Sök i Riksmuseets samlingar

Antal ark/provins

Sök uppgifter om enskilda ark

Databasen innehåller uppgifter om antalet ark av enskilda arter, underarter, variteter och hybrider som finns i det Nordiska herbariet på Naturhistoriska riksmuseet. Databasen innehåller för närvarande 9537 poster. Namnsättningen följer Checklista över Nordens kärlväxter.

Genom sökning i databasen på ett latinskt eller ett svenskt namn, en familj eller ett geografiskt område erhålles uppgift om antalet pressade exemplar som finns från varje område.

Vid sökning av landskap/område måste de svenska landskapens namn anges i förkortad form enligt nedanstående lista

Ingen intermediär namnlista om rutan är ikryssad
Sök i alla fält
Växtens namn
Familj
Landskap (Land/Område)

Högsta antal visade träffar vid sökning

Lista över områdesnamnens förkortningar

Sk (Skåne), Bl (Blekinge), Hl (Halland), Sm (Småland), Bh (Bohuslän), Dls (Dalsland), Gbg (Göteborgstrakten), Vg (Västergötland),Ög (Östergötland), Vrm (Värmland), Nrk (Närke), Srm (Södermanland), Sth (Stockholmstrakten), Upl (Uppland), Vsm (Västmanland), Dlr (Dalarna), Gst (Gästrikland), Hls (Hälsingland), Hrj (Härjedalen), Jmt (Jämtland), Mpd (Medelpad), Ång (Ångermanland), Vb (Västerbotten), Nb (Norrbotten), ÅsL (Åsele lappmark), LyL (Lycksele lappmark), PL (Pite lappmark), LL (Lule lappmark), TL (Torne lappmark), Öl (Öland), Gtl (Gotland).

Andra sökbara områden är Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island, Björnön, Jan Mayen och Svalbard.

Vid sökning kan ett eller flera ord förkortas genom att de avslutas med en asterisk (*) [Finland kan t. ex. fökortas Finl*].
Sökning av flera ord samtidigt görs genom att sätta och, eller, inte mellan de sökta huvudorden.
Parenteser kan användas för grupper av ord i sökningen [ex. Sk och (Öl eller Gtl)]. Enkla citationstecken måste avgränsa ett sökt namn eller mening om detta består av mer än ett ord [t. ex. 'Astragalus alpinus'].

Kommentarer om innehållet i databasen: Thomas Karlsson

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://www2.nrm.se/fbo/data/nordiska.html
Senaste uppdatering: 12 juni 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg