Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Pite lappmark

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

10+
Taraxacum acutidens
5
Taraxacum boreum
1
Taraxacum explicatum gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
1
Taraxacum laceratum parvelmaskros
2
Taraxacum mucronatum dunmaskros
6
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
1
Taraxacum oxylobium krummaskros
7
Taraxacum remotilobum gluggmaskros
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
4
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 11 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Borealia hornmaskrosor

6
Taraxacum brachyceras rosettmaskros
1
Taraxacum tornense lapplandsmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Borealia från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

2
Taraxacum cochleatum spiralmaskros
4
Taraxacum hirtellum
1
Taraxacum macrocentrum
3
Taraxacum opacum
3
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 6 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

4
Taraxacum falcatum falkmaskros
1
Taraxacum fulvum tegelmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

9
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

1
Taraxacum naevosiforme
3
Taraxacum subhirtellum

Totalt 2 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria strandmaskrosor

1
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

1
Taraxacum aequilobum vridmaskros
2
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
1
Taraxacum caudatulum sågmaskros
1
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros
4
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
3
Taraxacum interruptum våningsmaskros
1
Taraxacum involucratum skäggmaskros
3
Taraxacum kjellmanii Kjellmans maskros
1
Taraxacum longisquameum bryggmaskros
3
Taraxacum multilobum flikmaskros
6
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
8
Taraxacum recurvum gråmaskros
2
Taraxacum retroflexum vallmaskros
1
Taraxacum splendidum hajmaskros
1
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
2
Taraxacum stenoschistum drakmaskros

Totalt 16 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

2
Taraxacum eximium
3
Taraxacum purpuridens
2
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

1
Taraxacum anomum
8
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
2
Taraxacum nitens
1
Taraxacum oreinum
4
Taraxacum subulicuspis
1
Taraxacum sulitelmae

Totalt 7 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 51 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-pite.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs