Anders Fredrik Regnell
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Anders Fredrik Regnell Den svenske läkaren och botanisten Anders Regnell föddes i Stockholm 1807, som ende son till den ogifta tjänstekvinnan Brita Persdotter och kusken Anders Ringnell. När fadern gifte sig med änkan till en värdshusvärd flyttade sonen med och trots att de var ekonomiskt relativt välbärgade upptogs faderns och styvmoderns mesta tid med skötsel av värdshuset och något egentligt familjeliv erbjöds inte. Vid sjutton års ålder, efter avslutad skolexamen, började Regnell läsa medicin i Uppsala. Hans huvudintresse i livet var botaniken som han studerade under ledning av Göran Wahlenberg, som vid den tiden innehade "cathedra Linnaeana tertius". Regnell utexaminerades 1837 och reste kort därefter till Brasilien där han hoppades förbättra sin svaga hälsa. Uppenbarligen återhämtade hans sig redan under resan till Sydamerika och efter att ha klarat ett prov vid medicinska fakulteten i Rio de Janeiro, reste han vidare till den lilla byn Caldas i provinsen Minas Geraes, 1200 meter över havet, där han levde fram till sin död 1884. Tack vare sin gedigna utbildning och medicinska erfarenhet blev Regnells läkarpraktik snart en framgång. För inkomsterna köpte han mark och kaffeodlingar och ökade på så sätt sin förmögenhet.
Med outtröttlig entusiasm samlade Regnell växter och byggde till sitt hus för att ge plats åt sitt herbarium, som bland annat studerades av Martius för verket 'Flora Brasiliensis'.

Typen för Regnellidium diphyllum

Regnell var en enstöring och ungkarl, men hade ändå talrika gäster i sitt hem i Caldas. Många var botanister vars vetenskapligt betydelsefulla insamlingar idag finns i det Regnellska herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet. Med undantag av ett stort antal arter har även tre växtsläkten fått namn till Regnells ära, nämligen Regnellia (Orchidaceae), Neoregnellia (Sterculiaceae) och Regnellidium (Marsiliaceae).
Regnell hade planer på att skapa en "Brasiliansk Institution" och Naturhistoriska riksmuseet var tänkt att inhysa densamma (nu Regnellska herbariet). Han avsatte en summa pengar som skulle användas för fortlöpande skötsel av samlingarna, och för att möjliggöra insamlingsresor. Regnells donation förvaltas idag av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien.


/fbo/hist/regnell.html.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs