Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Dalarna

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

10+
Taraxacum biformatum – toppmaskros
5
Taraxacum boreiforme
1
Taraxacum caespitans
10+
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
4
Taraxacum concolor – enfärgad maskros
10+
Taraxacum explicatum – gaddmaskros
7
Taraxacum humile
4
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium – krummaskros
3
Taraxacum pallidulum – borstmaskros
10+
Taraxacum praecox – vårmaskros
10+
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
10+
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
1
Taraxacum spilophylloides
10+
Taraxacum spilophyllum
5
Taraxacum subintegrum – filtmaskros
10
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare – triangelmaskros

Totalt 20 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena – norrlandsmaskrosor

6
Taraxacum chrysostylum – guldstiftsmaskros
10+
Taraxacum hirtellum
1
Taraxacum macrocentrum
1
Taraxacum opacum
4
Taraxacum pholidocarpum
3
Taraxacum squarrosum

Totalt 6 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

1
Taraxacum canulum – mörk tegelmaskros
3
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
9
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
2
Taraxacum isthmicola – karelsk maskros
10+
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
1
Taraxacum marginatum – fransmaskros
1
Taraxacum microlobum – pyttemaskros
7
Taraxacum proximum – brunmaskros
4
Taraxacum taeniatum – tofsmaskros
5
Taraxacum tenuilobum – trådmaskros

Totalt 11 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

1
Taraxacum euryphyllum – bredskaftad fläckmaskros
1
Taraxacum gelertii – Gelerts maskros
3
Taraxacum maculigerum – fläckmaskros
4
Taraxacum naevosum – leverfläcksmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros

Totalt 5 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

1
Taraxacum suecicum – strandmaskros
3
Taraxacum vestrogothicum – västgötamaskros

Totalt 2 taxa av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

7
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
4
Taraxacum alatum – vingmaskros
1
Taraxacum altissimum – rödtandad maskros
4
Taraxacum amplum – kantmaskros
10+
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
1
Taraxacum arrhenii – kungsmaskros
7
Taraxacum biforme – klockmaskros
2
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
1
Taraxacum brevisectum
10+
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
3
Taraxacum contractum – tungmaskros
2
Taraxacum copidophyllum – dolkmaskros
10+
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
2
Taraxacum cyanolepis – cyanmaskros
2
Taraxacum dilatatum – spårmaskros
5
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
1
Taraxacum expallidum – skäremaskros
10+
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
1
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
6
Taraxacum galbanum – strävmaskros
1
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
4
Taraxacum glossocentrum – klyvmaskros
2
Taraxacum hemicyclum – hättmaskros
3
Taraxacum horridifrons – hårmaskros
10+
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
6
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
8
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
3
Taraxacum laciniosifrons – stubbmaskros
1
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
4
Taraxacum leptodon – slankmaskros
2
Taraxacum lingulatum – måsmaskros
10+
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
7
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
6
Taraxacum mimulum – smalmaskros
10+
Taraxacum multilobum – flikmaskros
10+
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
1
Taraxacum pachylobum
3
Taraxacum pallescens – blekmaskros
10+
Taraxacum patens – sköldmaskros
2
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
5
Taraxacum piceatum – narrmaskros
2
Taraxacum planum – plattmaskros
2
Taraxacum polyodon – tandmaskros
2
Taraxacum praeradians – vargmaskros
2
Taraxacum privum – sillmaskros
4
Taraxacum pulchrifolium
1
Taraxacum puolannei – Puolannes maskros
10+
Taraxacum recurvum – gråmaskros
3
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
1
Taraxacum scotinum – åkermaskros
2
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
2
Taraxacum serratidentatum
1
Taraxacum splendidum – hajmaskros
10+
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
3
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
10+
Taraxacum stereodes – trappmaskros
9
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
4
Taraxacum subrubescens – vasstandad maskros
1
Taraxacum tumentilobum – uddmaskros
7
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 61 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Taraxacum – fjällmaskrosor

8
Taraxacum campylodes
10+
Taraxacum croceum – fjällmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 108 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-dalarna.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs