Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Norrbotten

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

9
Taraxacum acutidens
2
Taraxacum biformatum – toppmaskros
10+
Taraxacum boreum
2
Taraxacum brachycephalum
10+
Taraxacum caespitans
2
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
10+
Taraxacum humile
2
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
5
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium – krummaskros
1
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
5
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
6
Taraxacum triangulare – triangelmaskros

Totalt 13 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Borealia – hornmaskrosor

27
Taraxacum hjeltii – praktmaskros
7
Taraxacum simulum
8
Taraxacum tornense – lapplandsmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Borealia från landskapet


Sektion Boreigena – norrlandsmaskrosor

1
Taraxacum chrysostylum – guldstiftsmaskros
10+
Taraxacum cochleatum – spiralmaskros
1
Taraxacum galeatum – hjälmmaskros
1
Taraxacum hirtellum
7
Taraxacum kuusamoënse
10+
Taraxacum macrocentrum
1
Taraxacum opacum
1
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum rubrolineatum
5
Taraxacum squarrosum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 11 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

3
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
2
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

1
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
1
Taraxacum amplum – kantmaskros
9
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
2
Taraxacum biforme – klockmaskros
1
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
2
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
3
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
2
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
1
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
7
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
1
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
1
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
4
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
1
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
4
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
3
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
3
Taraxacum purpureum – purpurmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
3
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
3
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
1
Taraxacum subhuelphersianum – gulnande maskros
1
Taraxacum subundulatum

Totalt 25 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Taraxacum – fjällmaskrosor

1
Taraxacum boreicola
1
Taraxacum campylodes
8
Taraxacum croceum – fjällmaskros
1
Taraxacum subpellucidum

Totalt 4 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 59 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-norrbotten.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs