Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter i stockholmsområdet

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Hieracium – skogsfibblor

1
Hieracium aethiops Dahlst.
1
Hieracium anfractifolium Dahlst. ex Johanss.
3
Hieracium ciliatiflorum Pugsley
1
Hieracium grandidens Dahlst.
4
Hieracium integratum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium lacerifolium (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium pellucidum Laest.
1
Hieracium psepharum (Dahlst.) Sam.
1
Hieracium scandinaviorum (Zahn) Johanss.
2
Hieracium stenolepis Lindeb.
1
Hieracium triangulare (Almq.) Dahlst.

Totalt 17 ark och 11 taxa av sektion Hieracium från området


Sektion Vulgata – hagfibblor

3
Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium hemidiaphanum (Dahlst.) Brenner
15
Hieracium oinopolepis (Malme ex Dahlst.) Dahlst.
23
Hieracium schlyteri Lindeb.
1
Hieracium subampliatum Dahlst.
1
Hieracium vulgatiforme Dahlst.
1
Hieracium vulgatum Fr.

Totalt 45 ark och 7 taxa av sektion Vulgata från området


Totalt 62 ark och 18 taxa av släktet från området

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/hier_stockholm.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs