Erik Asplund
Botanisk historia
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar
      Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Erik Asplund Erik Asplund föddes den 9 oktober 1888 i Jäders socken i Södermanlands län. Han var son till handlaren Conrad Asplund och Vendela Maria Asplund, född Sahlin. 1908 tog han studentexamen vid Nyköpings läroverk och därefter kom han till Uppsala för att studera vid Uppsala universitet. Han blev fil. mag. 1913 och fil. lic. 1920. Samma år, 1920, promoverades han också till fil. dr. Han disputerade på en avhandling om blomutveckling i familjen Valerianaceae: "Studien über die Entwicklungsgeschichte der Blüten einiger Valerianaceen". Mellan åren 1921-1925 var han docent i botanik vid Uppsala universitet. 1927 förordnades Asplund som assistent vid Riksmuseets botaniska avdelning. Denna tjänst ändrades 1933 till intendent, en tjänst som han hade fram till sin pensionering 1953. Asplund tilldelades professors namn 1957. Han avled 85 år gammal den 30 juli 1974.

Asplunds fältbok från Boliviaresan, 1920 Redan som ung student deltog Asplund i flera forskningsresor. Hans två första insamlingsresor var till Spetsbergen 1913 och 1915. Hans stora livsuppgift blev dock floran och vegetationen i Sydamerika. Det kom att bli en hel serie av resor till denna världsdel. Den första var till Bolivia 1920-21, då han även samlade i Chile, Venezuela, Panama och Brasilien. 1939-40 reste han åter till Sydamerika för att samla i Ecuador, Peru och Colombia. En tredje forskningsresa företogs 1955-56, denna gång till Ecuador, Peru och Venezuela.

Stockholmstraktens växter Hans specialisering på den Sydamerikanska floran hindrade honom dock inte från att utföra talrika insamlings- och studieresor inom de skandinaviska länderna och han behärskade den nordiska kärlväxtfloran suveränt. Tillsammans med Erik Almquist gav han 1937 ut andra upplagan av "Stockholmstraktens växter". Totalt publicerade Asplund ett dussintal botaniska publikationer rörande Nordeuropas och Sydamerikas flora. Han bidrog med inte mindre än 429 nr. till det av prof. G. Samuelsson påbörjade exsickatverket över Sveriges flora och som distribuerades till ett trettiotal herbarier i världen.

Asplundia aulacostigma

Asplund har hittills fått två växtsläkten uppkallade efter sig, nämligen Asplundia (Cyclanthaceae) och Asplundianthus (Asteraceae) och dessutom har hela 66 arter Erik Asplunds namn, i någon form, i artepitetet.

Hans vetenskapligt värdefulla och alltid synnerligen välpreparerade växtmaterial förvaltas av sektionen för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet, där de sydamerikanska samlingarna förvaras i Regnellska herbariet.


/fbo/hist/asplund/asplund.html.se
Senast uppdaterad: 6 december 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs