Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Jämtland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

1
Taraxacum atrimarginatum
10+
Taraxacum biformatum toppmaskros
1
Taraxacum boreiforme
2
Taraxacum brachycephalum
10+
Taraxacum caespitans
1
Taraxacum concolor enfärgad maskros
2
Taraxacum explicatum gaddmaskros
2
Taraxacum grammolepis
10+
Taraxacum humile
10+
Taraxacum mucronatum dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium krummaskros
1
Taraxacum pallidulum borstmaskros
10+
Taraxacum remotilobum gluggmaskros
1
Taraxacum rubidipes
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
10+
Taraxacum spilophyllum
10+
Taraxacum subintegrum filtmaskros
10+
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare triangelmaskros
1
Taraxacum unguiferum

Totalt 21 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

10+
Taraxacum chrysostylum guldstiftsmaskros
10+
Taraxacum extensum
10+
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
10+
Taraxacum jemtlandicum
10+
Taraxacum macrocentrum
10+
Taraxacum pholidocarpum
10+
Taraxacum polyxanthum
9
Taraxacum recurvidens
10+
Taraxacum scotodes
10+
Taraxacum squarrosum
10+
Taraxacum subopacum
3
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 13 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

1
Taraxacum disseminatum parkmaskros
3
Taraxacum falcatum falkmaskros
10+
Taraxacum fulvum tegelmaskros
2
Taraxacum limbatum bårdmaskros
1
Taraxacum proximum brunmaskros
1
Taraxacum rubicundum rubinmaskros

Totalt 6 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

1
Taraxacum obtusatum
10+
Taraxacum scotolepis
10+
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

10+
Taraxacum firmum
10+
Taraxacum naevosiforme
10+
Taraxacum naevosum leverfläcksmaskros
10+
Taraxacum opeatolobum
10+
Taraxacum praestans kvällsmaskros
10+
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros
10+
Taraxacum subhirtellum

Totalt 7 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria strandmaskrosor

10+
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros
1
Taraxacum vestrogothicum västgötamaskros

Totalt 2 taxa av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

1
Taraxacum acroglossum fågelfotsmaskros
4
Taraxacum aequilobum vridmaskros
3
Taraxacum alatum vingmaskros
3
Taraxacum altissimum rödtandad maskros
10
Taraxacum amplum kantmaskros
3
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
10+
Taraxacum biforme klockmaskros
2
Taraxacum caloschistum trasmaskros
3
Taraxacum canoviride krokmaskros
7
Taraxacum caudatulum sågmaskros
9
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros
3
Taraxacum cordatum hjärtmaskros
2
Taraxacum crispatum krusmaskros
10
Taraxacum dilatatum spårmaskros
10+
Taraxacum epacrum
10+
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
10+
Taraxacum florstroemii Florströms maskros
1
Taraxacum geminatum trädesmaskros
3
Taraxacum glossocentrum klyvmaskros
3
Taraxacum gracilisquameum
4
Taraxacum huelphersianum Hülphers' maskros
10
Taraxacum interruptum våningsmaskros
1
Taraxacum involucratum skäggmaskros
10
Taraxacum kjellmanii Kjellmans maskros
1
Taraxacum laeticolor rutermaskros
1
Taraxacum latissimum bredmaskros
10+
Taraxacum longisectum
10+
Taraxacum longisquameum bryggmaskros
10+
Taraxacum lucescens skimmermaskros
5
Taraxacum mimulum smalmaskros
10+
Taraxacum multilobum flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
10+
Taraxacum obtusulum saimamaskros
7
Taraxacum patens sköldmaskros
5
Taraxacum pectinatiforme kammaskros
2
Taraxacum piceatum narrmaskros
1
Taraxacum planum plattmaskros
10+
Taraxacum praeradians vargmaskros
10+
Taraxacum prasinescens
5
Taraxacum privum sillmaskros
18
Taraxacum puolannei Puolannes maskros
5
Taraxacum purpureum purpurmaskros
10+
Taraxacum recurvum gråmaskros
2
Taraxacum remanens
10+
Taraxacum retroflexum vallmaskros
1
Taraxacum semiglobosum klotmaskros
1
Taraxacum speciosiflorum thymaskros
10+
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
10+
Taraxacum stenoschistum drakmaskros
10+
Taraxacum stereodes trappmaskros
6
Taraxacum sublaeticolor blackmaskros
1
Taraxacum subrubescens vasstandad maskros
10+
Taraxacum sundbergii Sundbergs maskros
1
Taraxacum tumentilobum uddmaskros
3
Taraxacum xanthostigma gyllenmaskros

Totalt 55 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

9
Taraxacum eximium
10+
Taraxacum macrocarpum
10+
Taraxacum ornatum
10+
Taraxacum purpuridens
10+
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 5 taxa av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

10+
Taraxacum aetheocranum
9
Taraxacum anomum
10+
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
4
Taraxacum hamosum
10
Taraxacum oreinum
6
Taraxacum repletum
10+
Taraxacum rubiginosum

Totalt 9 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 121 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-jamtland.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs