Löv Persongalleri
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

 

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Carl von Linné - Linnés egen levnadsteckning - Persongalleri - Linnéherbariet
Adolf Fredrik
1710-1771, kung av Sverige från 1751, gift med Lovisa Ulrika.
Ankarcrona, Teodor
1687-1750, amiral och amiralitetsråd, landshövding i Stockholms län, ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.
Artedi, Petrus
1705-1735, zoolog, ichtyolog, studiekamrat med Linné.
Boerhaave, Herman
1668-1738, holländsk läkare, direktör för Leidens sjukhus, professor i botanik och kemi.
Brodersonia, Christina
1688-1733, Carl von Linnés mor.
Brodersonius, Samuel
ca. 1658-1707, Carl von Linnés morfar, kyrkoherde i Stenbrohult, Småland.
Burman, Johan (Johannes)
1690-1762, professor i botanik i Amsterdam.
Celsius, Olof d. ä.
1670-1756, teologie professor och domprost i Uppsala. Medlem av Vetenskapssocieteten i Uppsala och Kungl. Vetenskapsakademien i Stockholm. Kunnig i österländska språk och intresserad av botanik. Beskrev Uppsalatraktens flora, samanställde en Flora Uplandica och var Linnés vän och beskyddare.
Clifford, Georg
1686-1760, bankir och borgmästare i Amsterdam, direktör för Holländska Ostindiska kompaniet, innehade en botanisk trädgård i Hartecamp vid Haarlem i Holland.
Dillenius, Johan Jacob
1684-1747, tysk botanist, botanikprofessor i Oxford, England.
Ekeberg, Carl Gustav
1716-1784, sjökapten vid Ostindiska kompaniet, skrev reseskildringar, gjorde flera resor till Ostindien och Kina, bla. en resa tillsammans med Linnélärjungen Sparrman.
Gronovius, Johann Frederik
1690-1762, holländsk botanist, med. doktor och senator i Leiden, namngav Linnés favoritblomma Linnaea.
Jussieu, Antoine Laurent de
1686-1758, bot. professor i Paris.
Lidbeck, Erik Gustaf
1724-1803, student hos Linné i Uppsala, Linnés resesällskap på Västgötaresan, senare föreståndare för den botaniska trädgården i Lund och professor i naturalhistoria där.
Linné, Carl von d. y.
1741-1783, Carl von Linnés son, professor i Uppsala.
Linné, Elisabeth Christina von
1743-1782, Carl von Linnés dotter, gift med major Carl Fredrik Bergencrantz, dotterson till Olof Rudbeck d. y.
Linné, Lovisa von
1749-1839, Carl von Linnés dotter, ogift.
Linné, Sara Christina von
1751-1835, Carl von Linnés dotter, gift med kapten Hans Henrik Duse.
Linné, Sophia von
1757-1830, Carl von Linnés dotter, gift med akademiombudsmannen Samuel Christoffer Duse.
Linnaeus, Anna Maria
1710-1769, Carl von Linnés syster, gift med kyrkoherden i Wirestad Gabriel Höök.
Linnaeus, Emerentia
1723-1753, Carl von Linnés syster, gift med kronobefallningsmannen Carl Ammon Branting.
Linnaeus, Johannes
1754-1757, Carl von Linnés son, född i Uppsala, dog innan han blev tre år gammal
Linnaeus, Nils Ingemarsson
1674-1748, Carl von Linnés far, kyrkoherde i Stenbrohult, Småland. Tog sig namnet Linneaus efter den stora lind som växte på gården Jonsboda, Hvittaryds socken, Småland där han föddes.
Linnaeus, Samuel
1718-1797, Carl von Linnés bror, kyrkoherde och sedemera prost i Stenbrohult, Småland. Gift med Anna Helena Osander.
Linnaeus, Sara Magdalena
1744-1744, Carl von Linnés dotter, dog endast 15 dagar gammal.
Linnaeus, Sophia Juliana
1714-1771, Carl von Linnés syster, gift med kyrkoherden i Ryssby Johan Svensson Collin.
Moræus, Johan
1672-1742, Linnés svärfar, läkare i Falun.
Moræa, Sara Elisabeth
1716-1806, Linnés hustru.
Nietzel, Didrik
1703-1756, tysk trädgårdsmästare, arbetade hos Clifford på Hartecamp i Holland, senare akademiträdgårdsmästare hos Linné i Uppsala.
Reuterholm, Nils Esbjörnsson von
1676-1756, friherre, anställd på Svenska ambassaderna i Holland, Hanover och sedan Polen, sedemera landshövding i Stora Kopparbergs län, senare också i Närkes och Värmlands län. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakedemien från dess grundande 1739.
Roberg, Lars
1660-1740, medicine professor i Uppsala, ansvarig för ämnesområdena teoretisk och praktisk medicin, kirurgi, fysiologi och kemi.
Rosén, Nils von Rosenstein
1706-1773, professor i anatomi och praktisk medicin Uppsala. Olof Rudbeck d. y.:s efterträdare.
Rothman, Johan Stensson
1684-1763, provinsialläkare i Växjö och Linnés naturkunskapslärare vid Växjö gymnasium.
Royen, Adriaan van
1705-1779, bot. professor i Leiden.
Rudbeck, Olof d. y.
1660-1740, botaniker, språk- och fornforskare, medicine professor i Uppsala, ansvarig för ämnesområdena anatomi, botanik, zoologi och farmakologi.
Smith, sir James Edward
1750-1828, engelsk naturforskare, köpte Linnés efterlämnade herbarium.
Sohlberg, Claes
1711-1773, studiekamrat med och resesällskap till Linné under hans resor till Dalarna och Holland, arbetade som läkare först i Falun och sedan i Filipstad.
Söderberg, Olof Andersson
1728-1758, student hos Linné i Uppsala, Linnés resesällskap på hans Skånska resa, senare docent i Greifswald och Uppsala och utnämnd till professor i Halle.
Tessin, Carl Gustaf
1695-1770, greve, riksråd, överstemarskalk vid hovet, upprättade ett naturaliekabinett på Läckö.
Tilas, Daniel
1712-1772, friherre, landshövding, bergsråd, riksheraldiker. Direktör över järnverken i Jämtland och Härjedalen. Ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien från dess grundande.

Referenser:

Mejier, B. & T. Westrin, red. 1904-1926: Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, 38 band, Stockholm.

Fries, Th. M., 1903: Linné, lefnadsteckning, Fahlcrantz & Co., Stockholm.

Sandermann Olsen, Sven-Erik, 1997: Bibliographia Discipuli Linnæi, Bibliographies of the 331 Pupils of Linnæus, Köpenhamn.


/fbo/hist/linnaeus/galleri.html.en
Senast uppdaterad: 22 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs