasén, Freyreis (ormbunkar), Swedérus, West, Ryan och andra samtida botanister.
Swartz publikationer Nova Genera et Species Plantarum seu Prodromus från 1788, Observationes botanicae (1791) och Flora Indiae occidentalis (1797-1806) blev resultatet av hans resa till Västindien. Två arbeten om Swartz och hans gärning kommer att publiceras i samarbete mellan Bertil Nordenstam, Roger Lundin och Mia Ehn Salter vid Naturhistoriska riksmuseet, och Thomas Zanoni vid Botaniska trädgården i New York.

Material ur Swartzherbariet lånas inte ut, men materialet har dataregistrerats och presenteras i en sökbar databas. Information om typmaterial som finns i samlingen är även tillgängligt i den sökbara databasen över typsamlingen. På begäran kan en fotostatkopia eller en digitaliserad bild av ett herbarieark erhållas.


/fbo/hist/swartz/swartz.html.se
Senast uppdaterad: 12 februari 2007
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs