Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Östergötland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

10+
Taraxacum apicatum – snytmaskros
6
Taraxacum atricapillum
10+
Taraxacum biformatum – toppmaskros
1
Taraxacum caespitans
3
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
4
Taraxacum concolor – enfärgad maskros
10+
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
6
Taraxacum humile
5
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
10+
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
2
Taraxacum poecilostictum
10+
Taraxacum praecox – vårmaskros
8
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros

Totalt 15 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Celtica – kärrmaskrosor

10+
Taraxacum nordstedtii – Nordstedts maskros

Totalt 1 taxon av sektion Celtica från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

10
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
2
Taraxacum decipiens – hällmaskros
4
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
10
Taraxacum glaucinum – blågrå maskros
4
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
10+
Taraxacum lacistophyllum – backmaskros
10+
Taraxacum laetum – spädmaskros
10+
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
7
Taraxacum marginatum – fransmaskros
4
Taraxacum microlobum – pyttemaskros
3
Taraxacum polyschistum – grusmaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
10+
Taraxacum rubicundum – rubinmaskros
10+
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros
2
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 17 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

10+
Taraxacum hamatiforme – lövmaskros
1
Taraxacum hamatum – ängsmaskros
3
Taraxacum subhamatum – daggmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

5
Taraxacum euryphyllum – bredskaftad fläckmaskros
7
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Obliqua – dvärgmaskrosor

3
Taraxacum obliquum – dvärgmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Obliqua från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

10+
Taraxacum balticum – östersjömaskros
5
Taraxacum decolorans – kalkmaskros
3
Taraxacum limnanthes – vätmaskros
10+
Taraxacum suecicum – strandmaskros

Totalt 4 taxa av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

2
Taraxacum acrolobum – spetsmaskros
1
Taraxacum acutangulum – svansmaskros
10+
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
10+
Taraxacum alatum – vingmaskros
1
Taraxacum altissimum – rödtandad maskros
5
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
5
Taraxacum aurosulum – segelmaskros
10+
Taraxacum biforme – klockmaskros
3
Taraxacum blomgrenii – Blomgrens maskros
2
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
10
Taraxacum breviflorum – klumpmaskros
8
Taraxacum cacuminatum – näbbmaskros
5
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
10+
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
1
Taraxacum chloroticum
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
10+
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
3
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
10+
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
5
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
3
Taraxacum epacroides – rosenmaskros
10+
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
10+
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
10+
Taraxacum galbanum – strävmaskros
3
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
1
Taraxacum glossocentrum – klyvmaskros
2
Taraxacum haematicum – rödmaskros
2
Taraxacum hemicyclum – hättmaskros
10+
Taraxacum horridifrons – hårmaskros
9
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
2
Taraxacum ingens – jättemaskros
1
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
1
Taraxacum interveniens – vägmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
10+
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
10+
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
2
Taraxacum languidum
5
Taraxacum latissimum – bredmaskros
10+
Taraxacum leptodon – slankmaskros
10+
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
7
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
10+
Taraxacum lucidum – björnmaskros
2
Taraxacum macranthoides – gullmaskros
10+
Taraxacum macrolobum – olivmaskros
8
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
8
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
5
Taraxacum mimulum – smalmaskros
10+
Taraxacum molybdolepis – kopparmaskros
7
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
3
Taraxacum pachylobum
5
Taraxacum pallescens – blekmaskros
1
Taraxacum pallidipes – benmaskros
1
Taraxacum pannulatum
5
Taraxacum patens – sköldmaskros
10+
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
3
Taraxacum picatidens
10+
Taraxacum piceatum – narrmaskros
10+
Taraxacum planum – plattmaskros
10+
Taraxacum poliophytum – huggmaskros
5
Taraxacum polyodon – tandmaskros
3
Taraxacum privum – sillmaskros
1
Taraxacum pulchrifolium
10+
Taraxacum purpureum – purpurmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
1
Taraxacum sagittipotens – äggmaskros
4
Taraxacum scotiniforme – spinnmaskros
10+
Taraxacum scotinum – åkermaskros
2
Taraxacum sinuatum – dalamaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
4
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
5
Taraxacum stereodes – trappmaskros
1
Taraxacum subcanescens – grågrön maskros
1
Taraxacum subglaucescens
8
Taraxacum subgrandidens
10+
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
1
Taraxacum subpraticola – lågmaskros
4
Taraxacum sundbergii – Sundbergs maskros
5
Taraxacum trilobatum – klomaskros
5
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
1
Taraxacum vastisectum – buktmaskros
5
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 86 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Totalt 131 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-ostergotland.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs