Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Lule lappmark

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

4
Taraxacum acutidens
8
Taraxacum atrimarginatum
6
Taraxacum boreum
1
Taraxacum brachycephalum
1
Taraxacum caespitans
2
Taraxacum explicatum gaddmaskros
10+
Taraxacum humile
1
Taraxacum laceratum parvelmaskros
2
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
8
Taraxacum oxylobium krummaskros
2
Taraxacum subpenicilliforme
3
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 12 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Borealia hornmaskrosor

10+
Taraxacum brachyceras rosettmaskros
10+
Taraxacum tornense lapplandsmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Borealia från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

10+
Taraxacum cochleatum spiralmaskros
1
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
4
Taraxacum macrocentrum
7
Taraxacum opacum
3
Taraxacum pholidocarpum
4
Taraxacum polyxanthum
3
Taraxacum squarrosum
10
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 9 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

1
Taraxacum falcatum falkmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

4
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

1
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros
3
Taraxacum subhirtellum

Totalt 2 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

3
Taraxacum ancistrolobum rundmaskros
3
Taraxacum biforme klockmaskros
1
Taraxacum cordatum hjärtmaskros
2
Taraxacum multilobum flikmaskros
1
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
1
Taraxacum pectinatiforme kammaskros
4
Taraxacum recurvum gråmaskros
4
Taraxacum retroflexum vallmaskros
2
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
1
Taraxacum sublaeticolor blackmaskros

Totalt 10 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

7
Taraxacum purpuridens

Totalt 1 taxon av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

3
Taraxacum adpressiforme
4
Taraxacum barycephalum
10+
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
1
Taraxacum concaviformatum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
2
Taraxacum extensifrons
10+
Taraxacum nitens
10+
Taraxacum oreinum
10+
Taraxacum repletum
3
Taraxacum vacillans

Totalt 11 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 49 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-lule.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs