Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Härjedalen

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

3
Taraxacum biformatum toppmaskros
5
Taraxacum boreiforme
10+
Taraxacum grammolepis
10+
Taraxacum humile
1
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium krummaskros
4
Taraxacum remotilobum gluggmaskros
5
Taraxacum rhodolepis
10+
Taraxacum rubidipes
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
10
Taraxacum spilophyllum
5
Taraxacum subintegrum filtmaskros
8
Taraxacum subpenicilliforme
1
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 14 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

10+
Taraxacum chrysostylum guldstiftsmaskros
10+
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
10+
Taraxacum macrocentrum
10+
Taraxacum opacum
10+
Taraxacum pholidocarpum
10+
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum scotodes
10+
Taraxacum squarrosum
9
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 10 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

6
Taraxacum falcatum falkmaskros
3
Taraxacum fulvum tegelmaskros
4
Taraxacum laetum spädmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

10+
Taraxacum obtusatum
8
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

10+
Taraxacum firmum
10+
Taraxacum naevosum leverfläcksmaskros
2
Taraxacum opeatolobum
10+
Taraxacum praestans kvällsmaskros
2
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros
10+
Taraxacum subhirtellum

Totalt 6 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

1
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
9
Taraxacum interruptum våningsmaskros
1
Taraxacum lucescens skimmermaskros
2
Taraxacum multilobum flikmaskros
3
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
1
Taraxacum polyodon tandmaskros
3
Taraxacum prasinescens
1
Taraxacum recurvum gråmaskros
1
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
1
Taraxacum stenoschistum drakmaskros

Totalt 10 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

2
Taraxacum ornatum
7
Taraxacum purpuridens
10+
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

10+
Taraxacum aetheocranum
10+
Taraxacum anomum
10+
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum ceratolobum
10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
4
Taraxacum oreinum
9
Taraxacum radiosum
10+
Taraxacum rubiginosum

Totalt 8 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 56 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-harjedalen.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs