Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter i Dalarna

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Alpina – fjällfibblor

18
Hieracium acosmodontum Elfstr.
1
Hieracium acosmodontum var. adaitium Elfstr.
2
Hieracium acosmodontum var. adlaniatum Elfstr.
1
Hieracium acosmodontum var. albovestitum Elfstr.
1
Hieracium acosmodontum var. complanatum Elfstr.
2
Hieracium acosmodontum var. esmacrosyntomum Elfstr.
2
Hieracium acroterum Elfstr.
3
Hieracium adconfluens Elfstr.
1
Hieracium adenacron Elfstr.
1
Hieracium adenolbium Elfstr.
1
Hieracium adenomanum Elfstr.
1
Hieracium adeximium Elfstr.
6
Hieracium adspersum Norrl.
1
Hieracium aitium Elfstr.
18
Hieracium alpinum (L.) Backh.
1
Hieracium alpinum var. ablongum Elfstr.
9
Hieracium alpinum var. alcaeum Omang
1
Hieracium amaurostylum Dahlst.
1
Hieracium amischum Elfstr.
1
Hieracium armatum Elfstr.
1
Hieracium asarcophyllum Elfstr.
1
Hieracium astraferens Elfstr.
2
Hieracium ataliforme Elfstr.
1
Hieracium atelesanthum Elfstr.
3
Hieracium atrocomatum Elfstr.
2
Hieracium atrofuscum Elfstr.
3
Hieracium baphicum Elfstr.
1
Hieracium betulamans Elfstr.
1
Hieracium bistrium Elfstr.
2
Hieracium calvens Elfstr.
4
Hieracium classum Elfstr.
1
Hieracium craspedon Elfstr.
1
Hieracium crocicolor Elfstr.
1
Hieracium decipiens f. thulincolum Elfstr.
1
Hieracium deficiens Elfstr.
1
Hieracium denticarens Elfstr.
3
Hieracium denticuliferens Elfstr.
1
Hieracium desmaticum Elfstr.
1
Hieracium domocarens Elfstr.
3
Hieracium elliptico-oblongum Elfstr.
1
Hieracium espoelostictum Elfstr.
1
Hieracium eulagarum Elfstr.
2
Hieracium exarmatum Elfstr.
1
Hieracium exiguiflorum Elfstr.
17
Hieracium expansum Dahlst.
1
Hieracium expansum var. dasytatum Elfstr.
1
Hieracium expansum var. pascuarum Elfstr.
1
Hieracium gigantocephalum Elfstr.
1
Hieracium globiceps Dahlst.
2
Hieracium glossolbium Elfstr.
2
Hieracium homochrolepis Elfstr.
3
Hieracium homolepis Elfstr.
1
Hieracium homolepis var. acroterum
1
Hieracium inaequakifrons var. adaequatum Elfstr.
1
Hieracium inaequalifrons Elfstr.
1
Hieracium inexpectatum Elfstr.
4
Hieracium inflavescens Elfstr.
1
Hieracium laniatum Elfstr.
1
Hieracium lasium Elfstr.
1
Hieracium leptoglossum Dahlst.
2
Hieracium leucolasium Elfstr.
1
Hieracium linearisquamum Elfstr.
1
Hieracium linguiferens Elfstr.
2
Hieracium lisselense Elfstr.
1
Hieracium listrium Elfstr.
6
Hieracium macrophyton Dahlst.
6
Hieracium macrosyntomum Elfstr.
1
Hieracium magnificum Elfstr.
1
Hieracium megaleion Elfstr.
1
Hieracium meiodontum Elfstr.
1
Hieracium melanocephalum var. exutum Elfstr.
1
Hieracium mesophyton Elfstr.
1
Hieracium nematophyllum Elfstr.
4
Hieracium nervorum Elfstr.
1
Hieracium nitescens Elfstr.
2
Hieracium nubigerum Elfstr.
2
Hieracium opeatacrum Elfstr.
1
Hieracium pamelanum Elfstr.
2
Hieracium peradnatum Elfstr.
1
Hieracium pervetitum Elfstr.
1
Hieracium petiolatum Elfstr.
1
Hieracium phaeographis Elfstr.
1
Hieracium pilegens Elfstr.
3
Hieracium pilomarginatum Elfstr.
4
Hieracium platyterum Elfstr.
1
Hieracium pseudoarmatum Elfstr.
3
Hieracium pseudoleptaleum Elfstr
1
Hieracium psilophyton Elfstr.
1
Hieracium pullostylum Elfstr.
3
Hieracium retusum Elfstr.
1
Hieracium saernense Elfstr.
2
Hieracium saturicolor Omang
5
Hieracium scoliodon Elfstr.
1
Hieracium semicrispum Omang
4
Hieracium semileptaleum Elfstr.
1
Hieracium semipetiolatum Elfstr.
1
Hieracium semipurpurifolium Elfstr.
1
Hieracium sinigerum Elfstr.
1
Hieracium siniora Elfstr.
2
Hieracium speirophyllum Elfstr.
1
Hieracium stellans Elfstr.
1
Hieracium stenoterolepis Elfstr.
1
Hieracium stenoterophyllum Elfstr.
2
Hieracium stilbophyllum Elfstr.
2
Hieracium stilbophyllum Elfstr.
1
Hieracium subdesmaticum Elfstr.
6
Hieracium subulare Elfstr.
1
Hieracium subvalens Elfstr.
5
Hieracium syntomum Elfstr.
4
Hieracium tescorum Elfstr.
1
Hieracium tescorum var. descensum Elfstr.
3
Hieracium tescorum var. metorion Elfstr.
1
Hieracium variodens Elfstr.
1
Hieracium venifloreum Elfstr.
1
Hieracium vicinimontes Elfstr.
1
Hieracium villosiflorum Dahlst.

Totalt 258 ark och 116 taxa av sektion Alpina från landskapet


Sektion Depilata

2
Hieracium adrigidum Elfstr.
1
Hieracium dovrensifolium Elfstr.
4
Hieracium linophyton Elfstr

Totalt 7 ark och 3 taxa av sektion Depilata från landskapet


Sektion Dovrensia

1
Hieracium corymbellum Elfstr.
11
Hieracium diversicolor Johanss. & Sam.
6
Hieracium fabridens Johanss. & Sam.
1
Hieracium gracilentipes Dahlst.
6
Hieracium polyanxes Johanss.
11
Hieracium spiculatiforme Dahlst.
2
Hieracium trechnophorum Johanss.

Totalt 38 ark och 7 taxa av sektion Dovrensia från landskapet


Sektion Foliosa – norrlandsfibblor

3
Hieracium aidnocephalum Dahlst.
7
Hieracium angustum Lbg.
2
Hieracium buense Johanss.
6
Hieracium crocatifrons Johanss.
8
Hieracium crocatum Fr.
13
Hieracium euphorbiaceum Johanss.
1
Hieracium oddense Omang
6
Hieracium pelorum Johanss.
12
Hieracium polycomum Dahlst.

Totalt 58 ark och 9 taxa av sektion Foliosa från landskapet


Sektion Hieracium – skogsfibblor

7
Hieracium abiegni Johanss. & Sam.
1
Hieracium aethiadenium Dahlst.
3
Hieracium aethocranum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
16
Hieracium albovittatum Dahlst. ex Johanss.
12
Hieracium amblyglochin Sam. ex Johanss.
3
Hieracium amictum
8
Hieracium amoenifrons Johanss.
7
Hieracium ancisum Johanss.
5
Hieracium angustidens Folin
3
Hieracium anisolobum Johanss. & Sam.
5
Hieracium anisotomum Johanss. & Sam.
1
Hieracium anodontum Dahlst.
10
Hieracium apicum Johanss. & Sam. ex Johanss.
2
Hieracium arcuaticuneatum Johanss. & Sam.
10
Hieracium argentimontanum Johanss.
1
Hieracium atriglomerosum Johanss. & Sam.
2
Hieracium atripiliforme Johanss. & Sam.
6
Hieracium atripilum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
11
Hieracium bergstroemii Sam.
37
Hieracium birameum Johanss. & Sam. ex Johanss.
3
Hieracium brandelii Dahlst.
1
Hieracium brevialatum Johanss. & Sam. ex Johanss.
2
Hieracium brevipilosum Johanss. & Sam.
5
Hieracium bullbergense Johanss. & Sam.
52
Hieracium caesiiflorum Almq. ex Norrl.
2
Hieracium caesiofloccosum Johanss. & Sam.
1
Hieracium caesitium var. sematolepis K. Johanss.
8
Hieracium camuriforme K. Johanss. & Sam.
8
Hieracium camurum Johanss.
78
Hieracium canipes (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
35
Hieracium capitonale Johanss. ex Johanss. & Sam.
11
Hieracium carcarophyllum Johanss.
4
Hieracium centonale Johanss. & Sam.
2
Hieracium centrotum K. Johanss. & Sam.
16
Hieracium chloeropis Johanss. & Sam.
46
Hieracium chlorellum Norrl.
5
Hieracium ciliatiflorum Pugsley
50
Hieracium cinerellum Almq. ex Johanss.
5
Hieracium circumvictum Johanss. & Sam.
7
Hieracium coadunatum Dahlst.
5
Hieracium collinderi var. obtusius Johanss. & Sam.
17
Hieracium comanticeps Johanss.
14
Hieracium compitale Johanss. & Sam.
16
Hieracium contracticeps Dahlst. ex Johanss. & Sam.
2
Hieracium cosmiodontum Omang
5
Hieracium cuneosum Johanss. ex Sam.
11
Hieracium cuprimontanum Dahlst. & Johanss. ex Johanss.
1
Hieracium cyclum Dahlst.
33
Hieracium cyrtotrachelum Dahlst.
8
Hieracium dactylites Dahlst. & Enander. ex Johanss.
37
Hieracium dalecarlicum Sam. ex Johanss.
14
Hieracium daniciforme Johanss.
17
Hieracium dasytomum Johanss. & Sam. ex Johanss.
8
Hieracium delime Johanss. & Sam.
6
Hieracium demutabile Johanss. & Sam.
6
Hieracium distrudens Johanss. & Sam.
39
Hieracium elvdalense Sam. ex Johanss.
1
Hieracium ethologum Johanss. & Sam.
32
Hieracium eumeces Johanss.
11
Hieracium eurygonium Johanss.
18
Hieracium euthysanum Johanss.
59
Hieracium expallidiforme (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium expallidiforme f. parcifloccum
4
Hieracium expallidiforme var. oligasterum Johanss. & Sam.
1
Hieracium fulvasterum Johanss. & Sam.
37
Hieracium gilvocaniceps Johanss.
3
Hieracium gilvocaniceps var. mundulifolium Johanss.
24
Hieracium glandulosissimum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
10
Hieracium glaucinifrons (Zahn) Johanss.
19
Hieracium goniophyllum Omang
1
Hieracium grandidens Dahlst.
24
Hieracium gripharium Johanss.
18
Hieracium gunnarii (Zahn) Johanss.
36
Hieracium haegerstroemii Dahlst.
40
Hieracium hjeltii Norrl.
41
Hieracium hyperlepideum Johanss.
7
Hieracium idrense Johanss. & Sam.
6
Hieracium implume Johanss. & Sam.
30
Hieracium informe Stenstr.
8
Hieracium inophyllum Johanss. & Sam.
3
Hieracium insuccatellum Johanss. & Sam.
46
Hieracium insuccatum Johanss.
26
Hieracium integratifrons Johanss.
27
Hieracium integratum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
4
Hieracium interlucens Johanss. & Sam.
2
Hieracium intermarginatum Johanss. & Sam.
3
Hieracium itharophyton Johanss.
25
Hieracium ithytomum Johanss. & Sam.
13
Hieracium juncinescens Johanss.
42
Hieracium junciniforme Johanss.
40
Hieracium lacerifolium (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
2
Hieracium lanuginosum (Lönnr. ex Dahlst.) Johanss.
5
Hieracium legnodes Dahlst.
12
Hieracium lepistoides (Johanss.) Norrl.
16
Hieracium leptum Johanss. & Sam.
2
Hieracium leucurolepium Dahlst. & Enander
2
Hieracium lingua Dahlst. ex Johanss.
1
Hieracium lipomnoum Johanss. & Sam.
5
Hieracium lissodermum Dahlst.
4
Hieracium longicollum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
2
Hieracium lyratum Norrl.
9
Hieracium machairodon Johanss. & Sam.
1
Hieracium macrocynum
13
Hieracium macromalloides Sam. ex Johanss.
13
Hieracium macromallum Dahlst.
26
Hieracium maculosum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
6
Hieracium maeandrinum Johanss. & Sam.
4
Hieracium malaxatiforme Johanss. & Sam.
13
Hieracium malaxatum Johanss. & Sam.
8
Hieracium mallopodoides Johanss. & Sam.
41
Hieracium mallopodum Johanss.
4
Hieracium manocolum Johanss. & Sam.
28
Hieracium marginellum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
7
Hieracium meticeps (Almq. ex Dahlst.) Norrl.
9
Hieracium micracladium Dahlst. ex Omang
4
Hieracium molucratum Johanss. & Sam.
7
Hieracium morulum (Dahlst.) Dahlst.
5
Hieracium multisigne Johanss. & Sam.
9
Hieracium mutabundum Johanss. & Sam.
3
Hieracium nastophyllum Johanss.
4
Hieracium neritodon Johanss. & Sam.
1
Hieracium nigricanticeps Stenstr.
1
Hieracium nigrocyaneum Johanss. & Sam.
9
Hieracium nigrofuscum Johanss. & Sam.
4
Hieracium nodophyllum Johanss. & Sam.
18
Hieracium nordlanderi Johanss.
24
Hieracium obtextum Dahlst. ex Johanss.
21
Hieracium obtusoserratum Omang
5
Hieracium ochroclorum Johanss. & Sam.
3
Hieracium ochrophorum
4
Hieracium ocriophyllum Johanss. & Sam.
15
Hieracium offulgens Johanss. & Sam.
7
Hieracium oistophyllum Pugsley
1
Hieracium oligochnoum Johanss. & Sam.
6
Hieracium opaciceps Johanss. & Sam.
52
Hieracium orbicans (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
31
Hieracium osmundaceum Johanss.
62
Hieracium oxylepium Dahlst.
5
Hieracium pachycalamum Johanss. & Sam.
4
Hieracium pachycranum Johanss. & Sam.
20
Hieracium paramaurum Johanss.
18
Hieracium patale Norrl.
63
Hieracium pellucidum Laest.
1
Hieracium penduliforme (Dahlst.) Johanss.
8
Hieracium pendulum (Dahlst.) Dahlst.
5
Hieracium percrenatum Omang
19
Hieracium perlaxum Johanss.
7
Hieracium perlaxum var. obtusidens Dahlst. ex Johanss. & Sam.
22
Hieracium persimile (Dahlst.) Dahlst.
1
Hieracium pertenuatum Dahlst.
1
Hieracium phaeocomoides Zahn ex Johanss. & Sam.
5
Hieracium phaeotrichum Dahlst.
10
Hieracium phaleratum Johanss. & Sam.
1
Hieracium philanthracinum Johanss. & Sam.
1
Hieracium philanthracoides Dahlst.
37
Hieracium philanthrax (Stenstr.) Dahlst.
3
Hieracium placibile Johanss. & Sam.
4
Hieracium platygastor Johanss. & Sam.
9
Hieracium platygastor var. hormundense Johanss. & Sam.
3
Hieracium platysemum Johanss. & Sam.
14
Hieracium polycampylum Dahlst. ex Johanss. & Sam.
4
Hieracium polycymum Johanss. & Sam.
1
Hieracium praenodatum Johanss.
52
Hieracium praetenerum Almq. ex Dahlst.
7
Hieracium praetusum Johanss. & Sam.
8
Hieracium prasinolepis Johanss.
10
Hieracium pravifrons Johanss. & Sam.
4
Hieracium prionophyllum Johanss. & Sam.
26
Hieracium prolixiceps Dahlst. & Enander
6
Hieracium prolixum Norrl.
19
Hieracium psepharum (Dahlst.) Sam.
9
Hieracium pseudodiminuens Johanss. & Sam.
7
Hieracium pteropodium Johanss. & Sam.
13
Hieracium pulchridens Dahlst. ex Johanss.
4
Hieracium pycnotomum Johanss. & Sam.
1
Hieracium regillatiforme Johanss. & Sam.
8
Hieracium regillatum Johanss. & Sam.
6
Hieracium remanens Malme
2
Hieracium remotidens Johanss. & Sam.
2
Hieracium rhadinoides Johanss. & Sam.
23
Hieracium ruminosiforme Johanss. & Sam.
18
Hieracium ruminosum Johanss. & Sam.
2
Hieracium sarcophyllum (Stenstr.) Dahlst.
5
Hieracium sarissatum Johanss.
22
Hieracium scandinaviorum (Zahn) Johanss.
71
Hieracium scioides Johanss.
24
Hieracium siljense Johanss.
11
Hieracium sinuosifrons (Almq. ex Dahlst.) Dahlst.
4
Hieracium solanum Johanss.
10
Hieracium spargens Sam. ex Johanss.
19
Hieracium sparsidens Dahlst.
6
Hieracium sparsidentifolium
2
Hieracium sparsifloccum Folin
9
Hieracium speculare Johanss. & Sam.
3
Hieracium spodiale Johanss. & Sam.
22
Hieracium steloides Johanss.
12
Hieracium stenolepis Lindeb.
37
Hieracium stenolomoides Johanss. & Sam.
1
Hieracium stenolomum Dahlst.
19
Hieracium stenstroemii (Dahlst.) Dahlst.
10
Hieracium stenstroemii var. subincrassans (Dahlst.) Johanss.
46
Hieracium stiptadenium Dahlst.
23
Hieracium stymnophytum Johanss. & Sam.
4
Hieracium subhastatum Johanss. & Sam.
5
Hieracium subobscurans Dahlst.
17
Hieracium subplacerum Sam. ex Johanss.
3
Hieracium subserratifrona Johanss. & Sam.
27
Hieracium subterscissum Johanss.
4
Hieracium subtriangulare (Stenstr.) Dahlst.
10
Hieracium subulicuspis Sam.
9
Hieracium subviridans Dahlst. ex Johanss.
23
Hieracium tanyglochin Johanss.
3
Hieracium tersicollum Johanss. & Sam.
21
Hieracium thysanotum Johanss.
7
Hieracium triangulare (Almq.) Dahlst.
4
Hieracium tritumJohanss. & Sam.
10
Hieracium trunciceps Sam. ex Johanss.
7
Hieracium tunense Johanss. & Sam.
7
Hieracium ulocomum Johanss. & Sam.
1
Hieracium valentius Johanss. in Johanss. & Sam.
5
Hieracium valgidentatum Johanss. & Sam. ex Johanss.
6
Hieracium venetifolium Johanss. & Sam.
33
Hieracium vinaceiforme Johanss. & Sam.
13
Hieracium vinaceum Johanss. & Sam.
11
Hieracium viriatum Johanss. & Sam.
21
Hieracium zonulatiforme Johanss. & Sam.
17
Hieracium zonulatum Johanss. & Sam.

Totalt 3038 ark och 227 taxa av sektion Hieracium från landskapet


Sektion Oreadea – klippfibblor

4
Hieracium crinelloides Omang
3
Hieracium diasemum Omang
7
Hieracium diasterodes f. floccosilimbata Omang
1
Hieracium norvegicum Fr.
4
Hieracium saxifragum Fr.

Totalt 19 ark och 5 taxa av sektion Oreadea från landskapet


Sektion Semidovrensia

2
Hieracium amorphophyllum Dahlst.
1
Hieracium longilobum Dahlst.

Totalt 3 ark och 2 taxa av sektion Semidovrensia från landskapet


Sektion Subalpina – svartfibblor

1
Hieracium adnatifrons Elfstr.
2
Hieracium alienum Elfstr.
1
Hieracium anisopleurum Elfstr.
2
Hieracium capitulum Elfstr.
1
Hieracium chamaetrichum Elfstr.
3
Hieracium cirrulum Elfstr.
1
Hieracium crassum Elfstr.
1
Hieracium deltodontum Elfstr.
1
Hieracium habradenium Elfstr.
9
Hieracium lacistophyllum Dahlst.
2
Hieracium lautum Elfstr.
4
Hieracium listropheron Elfstr.
1
Hieracium longilobum Dahlst.
5
Hieracium nummulatum Elfstr.
13
Hieracium ovaliceps Norrl.
3
Hieracium ozoterum Elfstr.
5
Hieracium poecilostictum Dahlst.
8
Hieracium primarium Elfstr.
2
Hieracium primarium var. hadroterum Elfstr.
1
Hieracium primarium var. holophyllum Elfstr.
1
Hieracium primarium var. subprimarium Elfstr.
1
Hieracium primarium var. subrectangulare Elfstr.
1
Hieracium spinatum Elfstr.
1
Hieracium stenophyton Elfstr.
1
Hieracium stenoterum Elfstr.
1
Hieracium subaequidens Elfstr.
2
Hieracium subauriflorum Elfstr.
2
Hieracium sublividorubens Elfstr.
1
Hieracium sublividorubens var. mucroniferens Elfstr.
1
Hieracium submurorum Lbg.
1
Hieracium subvenifloreum Elfstr.
2
Hieracium trifidum Elfstr.
1
Hieracium tumescens Norrl.

Totalt 82 ark och 33 taxa av sektion Subalpina från landskapet


Sektion Tridentata – styvfibblor

10
Hieracium cornescens K. Joh. & G. Sam.
1
Hieracium decalvatum Dahlst.
39
Hieracium diminutiforme K. Joh.
26
Hieracium distubellatum K. Joh.
2
Hieracium duracinum Johanss. & Sam.
4
Hieracium epacroides Dahlst.
4
Hieracium exaequans K. Joh. & G. Sam.
4
Hieracium flavistylum Dahlst. & Enand.
12
Hieracium grandescens Dahlst.
1
Hieracium heterodontum Elfstr.
8
Hieracium homalodermum K. Joh.
148
Hieracium irrugans K. Joh.
9
Hieracium laeticoronopus J. & S.
31
Hieracium lineatum Almqu.
47
Hieracium lineolatum Dahlst.
17
Hieracium majorinum K. Joh. & G. Sam.
67
Hieracium melinostylum K. Joh.
67
Hieracium micanticeps K. Joh. & G. Sam.
3
Hieracium mixopolioides Dahlst.
8
Hieracium mixopolium Dahlst.
14
Hieracium orariiforme Dahlst.
34
Hieracium perlatescens Dahlst.
4
Hieracium perlongum Dahlst.
3
Hieracium poliocarenum Dahlst.
12
Hieracium poliocranum Dahlst.
6
Hieracium quasilliferum K. Joh. & G. Sam.
12
Hieracium rectiforme K. Joh. & G. Sam.
49
Hieracium semiglobosum Stenstr.
25
Hieracium solocinum K. Joh.
4
Hieracium solutum Johanss. & Sam.
2
Hieracium sparsifolium Lbg
5
Hieracium spissescens Johanss. & Sam.
11
Hieracium subcaesiariatum Zahn
12
Hieracium usticolor Johanss. & Sam.
2
Hieracium zosteraceum Johanss. & Sam.

Totalt 703 ark och 35 taxa av sektion Tridentata från landskapet


Sektion Vulgata – hagfibblor

66
Hieracium acidodontum Dahlst. in Johanss.
52
Hieracium acroleucum (Stenstr.) Dahlst.
46
Hieracium adunans Norrl.
22
Hieracium albinotum Dahlst. ex Johanss.
3
Hieracium ampliceps (Stenstr.) Johanss.
98
Hieracium amplificatum Dahlst. in Johanss.
12
Hieracium anfracticeps Johanss.
1
Hieracium angulatum Stenstr.
40
Hieracium barrimum (Johanss.) Johanss.
26
Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst.
3
Hieracium brochum Johanss.
4
Hieracium caesiale Johanss. & Sam.
11
Hieracium caesiomurorum Lindeb.
45
Hieracium caesium (Fr.) Stenstr.
95
Hieracium calatharium Johanss.
17
Hieracium causiatum Johanss. & Sam.
64
Hieracium ceramotum (Stenstr.) Dahlst.
8
Hieracium chloroleucum (Dahlst.) Dahlst.
22
Hieracium chrysophorum Sam. in Johanss. & Sam.
5
Hieracium coalitum Dahlst.
34
Hieracium coniceps Dahlst. ex Johanss. & Sam.
49
Hieracium coniops Norrl.
3
Hieracium conserratum Johanss.
173
Hieracium constringens Norrl.
16
Hieracium cuneolatum (Stenstr.) Dahlst.
9
Hieracium daedalum (Stenstr.) Dahlst.
42
Hieracium deamplians Johanss.
46
Hieracium dermatodes Johanss. & Sam
130
Hieracium diaphanoides Lindeb.
13
Hieracium dissimile (Lindeb.) Elfstr.
33
Hieracium dissomorphum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam.
23
Hieracium dolichorhachis Sam. in Johanss. & Sam.
10
Hieracium erithallum Johanss. & Sam.
6
Hieracium esketanense Stenstr.
8
Hieracium estellatum Johanss. & Sam.
5
Hieracium eustictum Dahlst. ex Omang
1
Hieracium eviridatum (Johanss.) Johanss.
1
Hieracium exaltans Dahlst. in Lindm.
6
Hieracium ferrimontanum (Johanss.) ex Johanss. in Johanss. & Sam.
47
Hieracium fulvescens Norrl.
33
Hieracium galbanum Dahlst.
5
Hieracium gnopherum Johanss. & Sam.
13
Hieracium grophosum var.vilescens Johanss.
5
Hieracium hastelliferum Johanss.
27
Hieracium helsingicum Almq. ex Dahlst. in Johanss.
18
Hieracium hepaticiforme Johanss. & Sam.
35
Hieracium hepaticum Lindeb.
26
Hieracium imbricatiforme Johanss. & Sam.
5
Hieracium incurrens Saelan ex Norrl.
44
Hieracium involutum Dahlst. in Johanss.
6
Hieracium kuusamoënse Vain.
10
Hieracium laeticolor (Almq.) Lönnr.
1
Hieracium laeticolor var. caesiellum Dahlst.
5
Hieracium laetifolium (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam.
4
Hieracium lampocranum var. macrocolum Johanss.
10
Hieracium lamprocranum Johanss. & Sam.
15
Hieracium leiocranum (Sam. ex Zahn) Sam. in Johanss. & Sam.
43
Hieracium lepidiceps (Dahlst.) Dahlst.
6
Hieracium lepidiforme (Stenstr.) Johanss.
1
Hieracium lepidotum (Stenstr.) Dahlst.
39
Hieracium lepidulum (Stenstr.) Dahlst.
68
Hieracium leptogrammum Dahlst. in. Johanss.
7
Hieracium leucodaedalum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam.
66
Hieracium leucotrachelum Johanss.
37
Hieracium longimanum (Norrl) Dahlst.
13
Hieracium ludovicense Johanss.
2
Hieracium lugubre (Malme) Dahlst.
53
Hieracium macrocentrum (Johanss.) Johanss.
10
Hieracium madarodes Dahlst. in Johanss.
3
Hieracium mataeum Johanss. & Sam.
1
Hieracium megalodon Dahlst. ex Johanss
3
Hieracium micosiforme Johanss. & Sam.
19
Hieracium micosum Johanss. & Sam.
88
Hieracium microcymoides Johanss. & Sam.
6
Hieracium miramarense Almq.
6
Hieracium multiceps (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
31
Hieracium oblaqueatum Johanss.
1
Hieracium oinopolepis (Malme ex Dahlst.) Dahlst.
2
Hieracium opochloroides Johanss. & Sam.
14
Hieracium opochlorum Johanss. & Sam.
21
Hieracium orbolense Stenstr.
1
Hieracium ornatiforme (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam.
30
Hieracium ornatum (Dahlst.) Dahlst.
11
Hieracium orsense Johanss.
17
Hieracium orthocolon Johanss.
12
Hieracium paeminosum Johanss. & Sam.
4
Hieracium persbergense Johanss.
23
Hieracium phaedrophyllum Johanss.
6
Hieracium phaliotrichum Johanss.
14
Hieracium placolepis Johanss.
8
Hieracium plicatum Lindeb.
10
Hieracium porrigens Almq. ex Lönnr.
10
Hieracium porrigentiforme Dahlst. in Johanss.
27
Hieracium praepilulatum Johanss.
9
Hieracium praeviride Johanss. & Sam.
11
Hieracium progrediens Norrl. in Cajander
15
Hieracium pseudodiaphanum Dahlst.
41
Hieracium reclinatum Almq.
22
Hieracium resupinatum (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
10
Hieracium schlegelii Almq. ex Dahlst. in Johanss.
64
Hieracium schlyteri Lindeb.
9
Hieracium scotocranum Johanss.
13
Hieracium similigerum Johanss.
5
Hieracium similigerum var. majoriceps Johanss.
4
Hieracium similigerum var. oresigonum Johanss.
8
Hieracium similigerum var. subanthracinum Johanss. & Sam.
1
Hieracium stenocoloides Johanss. & Sam.
2
Hieracium stenocolum Johanss. & Sam.
35
Hieracium stipatum Stenstr.
14
Hieracium storliense Norrl.
6
Hieracium striaticeps (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
7
Hieracium subampliatum Dahlst.
7
Hieracium subarctoum Norrl.
6
Hieracium subedentatum Ohlsén
15
Hieracium subglaucovirens (Dahlst. ex Zahn) Zahn ex Johanss. & Sam.
20
Hieracium subirriguum (Dahlst.) Dahlst.
15
Hieracium subpatagiarium Johanss.
78
Hieracium subpellucidum Norrl.
2
Hieracium subpellucidum var. gramolepium Dahlst.
7
Hieracium subpilulatum (Johanss.) Johanss. & Sam.
58
Hieracium subrigidum Almq.
17
Hieracium suriforme Johanss. & Sam.
8
Hieracium taeniifolium Johanss.
5
Hieracium trachlosimoides Johanss. & Sam.
17
Hieracium trachlosimum Johanss. & Sam.
9
Hieracium trichellum Dahlst.
4
Hieracium turbiniceps Dahlst.
18
Hieracium villattingense Johanss.
13
Hieracium vulgatiforme Dahlst.
73
Hieracium vulgatum Fr.
15
Hieracium xanthophytum Johanss. & Sam.
22
Hieracium xanthostylum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. & Sam.

Totalt 2955 ark och 132 taxa av sektion Vulgata från landskapet


Totalt 7161 ark och 569 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/dalarna.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs