Nordiska herbariets samlingar - ark/provins
Databaser
Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Denna databas innehåller uppgifter om antalet ark av enskilda arter, underarter, variteter och hybrider som finns i det Nordiska herbariet. Uppgifter om enskilda ark finns i en annan databas, Nordiska herbariets samlingar.
Databasen innehåller för närvarande uppgifter rörande 9537 arter, underarter etc. Namnsättningen följer Checklista över Nordens kärlväxter

Genom sökning i databasen på ett latinskt eller ett svenskt namn, en familj eller ett geografiskt område erhålles uppgift om antalet pressade exemplar som finns från varje område.

Vid sökning av landskap/område måste de svenska landskapens namn anges i förkortad form enligt nedanstående lista

Ingen intermediär namnlista om rutan är ikryssad
Sök i alla fält
Växtens namn
Familj
Landskap (Land/Område)

Högsta antal visade träffar vid sökning

Lista över områdesnamnens förkortningar

Sk (Skåne), Bl (Blekinge), Hl (Halland), Sm (Småland), Bh (Bohuslän), Dls (Dalsland), Gbg (Göteborgstrakten), Vg (Västergötland), Ög (Östergötland), Vrm (Värmland), Nrk (Närke), Srm (Södermanland), Sth (Stockholmstrakten), Upl (Uppland), Vsm (Västmanland), Dlr (Dalarna), Gst (Gästrikland), Hls (Hälsingland), Hrj (Härjedalen), Jmt (Jämtland), Mpd (Medelpad), Ång (Ångermanland), Vb (Västerbotten), Nb (Norrbotten), ÅsL (Åsele lappmark), LyL (Lycksele lappmark), PL (Pite lappmark), LL (Lule lappmark), TL (Torne lappmark), Öl (Öland), Gtl (Gotland).

Andra sökbara områden är Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Björnön, Jan Mayen och Svalbard.

Vid sökning kan ett eller flera ord förkortas genom att de avslutas med en asterisk (*) [Finland kan t. ex. fökortas Finl*].
Sökning av flera ord samtidigt görs genom att sätta och, eller, inte mellan de sökta huvudorden.
Parenteser kan användas för grupper av ord i sökningen [ex. Sk och (Öl eller Gtl)]. Enkla citationstecken måste avgränsa ett sökt namn eller mening om detta består av mer än ett ord [t. ex. 'Astragalus alpinus'].

Kommentarer om innehållet i databasen: Thomas Karlsson


/fbo/data/nordiska.html.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs