Nordiska herbariet - ark/provins
Databaser
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet