Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen f÷r fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter i göteborgsområdet

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Hieracium – skogsfibblor

2
Hieracium gotoburgense Hyl.
35
Hieracium grandidens Dahlst.
1
Hieracium grandiserratum Hyl.
5
Hieracium hortense Hyl.
1
Hieracium intercedens Hyl.
8
Hieracium koehleri Dahlst.
25
Hieracium liljeholmii Dahlst.
4
Hieracium luzuleti Hyl.
1
Hieracium maculosum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
2
Hieracium microphylloides Hyl.
4
Hieracium microphyllum Hyl.
1
Hieracium mimeticum Hyl.
2
Hieracium onychodontum Hyl.
6
Hieracium pachyodon Dahlst.
1
Hieracium psilurum Hyl.
1
Hieracium pycnodon (Dahlst.) Dahlst.
1
Hieracium radiiflorum Hyl.
23
Hieracium sarcophyllum (Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium wendelianum Hyl.

Totalt 124 ark och 19 taxa av sektion Hieracium från området


Sektion Oreadea – klippfibblor

13
Hieracium argenteum var. bottnicum Dahlst.
3
Hieracium basipetalum Dahlst.
1
Hieracium connophoroides Dahlst.
3
Hieracium dilutifolium Dahlst.
1
Hieracium latificum Omang
4
Hieracium latifrons Omang
4
Hieracium leganodes var. rarilobum Johanss.
4
Hieracium lythrodes Dahlst.
3
Hieracium nuduliforme Dahlst.
1
Hieracium nuduliforme var. falcifolium Johanss.
1
Hieracium onosmoides Omang
6
Hieracium saxifragum Fr.
1
Hieracium subonosmoides Dahlst.
1
Hieracium tanyphyllum Dahlst.

Totalt 46 ark och 14 taxa av sektion Oreadea från området


Sektion Tridentata – styvfibblor

2
Hieracium acrifolium Dahlst.
1
Hieracium creperum Stenstr.
14
Hieracium lissolepium (Zahn) K. Joh. & G. Sam.
2
Hieracium melinostylum K. Joh.
3
Hieracium semiglobosum Stenstr.
1
Hieracium tanylobum Dahlst.

Totalt 23 ark och 6 taxa av sektion Tridentata från området


Sektion Vulgata – hagfibblor

5
Hieracium aeruginifolium OhlsÚn
5
Hieracium alfvengrenii Dahlst.
24
Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium caesiomurorum Lindeb.
10
Hieracium caligans Johanss.
4
Hieracium cosmetum Johanss.
3
Hieracium diaphanoides Lindeb.
4
Hieracium exaltans Dahlst. in Lindm.
3
Hieracium gothicum (Fr.) Dahlst.
1
Hieracium impressiforme (Dahlst.) Dahlst.
6
Hieracium lepidotum (Stenstr.) Dahlst.
8
Hieracium neopinnatifidum Pugsley
1
Hieracium oligostictum OhlsÚn
9
Hieracium orbolense Stenstr.
6
Hieracium reclinatum Almq.
3
Hieracium resupinatum (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium semiornatum Dahlst. ex OhlsÚn
17
Hieracium stibeophyllum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
3
Hieracium subramosum var. plicatiforme Dahlst.
2
Hieracium violascens Almqu.
13
Hieracium vulgatiforme Dahlst.
12
Hieracium vulgatum Fr.
3
Hieracium xanthostylum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. & Sam.

Totalt 144 ark och 23 taxa av sektion Vulgata från området


Totalt 337 ark och 62 taxa av släktet från området

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/hier_goteborg.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs