Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Värmland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

10+
Taraxacum apicatum – snytmaskros
10+
Taraxacum biformatum – toppmaskros
9
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
2
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
2
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
6
Taraxacum maurum
2
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
2
Taraxacum oxylobium – krummaskros
2
Taraxacum praecox – vårmaskros
10+
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
5
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
10+
Taraxacum spilophylloides
8
Taraxacum subintegrum – filtmaskros

Totalt 15 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena – norrlandsmaskrosor

1
Taraxacum chrysostylum – guldstiftsmaskros
2
Taraxacum hirtellum

Totalt 2 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

6
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
1
Taraxacum disseminatum – parkmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
9
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
1
Taraxacum glaucinum – blågrå maskros
1
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
8
Taraxacum laetum – spädmaskros
1
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
9
Taraxacum marginatum – fransmaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
4
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 11 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

10+
Taraxacum hamatiforme – lövmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

6
Taraxacum euryphyllum – bredskaftad fläckmaskros
4
Taraxacum larssonii – dalslandsmaskros
4
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros

Totalt 4 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

1
Taraxacum suecicum – strandmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

7
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
3
Taraxacum alatum – vingmaskros
3
Taraxacum ancistrolobum – rundmaskros
6
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
2
Taraxacum biforme – klockmaskros
1
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
1
Taraxacum brevisectum
1
Taraxacum cacuminatum – näbbmaskros
4
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
9
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
2
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
4
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
4
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
2
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
1
Taraxacum epacroides – rosenmaskros
5
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
1
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
5
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
2
Taraxacum haematicum – rödmaskros
2
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
3
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
9
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
2
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
3
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
2
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
1
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
4
Taraxacum mimulum – smalmaskros
5
Taraxacum molybdinum
10+
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
3
Taraxacum onychodontum
1
Taraxacum orphnocephalum
5
Taraxacum pachylobum
8
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
3
Taraxacum piceatum – narrmaskros
4
Taraxacum planum – plattmaskros
1
Taraxacum poliophytum – huggmaskros
10+
Taraxacum privum – sillmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
8
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
1
Taraxacum rhodopodum – rödskaftad maskros
4
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
1
Taraxacum sinuatum – dalamaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
5
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
2
Taraxacum stereodes – trappmaskros
1
Taraxacum subglaucescens
10+
Taraxacum sublaciniosum
3
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
2
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
1
Taraxacum vastisectum – buktmaskros
1
Taraxacum vitellinum – ullmaskros
10+
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 58 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Taraxacum – fjällmaskrosor

4
Taraxacum croceum – fjällmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 94 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-vrm.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs