Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Södermanland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

3
Taraxacum apicatum – snytmaskros
1
Taraxacum biformatum – toppmaskros
1
Taraxacum caespitans
4
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
1
Taraxacum cuspidatum – mörk maskros
1
Taraxacum distantilobum – penselmaskros
10
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
3
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
10
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum pallidulum – borstmaskros
10+
Taraxacum praecox – vårmaskros
1
Taraxacum steenhoffianum – Steenhoffs maskros

Totalt 14 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Celtica – kärrmaskrosor

2
Taraxacum bracteatum – tåtmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Celtica från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

10+
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
3
Taraxacum canulum – mörk tegelmaskros
4
Taraxacum decipiens – hällmaskros
1
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
9
Taraxacum glaucinum – blågrå maskros
9
Taraxacum gotlandicum – gutemaskros
3
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
4
Taraxacum lacistophyllum – backmaskros
10+
Taraxacum laetum – spädmaskros
10+
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
10+
Taraxacum marginatum – fransmaskros
10+
Taraxacum microlobum – pyttemaskros
2
Taraxacum polyschistum – grusmaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
10+
Taraxacum rubicundum – rubinmaskros
10+
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros
1
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

2
Taraxacum hamatiforme – lövmaskros
7
Taraxacum hamatum – ängsmaskros
9
Taraxacum subhamatum – daggmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

10+
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

10+
Taraxacum balticum – östersjömaskros
3
Taraxacum limnanthes – vätmaskros
10+
Taraxacum suecicum – strandmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

10+
Taraxacum acroglossum – fågelfotsmaskros
2
Taraxacum acrolobum – spetsmaskros
3
Taraxacum acutangulum – svansmaskros
10+
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
4
Taraxacum alatum – vingmaskros
1
Taraxacum altissimum – rödtandad maskros
2
Taraxacum amaurolepis – stjärnmaskros
1
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
5
Taraxacum aurosulum – segelmaskros
10+
Taraxacum biforme – klockmaskros
1
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
8
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
10+
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
4
Taraxacum concinnum – svärdmaskros
1
Taraxacum contractum – tungmaskros
10+
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
10+
Taraxacum crispatum – krusmaskros
10+
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
5
Taraxacum deltoideum – sörmlandsmaskros
10+
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
10+
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
10+
Taraxacum epacroides – rosenmaskros
1
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
4
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
10+
Taraxacum haematicum – rödmaskros
1
Taraxacum hemicyclum – hättmaskros
2
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
3
Taraxacum ingens – jättemaskros
1
Taraxacum intermedium – mellanmaskros
10+
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
2
Taraxacum interveniens – vägmaskros
10+
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
2
Taraxacum laciniosifrons – stubbmaskros
1
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
10+
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
2
Taraxacum leptodon – slankmaskros
10+
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
2
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
3
Taraxacum lucidum – björnmaskros
1
Taraxacum macranthoides – gullmaskros
3
Taraxacum macrolobum – olivmaskros
3
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
8
Taraxacum maurophyllum – svartfläckig maskros
2
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
10+
Taraxacum mimulum – smalmaskros
1
Taraxacum molybdolepis – kopparmaskros
10+
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
1
Taraxacum pachylobum
10+
Taraxacum pallescens – blekmaskros
1
Taraxacum pallidipes – benmaskros
10+
Taraxacum patens – sköldmaskros
3
Taraxacum paucijugum – trindmaskros
10+
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
8
Taraxacum persimile – honungsmaskros
10+
Taraxacum piceatum – narrmaskros
10+
Taraxacum planum – plattmaskros
2
Taraxacum polyodon – tandmaskros
10+
Taraxacum praeradians – vargmaskros
2
Taraxacum privum – sillmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
2
Taraxacum sagittipotens – äggmaskros
2
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
10+
Taraxacum speciosiflorum – thymaskros
5
Taraxacum splendidum – hajmaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
10+
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
3
Taraxacum stereodes – trappmaskros
10+
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
3
Taraxacum subrubescens – vasstandad maskros
2
Taraxacum trigonum
5
Taraxacum undulatiflorum – strålmaskros
10
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 80 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Totalt 123 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-sodermanland.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs