Celsius Flora Uplandica
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Celsiusherbariet En av de äldsta växtsamlingarna på Naturhistoriska riksmuseet är Celsius Flora Uplandica från 1730, en samling pressade uppländska växter inbundna i fyra tjocka skinnband i folioformat med sammanlagt 765 arter. Till dessa hör en tunnare, handskriven volym med förklaringar och presentation av innehållet.

Ett ark i Celsiusherbariet

Verket sammanställdes av Olof Celsius den äldre som gåva till Drottning Ulrika Eleonora, dess fullständiga titel är Olavi Celsii Flora Uplandica Sive Catalogus Plantarum quo Stirpes pleraeque per Uplandiam sponte nascentes enumerantur, et suis, secundum Clarrissimorum Botanicorum placita, classibus et appellationibus distinguentur. Avia Meleridum peragro loca.
Katalogens titelsida Endast två exemplar av Celsius Flora Uplandica är kända, det ena förvaras sedan 1870 på Naturhistoriska riksmuseet och det andra finns på Uppsala Universitet.

Celsius Upplandsherbarium är intressant som varande den äldsta kända 'Upplandsfloran', men också genom att det studerades av Linné, vars beskyddare och faderlige vän Celsius var.


/fbo/hist/celsius.html.se
Senast uppdaterad: 23 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs