Beskrivning till Swartzherbariet
Databaser
Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Swartzherbariet innehåller Olof Swartz herbarieark av fröväxter och ormbunkar från Västindien. Inkluderat i databasen är också samtida herbarier som Swartz kan ha konsulterat i sitt arbete med den karibiska floran. Många exemplar är typexemplar för arter som Swartz och Wikström beskrivit. Ytterligare typexemplar finns bland annat i The Natural History Museum i London och i Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève. Förutom Swartz egna insamlingar utgörs en stor del av herbariet av växter som samlats av samtida botanister, som Banks, Euphrasén, Fahlberg, Forsström, Freyreis (endast ormbunkar), Fröhlich, Jacquin, Masson, Poiteau, Ponthieu, Ryan, Schumacher, Svederus, Vahl, West och Wright.

Eftersom denna databas har stort internationellt intresse är den skriven på engelska.

Beskrivning av de fält som används i databasen:

 • Fält 1. Växtnamn och auktorsnamn. Fältet innehåller det namn som användes under Swartz tid.
 • Fält 2. Familjenamn och släktnummer. Numreringen är den som används i Dalla Torre & Harms (Genera Siphonogamarum, 1905).
 • Fält 3. Protolog. Namnet på den publikation där det vetenskapliga namnet först publicerades.
 • Fält 4. Typ. Anger fyndplats och insamlare för typmaterialet enligt protologen.
 • Fält 5. Citeringar. Publikationer där insamlingen citeras.
 • Fält 6. Herbarium. Det herbarium där herbariematerialet finns. Om det står "type" efter herbarieförkortningen är det typmaterial. Följande förkortningar används:
  S = Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
  S-LINN = Linnés herbarium på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
  SBT = Bergianska Trädgården, Stockholm
  LD = Botaniska museet, Lund
  BM = The Natural History Museum, London
  G = Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
  G-DC = De Candolles herbarium i Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
  M = Botanische Staatssammlung München
 • Fält 7. Antal. Antal ark.
 • Fält 8. Fyndplats. Fyndplatsen anges som den är skriven på insamlingsetiketten.
 • Fält 9. Insamlare Namnet på insamlaren.
 • Fält 10. Övrig information. Fältet innehåller bland annat information om vad som står skrivit på arket, vilka handstilar som finns och vilket herbarium arket kommer ifrån. Exempel: "Herb. Alströmer. Dahl scripsit." Det kan också stå vem som typifierat materialet.
 • Fält 11. Nuvarande bestämning. Fältet anger nuvarande bestämning på materialet. Saknas ofta.


/fbo/data/typdesc.html.se
Senast uppdaterad: 11 februari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs