Beskrivning till botaniska samlingarna
Databaser
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Arbetet med att skapa en databas över den botaniska typsamlingen inleddes vintern 1995. Typdatabasen uppdateras regelbundet när nytt typmaterial identifieras. Alla identifierade typer ur allmänna och nordiska herbarierna är registrerade, men arbetet med de Sydamerikanska typerna pågår.
Eftersom denna databas har stort internationellt intresse är den skriven på engelska.

Beskrivning av de fält som används i databasen:

 • Fält 1. Växtnamn och auktorsnamn. Fältet kan ha flera namn i de fall exemplaret typifierar mer än ett namn. Hybridnamn skrivs till exempel Carex x subpaleacea.
 • Fält 2. Herbarienummer. Varje post har ett unikt identifikationsnummer. Sydamerikanskt material har nummer som inleds med "R", medan typmaterial från övriga världen har nummer som inleds med "G". Nummer R-5000 är till exempel typen för Poa pilcomayensis Hack. från Paraguay, och nummer G-5000 är typen för Porophyllum tharpianum Steyermark från Mexico.
 • Fält 3. Familjenamn och släktnummer. Numreringen är samma som den som används i Dalla Torre & Harms (Genera Siphonogamarum, 1905). I ett par fall har mer än ett familjenamn angivits, nämligen då en växt har beskrivits som tillhörande en familj, men senare är flyttad till en annan. Exempel: Urena ricinocarpa/Sparrmannia ricinocarpa Malvaceae (Tiliaceae).
 • Fält 4. Insamlare och insamlingsnummer. Namnet på insamlaren och det löpnummer som givits exemplaret vid insamlingstillfället.
 • Fält 5. Fyndplats. Fyndplatsen anges som den är skriven på insamlingsetiketten. I några fall har information lagts till men står då inom hakparanteser, till exempel "[Sweden]".
 • Fält 6. Date. Insamlingsdatum.
 • Fält 7. Typspecifikation. Fältet anger vilken sorts typ materialet representerar, såsom holotyp, lectotyp, isotyp etc. Termer som cotype, eller typ har också använts.
 • Fält 8. Herbarium. Detta fält anger det av sektionens herbarier som materialet hör till. Typer från Sydamerika hör till Regnellska herbariet (Regnell) och Linnétyper ligger i det separata Linnéherbariet (S-LINN).
 • Fält 9. Övrig information. Fältet anger olika typer av kompletterande anmärkningar, till exempel:
  - om material av insamlingen också finns i alkohol. En separat databas finns tillgänglig för botaniska samlingar i alkohol.
  - om materialet hör till det nordiska floraområdet, det vill säga Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Spetsbergen, Färöarna, Jan Mayen eller andra av Norges arktiska öar.
  - om det finns mer än ett exemplar av samma insamling.
  - om det finns fotografier, negativ nummer, pollenpreparat etc.


/fbo/data/typdesc.html.se
Senast uppdaterad: 7 feb 2007
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs