Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Uppland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

5
Taraxacum apicatum – snytmaskros
10+
Taraxacum biformatum – toppmaskros
4
Taraxacum caespitans
8
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
1
Taraxacum concolor – enfärgad maskros
2
Taraxacum cuspidatum – mörk maskros
10+
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
10+
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
9
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum pallidulum – borstmaskros
7
Taraxacum praecox – vårmaskros
3
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
1
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
1
Taraxacum steenhoffianum – Steenhoffs maskros
1
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare – triangelmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

10+
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
1
Taraxacum canulum – mörk tegelmaskros
1
Taraxacum decipiens – hällmaskros
2
Taraxacum detonsum
1
Taraxacum disseminatum – parkmaskros
6
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10+
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
3
Taraxacum gotlandicum – gutemaskros
1
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
10+
Taraxacum laetum – spädmaskros
10+
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
2
Taraxacum limbatum f. egens
10+
Taraxacum marginatum – fransmaskros
5
Taraxacum microlobum – pyttemaskros
3
Taraxacum polyschistum – grusmaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
10+
Taraxacum rubicundum – rubinmaskros
1
Taraxacum scanicum – skånemaskros
10+
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros

Totalt 20 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

2
Taraxacum hamatum – ängsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

1
Taraxacum duplidentifrons – svarttandad maskros
1
Taraxacum gelertii – Gelerts maskros
10+
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros

Totalt 4 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

10+
Taraxacum balticum – östersjömaskros
1
Taraxacum crocinum – saffransmaskros
1
Taraxacum lissocarpum – slätmaskros
10+
Taraxacum suecicum – strandmaskros
3
Taraxacum vestrogothicum – västgötamaskros

Totalt 5 taxa av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

10+
Taraxacum acroglossum – fågelfotsmaskros
10+
Taraxacum acrolobum – spetsmaskros
2
Taraxacum acutangulum – svansmaskros
10+
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
5
Taraxacum aethiops – finmaskros
10+
Taraxacum alatum – vingmaskros
10+
Taraxacum amaurolepis – stjärnmaskros
7
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
10+
Taraxacum arrhenii – kungsmaskros
3
Taraxacum aurosulum – segelmaskros
10+
Taraxacum biforme – klockmaskros
10+
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
5
Taraxacum breviflorum – klumpmaskros
1
Taraxacum cacuminatum – näbbmaskros
10+
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
2
Taraxacum canoviride – krokmaskros
6
Taraxacum capnocarpum – rökmaskros
10+
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
2
Taraxacum concinnum – svärdmaskros
6
Taraxacum contractum – tungmaskros
2
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
3
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
1
Taraxacum crebridens
10+
Taraxacum crispatum – krusmaskros
8
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
2
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
3
Taraxacum diastematicum
10
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
10+
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
5
Taraxacum epacroides – rosenmaskros
10+
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
10+
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
1
Taraxacum fulgidum
1
Taraxacum galbanum – strävmaskros
10+
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
4
Taraxacum gibbiferum
10+
Taraxacum glossocentrum – klyvmaskros
10+
Taraxacum haematicum – rödmaskros
10+
Taraxacum hemicyclum – hättmaskros
6
Taraxacum horridifrons – hårmaskros
10+
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
1
Taraxacum idiomorphum
10+
Taraxacum ingens – jättemaskros
10+
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
10+
Taraxacum interveniens – vägmaskros
10+
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
1
Taraxacum lacinulatum
10+
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
9
Taraxacum laticordatum – klargrön maskros
3
Taraxacum latissimum – bredmaskros
10
Taraxacum leptodon – slankmaskros
10+
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
2
Taraxacum lucidum – björnmaskros
10+
Taraxacum macranthoides – gullmaskros
2
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
7
Taraxacum maurocephalum
10+
Taraxacum maurophyllum – svartfläckig maskros
3
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
10+
Taraxacum mimulum – smalmaskros
1
Taraxacum molybdolepis – kopparmaskros
1
Taraxacum monochroum
1
Taraxacum multifidum – rufsmaskros
10+
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
1
Taraxacum oblongatum
5
Taraxacum pallescens – blekmaskros
3
Taraxacum pannucium – kragmaskros
10+
Taraxacum pannulatum
10+
Taraxacum patens – sköldmaskros
10+
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
10+
Taraxacum persimile – honungsmaskros
5
Taraxacum piceatiforme
10+
Taraxacum piceatum – narrmaskros
10+
Taraxacum planum – plattmaskros
3
Taraxacum poliophytum – huggmaskros
10+
Taraxacum polyodon – tandmaskros
10+
Taraxacum praeradians – vargmaskros
10
Taraxacum privum – sillmaskros
7
Taraxacum pulchrifolium
2
Taraxacum purpureum – purpurmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
4
Taraxacum rhodopodum – rödskaftad maskros
3
Taraxacum sagittipotens – äggmaskros
7
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
5
Taraxacum sinuatum – dalamaskros
10+
Taraxacum speciosiflorum – thymaskros
10+
Taraxacum splendidum – hajmaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
10+
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
1
Taraxacum stereodes – trappmaskros
2
Taraxacum subhuelphersianum – gulnande maskros
10+
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
10+
Taraxacum subrubescens – vasstandad maskros
1
Taraxacum subxanthostigma
8
Taraxacum tanyphyllum – neptunmaskros
10+
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
10+
Taraxacum undulatiflorum – strålmaskros
1
Taraxacum undulatiforme – spretmaskros
10+
Taraxacum vastisectum – buktmaskros
1
Taraxacum violascens – violmaskros
6
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 106 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Totalt 156 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-uppland.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs