Bilder på Swartz herbarieark
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Här nedan visas några exempel på herbarieark i Swartzherbariet. Material ur Swartzherbariet lånas inte ut, men digitaliserade bilder kan sändas på begäran.

Citharexylon subserratum Sw.

Citharexylon subserratum Sw. framsida

 

Cranichis oligantha Sw.

Cranichis oligantha Sw. framsida Cranichis oligantha Sw. detalj

 

Lantana radula Sw.

Lantana radula Sw. framsida

 

Lantana stricta Sw.

Lantana stricta Sw. framsida

 

Urtica nummularifolia Sw.

Urtica nummularifolia Sw. framsida Urtica nummularifolia Sw. baksida Urtica nummularifolia Sw. baksida

Urtica nummularifolia Sw. framsida Urtica nummularifolia Sw. detalj

Urtica nummularifolia Sw. framsida Urtica nummularifolia Sw. baksida Urtica nummularifolia Sw. detalj

Urtica nummularifolia Sw. framsida Urtica nummularifolia Sw. baksida

 

Wallenia laurifolia Sw.

Wallenia laurifolia Sw. framsida Wallenia laurifolia Sw. baksida Wallenia laurifolia Sw. detalj


/fbo/hist/swartz/swark.html.se
Senast uppdaterad: 2 september 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs