Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Västerbotten

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

2
Taraxacum acutidens
2
Taraxacum biformatum toppmaskros
1
Taraxacum boreum
6
Taraxacum brachycephalum
2
Taraxacum caespitans
8
Taraxacum canaliculatum sorgmaskros
1
Taraxacum explicatum gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
10+
Taraxacum laceratum parvelmaskros
1
Taraxacum mucronatum dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
3
Taraxacum oxylobium krummaskros
1
Taraxacum remotilobum gluggmaskros
3
Taraxacum rubidipes
7
Taraxacum septentrionale nordmaskros
5
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 17 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

10+
Taraxacum chrysostylum guldstiftsmaskros
2
Taraxacum cochleatum spiralmaskros
1
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
1
Taraxacum hirtellum
6
Taraxacum macrocentrum
3
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 7 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

10+
Taraxacum falcatum falkmaskros
6
Taraxacum fulvum tegelmaskros
1
Taraxacum proximum brunmaskros
1
Taraxacum scanicum skånemaskros
7
Taraxacum tenuilobum trådmaskros

Totalt 5 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

8
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

10+
Taraxacum praestans kvällsmaskros
1
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

5
Taraxacum acutangulum svansmaskros
7
Taraxacum aequilobum vridmaskros
7
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
5
Taraxacum biforme klockmaskros
5
Taraxacum caudatulum sågmaskros
1
Taraxacum cordatum hjärtmaskros
1
Taraxacum croceiflorum rödstrimmig maskros
1
Taraxacum dilatatum spårmaskros
6
Taraxacum ekmanii Ekmans maskros
1
Taraxacum expallidiforme östmaskros
10+
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
7
Taraxacum geminatum trädesmaskros
2
Taraxacum glossocentrum klyvmaskros
6
Taraxacum interruptum våningsmaskros
3
Taraxacum kjellmanii Kjellmans maskros
3
Taraxacum longisquameum bryggmaskros
2
Taraxacum lucescens skimmermaskros
1
Taraxacum mimulum smalmaskros
6
Taraxacum multilobum flikmaskros
5
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
1
Taraxacum obtusulum saimamaskros
1
Taraxacum pallescens blekmaskros
4
Taraxacum pectinatiforme kammaskros
8
Taraxacum planum plattmaskros
10+
Taraxacum recurvum gråmaskros
4
Taraxacum retroflexum vallmaskros
1
Taraxacum sahlinii
9
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
1
Taraxacum stereodes trappmaskros
4
Taraxacum sublaeticolor blackmaskros
2
Taraxacum xanthostigma gyllenmaskros

Totalt 31 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

10+
Taraxacum croceum fjällmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 64 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-vasterbotten.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs