Nordiska herbariets samlingar
Taraxacum – maskrosor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Taraxacum-arter i Ångermanland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Borea – nordmaskrosor

10+
Taraxacum biformatum – toppmaskros
2
Taraxacum boreum
10+
Taraxacum brachycephalum
10+
Taraxacum caespitans
10+
Taraxacum canaliculatum – sorgmaskros
10+
Taraxacum humile
10+
Taraxacum laceratum – parvelmaskros
10+
Taraxacum mucronatum – dunmaskros
10+
Taraxacum ostenfeldii – Ostenfelds maskros
10+
Taraxacum oxylobium – krummaskros
10+
Taraxacum pallidulum – borstmaskros
6
Taraxacum penicilliforme
3
Taraxacum remotilobum – gluggmaskros
10+
Taraxacum rubidipes
10+
Taraxacum septentrionale – nordmaskros
7
Taraxacum spilophyllum
8
Taraxacum subintegrum – filtmaskros
10+
Taraxacum subpenicilliforme
10+
Taraxacum triangulare – triangelmaskros

Totalt 19 taxa av sektion Borea från landskapet


Sektion Boreigena – norrlandsmaskrosor

10+
Taraxacum chrysostylum – guldstiftsmaskros
3
Taraxacum extensum
10+
Taraxacum galeatum – hjälmmaskros
9
Taraxacum hirtellum
2
Taraxacum jemtlandicum
10+
Taraxacum macrocentrum
10+
Taraxacum pholidocarpum
3
Taraxacum polyxanthum
10+
Taraxacum squarrosum
10+
Taraxacum subopacum
8
Taraxacum vestrobottnicum

Totalt 11 taxa av sektion Boreigena från landskapet


Sektion Erythrosperma – sandmaskrosor

6
Taraxacum dissimile – solmaskros
10+
Taraxacum falcatum – falkmaskros
10+
Taraxacum fulvum – tegelmaskros
6
Taraxacum limbatum – bårdmaskros
1
Taraxacum marginatum – fransmaskros
3
Taraxacum proximum – brunmaskros

Totalt 6 taxa av sektion Erythrosperma från landskapet


Sektion Hamata – ängsmaskrosor

1
Taraxacum hamatum – ängsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Hamata från landskapet


Sektion Macrodonta – tandmaskrosor

10+
Taraxacum tenebricans – hjulmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Macrodonta från landskapet


Sektion Naevosa – fläckmaskrosor

10+
Taraxacum naevosum – leverfläcksmaskros
10+
Taraxacum praestans – kvällsmaskros
10+
Taraxacum rhodoneuron – nattmaskros

Totalt 3 taxa av sektion Naevosa från landskapet


Sektion Palustria – strandmaskrosor

5
Taraxacum crocodes – jämtlandsmaskros

Totalt 1 taxon av sektion Palustria från landskapet


Sektion Ruderalia – ogräsmaskrosor

7
Taraxacum aequilobum – vridmaskros
4
Taraxacum alatum – vingmaskros
3
Taraxacum altissimum – rödtandad maskros
1
Taraxacum ancistrolobum – rundmaskros
10
Taraxacum angustisquameum – spenslig maskros
10
Taraxacum biforme – klockmaskros
7
Taraxacum borgvallii – Borgvalls maskros
1
Taraxacum caloschistum – trasmaskros
10+
Taraxacum canoviride – krokmaskros
7
Taraxacum caudatulum – sågmaskros
6
Taraxacum cordatum – hjärtmaskros
5
Taraxacum crispatum – krusmaskros
2
Taraxacum croceiflorum – rödstrimmig maskros
6
Taraxacum ekmanii – Ekmans maskros
1
Taraxacum expallidiforme – östmaskros
10
Taraxacum fasciatum – tjärmaskros
4
Taraxacum florstroemii – Florströms maskros
3
Taraxacum galbanum – strävmaskros
1
Taraxacum geminatum – trädesmaskros
10+
Taraxacum glossocentrum – klyvmaskros
4
Taraxacum horridifrons – hårmaskros
10+
Taraxacum huelphersianum – Hόlphers' maskros
1
Taraxacum ingens – jättemaskros
10+
Taraxacum interruptum – våningsmaskros
3
Taraxacum involucratum – skäggmaskros
10+
Taraxacum kjellmanii – Kjellmans maskros
1
Taraxacum laciniosifrons – stubbmaskros
1
Taraxacum laciniosum – trubbmaskros
1
Taraxacum laeticolor – rutermaskros
1
Taraxacum latissimum – bredmaskros
5
Taraxacum longisquameum – bryggmaskros
2
Taraxacum lucescens – skimmermaskros
1
Taraxacum melanthoides – prickmaskros
2
Taraxacum mimulum – smalmaskros
8
Taraxacum obliquilobum – trollmaskros
1
Taraxacum pallescens – blekmaskros
2
Taraxacum pannucium – kragmaskros
2
Taraxacum patens – sköldmaskros
10+
Taraxacum pectinatiforme – kammaskros
5
Taraxacum piceatum – narrmaskros
4
Taraxacum planum – plattmaskros
4
Taraxacum polyodon – tandmaskros
2
Taraxacum prasinescens
10+
Taraxacum privum – sillmaskros
5
Taraxacum recurvum – gråmaskros
10+
Taraxacum retroflexum – vallmaskros
10+
Taraxacum sagittipotens – äggmaskros
3
Taraxacum semiglobosum – klotmaskros
9
Taraxacum stenoglossum – Dahlstedts maskros
3
Taraxacum stenoschistum – drakmaskros
1
Taraxacum stereodes – trappmaskros
1
Taraxacum subhuelphersianum – gulnande maskros
4
Taraxacum sublaeticolor – blackmaskros
1
Taraxacum subrubescens – vasstandad maskros
2
Taraxacum xanthostigma – gyllenmaskros

Totalt 55 taxa av sektion Ruderalia från landskapet


Totalt 97 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/tara-angermanland.htm
Senast uppdaterad: 2003-01-16
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs