Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Skåne

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

2
Taraxacum apicatum – snytmaskros
2
Taraxacum biformatum – toppmaskros
1
Taraxacum holmgrenii – Holmgrens maskros
4
Taraxacum humile
8
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
3
Taraxacum melanostigma – stegmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
3
Taraxacum pallidulum – borstmaskros
3
Taraxacum poecilostictum
5
Taraxacum praecox – vårmaskros
2
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros

Totalt 12 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Celtica – kärrmaskrosor

10+
Taraxacum bracteatum – tåtmaskros
3
Taraxacum nordstedtii – Nordstedts maskros

Totalt 2 taxa av sektion Celtica från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

10+
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
10+
Taraxacum commixtum – stickmaskros
10+
Taraxacum decipiens – hällmaskros
9
Taraxacum dentosum
10+
Taraxacum discretum – glappmaskros
1
Taraxacum disseminatum – parkmaskros
1
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10+
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
7
Taraxacum glaucinum – blågrå maskros
10+
Taraxacum isophyllum – sotmaskros
4
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
1
Taraxacum lacistophylloides
1
Taraxacum lacistophyllum – backmaskros
10+
Taraxacum laetum – spädmaskros
7
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
6
Taraxacum marginatum – fransmaskros
10+
Taraxacum parnassicum – parnassmaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
10+
Taraxacum rubicundum – rubinmaskros
10+
Taraxacum scanicum – skånemaskros
1
Taraxacum schizophyllum
10+
Taraxacum simile – fanömaskros
1
Taraxacum stellare – österlensmaskros
10+
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros
3
Taraxacum tenellisquameum – alvarmaskros
10+
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 27 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

2
Taraxacum atactum – hollandsmaskros
10+
Taraxacum hamatiforme – lövmaskros
10+
Taraxacum hamatum – ängsmaskros
1
Taraxacum pruinatum
1
Taraxacum spiculatum
10+
Taraxacum subhamatum – daggmaskros

Totalt 6 taxa av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

10+
Taraxacum duplidentifrons – svarttandad maskros
4
Taraxacum euryphyllum – bredskaftad fläckmaskros
10+
Taraxacum gelertii – Gelerts maskros
10+
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
4
Taraxacum praestans – kvällsmaskros
1
Taraxacum subnaevosum

Totalt 6 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Obliqua – dvärgmaskrosor

10+
Taraxacum obliquum – dvärgmaskros
10+
Taraxacum platyglossum – pysslingmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Obliqua från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

10+
Taraxacum balticum – östersjömaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

10+
Taraxacum accedens
2
Taraxacum acervatulum
5
Taraxacum acroglossum – fågelfotsmaskros
10+
Taraxacum acrolobum – spetsmaskros
10+
Taraxacum acutangulum – svansmaskros
10+
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
5
Taraxacum aequisectum
4
Taraxacum aethiops – finmaskros
10+
Taraxacum alatum – vingmaskros
7
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum ancistrolobum – rundmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
10+
Taraxacum arrhenii – kungsmaskros
3
Taraxacum aurosulum – segelmaskros
6
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
10+
Taraxacum breviflorum – klumpmaskros
1
Taraxacum cacuminatum – näbbmaskros
3
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
5
Taraxacum canoviride – krokmaskros
10+
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
4
Taraxacum coartatum
1
Taraxacum comtulum – pilmaskros
10+
Taraxacum contractum – tungmaskros
10+
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
5
Taraxacum crispifolium
10+
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
1
Taraxacum curtifrons
6
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
1
Taraxacum dilaceratum
10+
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
1
Taraxacum dispar
2
Taraxacum distans
10+
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
6
Taraxacum epacroides – rosenmaskros
10+
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
2
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
8
Taraxacum fulgidum
10+
Taraxacum galbanum – strävmaskros
9
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
1
Taraxacum gibberum
10+
Taraxacum haematicum – rödmaskros
1
Taraxacum haematopus – blodmaskros
8
Taraxacum haraldii
10+
Taraxacum hemicyclum – hättmaskros
1
Taraxacum horridifrons – hårmaskros
1
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
2
Taraxacum inarmatum – sorömaskros
4
Taraxacum ingens – jättemaskros
10+
Taraxacum insigne
10+
Taraxacum intermedium – mellanmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
2
Taraxacum kupfferi
5
Taraxacum laciniosifrons – stubbmaskros
2
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
2
Taraxacum lacinulatum
10+
Taraxacum laeticeps
10+
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
3
Taraxacum laticordatum – klargrön maskros
3
Taraxacum latissimum – bredmaskros
10+
Taraxacum leptodon – slankmaskros
10+
Taraxacum leucopodum – vitskaftad maskros
10+
Taraxacum linguatum – snabelmaskros
10+
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
10+
Taraxacum lucidum – björnmaskros
10+
Taraxacum lunare – månmaskros
1
Taraxacum macranthoides – gullmaskros
10+
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
6
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
10+
Taraxacum mimulum – smalmaskros
10+
Taraxacum multilobum – flikmaskros
6
Taraxacum necessarium
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
2
Taraxacum oblongatum
2
Taraxacum obtusifrons
2
Taraxacum occidentale
3
Taraxacum ochrochlorum
1
Taraxacum olitorium
3
Taraxacum orphnocephalum
3
Taraxacum pachylobum
2
Taraxacum pachymerum
10+
Taraxacum pallescens – blekmaskros
10+
Taraxacum pallidipes – benmaskros
10
Taraxacum pannucium – kragmaskros
10+
Taraxacum pannulatum
10+
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
1
Taraxacum persimile – honungsmaskros
1
Taraxacum piceaticeps
6
Taraxacum piceatum – narrmaskros
10+
Taraxacum planum – plattmaskros
10+
Taraxacum polyodon – tandmaskros
3
Taraxacum praeradians – vargmaskros
10+
Taraxacum privum – sillmaskros
2
Taraxacum procerisquameum
8
Taraxacum procerum
1
Taraxacum pseudoretroflexum – snedmaskros
1
Taraxacum pulchrifolium
10+
Taraxacum purpureum – purpurmaskros
10+
Taraxacum pycnolobum – puckelmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
9
Taraxacum rhamphodes
10+
Taraxacum rhodopodum – rödskaftad maskros
1
Taraxacum ruptifolium
10+
Taraxacum sagittipotens – äggmaskros
1
Taraxacum scotiniforme – spinnmaskros
1
Taraxacum scotinum – åkermaskros
1
Taraxacum scotophyllum
10+
Taraxacum sellandii – Sellands maskros
10+
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
1
Taraxacum severum
6
Taraxacum sinuatum – dalamaskros
10+
Taraxacum speciosiflorum – thymaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
1
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
10+
Taraxacum stereodes – trappmaskros
3
Taraxacum subdahlstedtii
6
Taraxacum sublaciniosum
10+
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
2
Taraxacum subleucopodum
10+
Taraxacum subpraticola – lågmaskros
1
Taraxacum subrubescens – vasstandad maskros
4
Taraxacum subundulatum
10+
Taraxacum sundbergii – Sundbergs maskros
6
Taraxacum tanyphyllum – neptunmaskros
7
Taraxacum tenue – glesmaskros
10+
Taraxacum trilobatum – klomaskros
3
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
1
Taraxacum uncosum
4
Taraxacum undulatiflorum – strålmaskros
10+
Taraxacum undulatiforme – spretmaskros
10+
Taraxacum undulatum – vågmaskros
4
Taraxacum valens – vinmaskros
10+
Taraxacum vastisectum – buktmaskros
10+
Taraxacum violascens – violmaskros
10+
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 139 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Totalt 196 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-skane.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs