Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter i Halland

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Hieracium – skogsfibblor

6
Hieracium ciliatiflorum Pugsley
1
Hieracium grandidens Dahlst.
1
Hieracium praetenerum Almq. ex Dahlst.
4
Hieracium sarcophyllum (Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium stenolepis Lindeb.
2
Hieracium subulatidens (Dahlst.) Johanss.
1
Hieracium variicolor (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.

Totalt 16 ark och 7 taxa av sektion Hieracium från landskapet


Sektion Oreadea – klippfibblor

1
Hieracium diasterodes Omang
1
Hieracium elongatifrons Omang
1
Hieracium furfurellum var. latiusculum Dahlst.
1
Hieracium latificum Omang
6
Hieracium lecanodes Omang
2
Hieracium schmidtii Tausch.
1
Hieracium sericotrichum Dahlst.
1
Hieracium stenotum Dahlst.

Totalt 14 ark och 8 taxa av sektion Oreadea från landskapet


Sektion Tridentata – styvfibblor

2
Hieracium acrifolium Dahlst.
1
Hieracium creperum Stenstr.
1
Hieracium friesii Hartm.
2
Hieracium friesii var. vestitum
2
Hieracium hallandicum Dahlst.
2
Hieracium lissolepium (Zahn) K. Joh. & G. Sam.
2
Hieracium obatrescens Dahlst.
8
Hieracium perangustum Dahlst.
6
Hieracium rigidum Hartm.
10
Hieracium spinophyton K. Joh.
1
Hieracium spissidens Dahlst.
17
Hieracium subcapillatum (Zahn)

Totalt 54 ark och 12 taxa av sektion Tridentata från landskapet


Sektion Vulgata – hagfibblor

2
Hieracium albatipes (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
5
Hieracium anfractum (Fr.) Fr.
4
Hieracium austrinum Stenstr.
4
Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst.
8
Hieracium caesium (Fr.) Stenstr.
2
Hieracium caligans Johanss.
6
Hieracium chlorodes (Dahlst.) Dahlst.
9
Hieracium cruentifolium Dahlst. & Lüb. in Dahlst.
7
Hieracium diaphanoides Lindeb.
5
Hieracium femsioënse Stenstr.
18
Hieracium gothiciforme Dahlst.
16
Hieracium gothicum (Fr.) Dahlst.
7
Hieracium isonomoum Johanss. & Sam.
3
Hieracium lepidotum (Stenstr.) Dahlst.
13
Hieracium neopinnatifidum Pugsley
1
Hieracium nigriceps Lindeb.
2
Hieracium orbolense Stenstr.
3
Hieracium perangustum Dahlst.
4
Hieracium polyschistomorphum Johanss.
3
Hieracium pseudodiaphanum Dahlst.
2
Hieracium punctillaticeps Johanss.
4
Hieracium sessilifolium (Fr.) Dahlst.
7
Hieracium stibeophyllum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
12
Hieracium stipatiforme (Dahlst.) Dahlst.
17
Hieracium subatronitens (Dahlst.) Dahlst.
1
Hieracium subconspersum Zahn
4
Hieracium subramosum var. plicatiforme Dahlst.
6
Hieracium subterdentatum Johanss. & Sam.
3
Hieracium subvulgatum Dahlst.
4
Hieracium vastulum Johanss. & Sam.
8
Hieracium violascens Almqu.
6
Hieracium vulgatiforme Dahlst.
20
Hieracium vulgatum Fr.

Totalt 216 ark och 33 taxa av sektion Vulgata från landskapet


Totalt 300 ark och 60 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/halland.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs