Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Lycksele lappmark

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

10
Taraxacum acutidens
1
Taraxacum biformatum toppmaskros
3
Taraxacum boreum
10+
Taraxacum caespitans
3
Taraxacum canaliculatum sorgmaskros
6
Taraxacum humile
1
Taraxacum mucronatum dunmaskros
4
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
9
Taraxacum oxylobium krummaskros
2
Taraxacum remotilobum gluggmaskros
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
10+
Taraxacum subpenicilliforme
1
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 13 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Borealia hornmaskrosor

2
Taraxacum brachyceras rosettmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Borealia från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

4
Taraxacum chrysostylum guldstiftsmaskros
2
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
1
Taraxacum hirtellum
9
Taraxacum macrocentrum
6
Taraxacum pholidocarpum
6
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 7 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

1
Taraxacum falcatum falkmaskros
1
Taraxacum fulvum tegelmaskros
2
Taraxacum proximum brunmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

3
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

1
Taraxacum naevosum leverfläcksmaskros
1
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria strandmaskrosor

5
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

1
Taraxacum aequilobum vridmaskros
1
Taraxacum alatum vingmaskros
1
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
8
Taraxacum biforme klockmaskros
2
Taraxacum borgvallii Borgvalls maskros
3
Taraxacum caudatulum sågmaskros
1
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros
5
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii Florströms maskros
1
Taraxacum glossocentrum klyvmaskros
1
Taraxacum involucratum skäggmaskros
9
Taraxacum lucidum björnmaskros
5
Taraxacum multilobum flikmaskros
3
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
4
Taraxacum recurvum gråmaskros
1
Taraxacum retroflexum vallmaskros
1
Taraxacum semiglobosum klotmaskros
6
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
1
Taraxacum sublaeticolor blackmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

1
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

4
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
4
Taraxacum oreinopsis
2
Taraxacum oreinum
10+
Taraxacum repletum

Totalt 6 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 54 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-lycksele.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs