Hendrik van Rijgersma
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Centrosema virgianum (L.) Benth. var angustifolium Griseb.

illustration
Illustration x3 Illustration x3

Tillbaka till listan.


/fbo/hist/rijgersma/centvir.html.se
Senast uppdaterad: 8 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs