Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Åsele lappmark

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea nordmaskrosor

2
Taraxacum acutidens
1
Taraxacum biformatum toppmaskros
5
Taraxacum boreum
1
Taraxacum brachycephalum
10+
Taraxacum caespitans
2
Taraxacum canaliculatum sorgmaskros
8
Taraxacum humile
6
Taraxacum mucronatum dunmaskros
4
Taraxacum ostenfeldii Ostenfelds maskros
2
Taraxacum oxylobium krummaskros
1
Taraxacum rubidipes
10+
Taraxacum septentrionale nordmaskros
1
Taraxacum spilophyllum
8
Taraxacum subpenicilliforme
1
Taraxacum triangulare triangelmaskros

Totalt 15 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena norrlandsmaskrosor

6
Taraxacum chrysostylum guldstiftsmaskros
5
Taraxacum crassipes
8
Taraxacum extensum
4
Taraxacum galeatum hjälmmaskros
1
Taraxacum jemtlandicum
3
Taraxacum macrocentrum
1
Taraxacum opacum
3
Taraxacum pholidocarpum
1
Taraxacum scotodes
4
Taraxacum squarrosum
1
Taraxacum subopacum
8
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 12 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma sandmaskrosor

1
Taraxacum falcatum falkmaskros
5
Taraxacum fulvum tegelmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Macrodonta tandmaskrosor

1
Taraxacum scotolepis
1
Taraxacum tenebricans hjulmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa fläckmaskrosor

1
Taraxacum naevosum leverfläcksmaskros
1
Taraxacum rhodoneuron nattmaskros
3
Taraxacum subhirtellum

Totalt 3 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria strandmaskrosor

1
Taraxacum crocodes jämtlandsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia ogräsmaskrosor

3
Taraxacum angustisquameum spenslig maskros
1
Taraxacum biforme klockmaskros
2
Taraxacum copidophyllum dolkmaskros
1
Taraxacum cordatum hjärtmaskros
7
Taraxacum fasciatum tjärmaskros
3
Taraxacum glossocentrum klyvmaskros
3
Taraxacum interruptum våningsmaskros
1
Taraxacum lingulatum måsmaskros
2
Taraxacum longisquameum bryggmaskros
2
Taraxacum lucescens skimmermaskros
3
Taraxacum multilobum flikmaskros
1
Taraxacum obliquilobum trollmaskros
1
Taraxacum patens sköldmaskros
1
Taraxacum privum sillmaskros
1
Taraxacum retroflexum vallmaskros
2
Taraxacum sagittipotens äggmaskros
1
Taraxacum stenoglossum Dahlstedts maskros
4
Taraxacum stenoschistum drakmaskros

Totalt 18 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Sektion Spectabilia atlantmaskrosor

1
Taraxacum eximium
2
Taraxacum spectabile atlantmaskros

Totalt 2 taxa av sektion Spectabilia från landskapet


Sektion Taraxacum fjällmaskrosor

10+
Taraxacum croceum fjällmaskros
2
Taraxacum oreinopsis
1
Taraxacum oreinum

Totalt 3 taxa av sektion Taraxacum från landskapet


Totalt 58 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-asele.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs