Beskrivning till
Nordiska herbariets samlingar

Databaser
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Beskrivning av innehållet i databasens fält:

  • Fält 1. Aktuellt namn. Anger växtens gällande vetenskapliga namn. Under detta namn förvaras växten i herbariet.
  • Fält 2. Etikettuppgifter. Anger hela texten som finns på insamlarens etikett, med den ursprungliga bestämningen.
  • Fält 3. Datum. Datum för insamling.
  • Fält 4. Insamlare. Insamlarens namn.
  • Fält 5. Landskap. Det landskap i vilket växten insamlats.
  • Fält 6. Socken. Den socken i vilken växten insamlats.
  • Fält 7. Fyndplats. Den plats där växten insamlats.
  • Fält 8. Övriga kommentarer. Diverse information.
  • Fält 9. Herbarienummer. Ett unikt inventarienummer som givits växten.
  • Fält 10. Registreringsdatum. Det datum då arket registrerades i databasen, eller då ändring senast gjordes.

För synpunkter rörande databasen eller dess innehåll, var vänlig kontakta Thomas Karlsson


/fbo/data/nordbes.html.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 1996
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs