Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Torne lappmark

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

4
Taraxacum biformatum toppmaskros
10+
Taraxacum boreum
3
Taraxacum brachycephalum
2
Taraxacum caespitans
10
Taraxacum canaliculatum sorgmaskros
1
Taraxacum explicatum gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
7
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium krummaskros
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
10+
Taraxacum spilophyllum
2
Taraxacum subintegrum filtmaskros
6
Taraxacum subpenicilliforme
5
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 14 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Borealia hornmaskrosor

10+
Taraxacum brachyceras rosettmaskros
4
Taraxacum hjeltii praktmaskros
10+
Taraxacum tornense lapplandsmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Borealia från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

2
Taraxacum cochleatum spiralmaskros
1
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
10+
Taraxacum macrocentrum
1
Taraxacum opacum
1
Taraxacum pholidocarpum
4
Taraxacum polyxanthum
1
Taraxacum recurvidens
8
Taraxacum squarrosum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 10 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

1
Taraxacum falcatum falkmaskros
6
Taraxacum scanicum skånemaskros

Totalt 2 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

1
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

1
Taraxacum ciconium
10+
Taraxacum naevosum leverfläcksmaskros
4
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

1
Taraxacum aequilobum vridmaskros
1
Taraxacum altissimum rödtandad maskros
3
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
4
Taraxacum biforme klockmaskros
2
Taraxacum borgvallii Borgvalls maskros
7
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros
1
Taraxacum cordatum hjärtmaskros
8
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
1
Taraxacum hemicyclum hättmaskros
1
Taraxacum interruptum våningsmaskros
2
Taraxacum kjellmanii Kjellmans maskros
1
Taraxacum leptodon slankmaskros
1
Taraxacum longisquameum bryggmaskros
2
Taraxacum multilobum flikmaskros
4
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
1
Taraxacum planum plattmaskros
3
Taraxacum polyodon tandmaskros
1
Taraxacum recurvum gråmaskros
6
Taraxacum retroflexum vallmaskros
2
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
8
Taraxacum stenoschistum drakmaskros

Totalt 21 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

10+
Taraxacum purpuridens
2
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

10+
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
5
Taraxacum extensifrons
10+
Taraxacum nitens
10
Taraxacum oreinopsis
10+
Taraxacum oreinum
10+
Taraxacum repletum
10+
Taraxacum vacillans

Totalt 9 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 65 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-torne.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs