Sök i Riksmuseets samlingar

Uppgifter om enskilda ark

Sök antal ark/provins

Databasen innehåller för närvarande 48074 poster.

För ytterligare information om denna databas, se beskrivningen. Skriv in sökt ord i något av de vita fälten. Det är möjligt att använda * för att förkorta ord, och enkla citationstecken för att definiera en fras (till exempel 'vid vägkanten'). Booleansk och, eller, inte kan användas i sökfälten. Ordet eller kan uteslutas. Använd parenteser för grupper av sökord. Att använda databasen.

Använd ej länksida

Sök i alla fält
Vetenskapligt namn
Provins
Socken
Fyndplats
Insamlare
Insamlingsdatum
Uppgifter på etikett
Kommentar
Herbarienummer
Post senast uppdaterad

Antal önskade svar från sökningen

Kommentarer om innehållet i databasen: Thomas Karlsson

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://www2.nrm.se/fbo/data/nordiska2.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg