Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Norge

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Arctica – ishavsmaskrosor

4
Taraxacum dovrense – dovremaskros

Totalt 1 taxon av sektion Arctica från landet


Sektion Borea – nordmaskrosor

8
Taraxacum biformatum – toppmaskros
10+
Taraxacum boreiforme
10+
Taraxacum boreum
1
Taraxacum caespitans
1
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
8
Taraxacum litorale – liten kärrmaskros
3
Taraxacum moriceps
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
4
Taraxacum oxylobium – krummaskros
1
Taraxacum praecox – vårmaskros
6
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
1
Taraxacum scololobum
10+
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
10+
Taraxacum spilophyllum
1
Taraxacum subatroplumbeum
5
Taraxacum subintegrum – filtmaskros
2
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare – triangelmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Borea från landet


Sektion Borealia – hornmaskrosor

9
Taraxacum aleurodes – vågåmaskros
10+
Taraxacum brachyceras – rosettmaskros
4
Taraxacum cornutum – hornmaskos
8
Taraxacum hjeltii – praktmaskros
4
Taraxacum norvegicum – finnmarksmaskros
6
Taraxacum tornense – lapplandsmaskros

Totalt 6 taxa av sektion Borealia från landet


Sektion Boreigena – norrlandsmaskrosor

7
Taraxacum chrysostylum – guldstiftsmaskros
10+
Taraxacum galeatum – hjälmmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
2
Taraxacum jemtlandicum
5
Taraxacum macrocentrum
10+
Taraxacum opacum
10+
Taraxacum pholidocarpum
8
Taraxacum polyxanthum
3
Taraxacum recurvidens
2
Taraxacum rubrolineatum
10+
Taraxacum scotodes
10+
Taraxacum squarrosum
7
Taraxacum subopacum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 14 taxa av sektion Boreigena från landet


Sektion Celtica – kärrmaskrosor

10+
Taraxacum landmarkii
10+
Taraxacum unguilobum

Totalt 2 taxa av sektion Celtica från landet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

5
Taraxacum arrigens
5
Taraxacum brachyglossum – knoppmaskros
4
Taraxacum decipiens – hällmaskros
1
Taraxacum dentosum
1
Taraxacum disseminatum – parkmaskros
10+
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10+
Taraxacum friesii – oslomaskros
10+
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
10+
Taraxacum gotlandicum – gutemaskros
1
Taraxacum isophyllum – sotmaskros
4
Taraxacum lacistophyllum – backmaskros
10+
Taraxacum laetum – spädmaskros
10+
Taraxacum lecitodes
10+
Taraxacum marginatum – fransmaskros
10+
Taraxacum microlobum – pyttemaskros
10+
Taraxacum proximum – brunmaskros
5
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros
2
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Erythrosperma från landet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

1
Taraxacum atactum – hollandsmaskros
8
Taraxacum hamatiforme – lövmaskros
10+
Taraxacum hamatum – ängsmaskros
1
Taraxacum subhamatum – daggmaskros

Totalt 4 taxa av sektion Hamata från landet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum craspedotum
10+
Taraxacum cymbifolium
10+
Taraxacum hypochaeris
1
Taraxacum hypochaeroides
4
Taraxacum obtusatum
7
Taraxacum pycnocarpum
10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 7 taxa av sektion Macrodonta från landet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

10+
Taraxacum atroplumbeum
4
Taraxacum duplidentifrons – svarttandad maskros
8
Taraxacum euryphyllum – bredskaftad fläckmaskros
10+
Taraxacum gelertii – Gelerts maskros
5
Taraxacum kolaλnse
8
Taraxacum larssonii – dalslandsmaskros
3
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
10+
Taraxacum naevosiforme
10+
Taraxacum naevosum – leverfläcksmaskros
1
Taraxacum opeatolobum
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros
3
Taraxacum rhodoneuron – nattmaskros
10+
Taraxacum stictophyllum
10+
Taraxacum subhirtellum

Totalt 14 taxa av sektion Naevosa från landet


Sektion Obliqua – dvärgmaskrosor

10+
Taraxacum obliquum – dvärgmaskros
10+
Taraxacum platyglossum – pysslingmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Obliqua från landet


Sektion osäker

6
Taraxacum platyphyllum

Totalt 1 taxon av osäker sektion från landet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

5
Taraxacum crocodes – jämtlandsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

1
Taraxacum acutifidum
10+
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
1
Taraxacum aethiops – finmaskros
10+
Taraxacum alatum – vingmaskros
1
Taraxacum altissimum – rödtandad maskros
10+
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum ancistrolobum – rundmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
4
Taraxacum arrhenii – kungsmaskros
1
Taraxacum aurosulum – segelmaskros
5
Taraxacum biforme – klockmaskros
10+
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
10+
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
1
Taraxacum canoviride – krokmaskros
4
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
2
Taraxacum christiansenii – Christiansens maskros
10
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
1
Taraxacum crispatum – krusmaskros
10+
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
10+
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
10+
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
10+
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
6
Taraxacum eurylobum
10+
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
1
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
6
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
1
Taraxacum galbaniforme
10+
Taraxacum galbanum – strävmaskros
9
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
2
Taraxacum glossocentrum – klyvmaskros
2
Taraxacum haematicum – rödmaskros
10+
Taraxacum huelphersianum – Hülphers' maskros
1
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
1
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
2
Taraxacum kupfferi
5
Taraxacum laciniosifrons – stubbmaskros
7
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
3
Taraxacum lacinulatum
6
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
2
Taraxacum latisectum
9
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
4
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
10+
Taraxacum lucidum – björnmaskros
1
Taraxacum macranthoides – gullmaskros
2
Taraxacum macrolobum – olivmaskros
7
Taraxacum maculatum – bläckmaskros
1
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
3
Taraxacum mimulum – smalmaskros
4
Taraxacum molybdinum
2
Taraxacum monochroum
2
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
3
Taraxacum obtusulum – saimamaskros
10+
Taraxacum occidentale
5
Taraxacum ochrochlorum
10
Taraxacum orphnocephalum
10
Taraxacum pallescens – blekmaskros
1
Taraxacum pallidipes – benmaskros
10+
Taraxacum pannucium – kragmaskros
3
Taraxacum pannulatum
2
Taraxacum patens – sköldmaskros
8
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
7
Taraxacum piceaticeps
2
Taraxacum piceatum – narrmaskros
10+
Taraxacum polyodon – tandmaskros
10+
Taraxacum praeradians – vargmaskros
10
Taraxacum prasinescens
10+
Taraxacum privum – sillmaskros
1
Taraxacum pulverulentum
7
Taraxacum puolannei – Puolannes maskros
4
Taraxacum purpureum – purpurmaskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
5
Taraxacum rhodopodum – rödskaftad maskros
5
Taraxacum scotinum – åkermaskros
10+
Taraxacum sellandii – Sellands maskros
2
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
10+
Taraxacum sinuatum – dalamaskros
4
Taraxacum speciosiflorum – thymaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
1
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
1
Taraxacum stereodes – trappmaskros
1
Taraxacum subdahlstedtii
1
Taraxacum sublaciniosum
10+
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
4
Taraxacum subundulatum
2
Taraxacum sundbergii – Sundbergs maskros
4
Taraxacum tanyphyllum – neptunmaskros
10+
Taraxacum trilobatum – klomaskros
1
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
1
Taraxacum undulatiforme – spretmaskros
1
Taraxacum undulatum – vågmaskros
1
Taraxacum vastisectum – buktmaskros
10+
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 98 taxa av sektion Ruderalia från landet


Sektion Spectabilia – atlantmaskrosor

3
Taraxacum atratum
6
Taraxacum calliographum
10+
Taraxacum eximium
5
Taraxacum faeroeλnse
9
Taraxacum hilare
6
Taraxacum macrocarpum
4
Taraxacum medioximum
2
Taraxacum purpuridens
10+
Taraxacum spectabile – atlantmaskros
10+
Taraxacum xiphoideum

Totalt 10 taxa av sektion Spectabilia från landet


Sektion Taraxacum – fjällmaskrosor

9
Taraxacum anomum
4
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum – fjällmaskros
1
Taraxacum macrotomum
2
Taraxacum nitens
3
Taraxacum nordhagenii
1
Taraxacum oddense
3
Taraxacum opaciforme
2
Taraxacum oreinum
3
Taraxacum repletum
4
Taraxacum rubiginosum
4
Taraxacum subvestrobottnicum
2
Taraxacum turbiniceps
1
Taraxacum vaitolahtense

Totalt 15 taxa av sektion Taraxacum från landet


Totalt 213 taxa av släktet från landet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-norge.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs