Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter i Blekinge

Siffrorna anger antalet ark i Riksmuseets herbarium


Sektion Hieracium – skogsfibblor

1
Hieracium canipes (Almq. ex Stenstr.) Dahlst.
3
Hieracium crebriserratum Hyl.
3
Hieracium dentifolium (C. G. Westerl.) Johanss. & Sam.
3
Hieracium duplidens (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
7
Hieracium grandidens Dahlst.
13
Hieracium hjeltii Norrl.
5
Hieracium oistophyllum Pugsley
2
Hieracium pellucidum Laest.
2
Hieracium pseudopachyodon Hyl.
20
Hieracium pycnodon (Dahlst.) Dahlst.
1
Hieracium sparsiguttatum Hyl.
9
Hieracium stenolepis Lindeb.
1
Hieracium sterrocladum Hyl.
8
Hieracium subulatidens (Dahlst.) Johanss.
20
Hieracium variicolor (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
1
Hieracium zygophorum Hyl.

Totalt 99 ark och 16 taxa av sektion Hieracium från landskapet


Sektion Oreadea – klippfibblor

58
Hieracium extensum Lüb.
5
Hieracium rufescens Fr.
42
Hieracium svanlundii Dahlst.

Totalt 105 ark och 3 taxa av sektion Oreadea från landskapet


Sektion Tridentata – styvfibblor

18
Hieracium acrifolium Dahlst.
7
Hieracium daedalocephalum Dahlst.
9
Hieracium exporrectum K. Joh.
6
Hieracium macrotonoides Dahlst.
10
Hieracium obatrescens Dahlst.
1
Hieracium rigidum Hartm.
4
Hieracium scabrescens K. Joh.
4
Hieracium vaerendicum K. Joh.

Totalt 59 ark och 8 taxa av sektion Tridentata från landskapet


Sektion Vulgata – hagfibblor

6
Hieracium albatipes (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
2
Hieracium anfractum (Fr.) Fr.
3
Hieracium austrinum Stenstr.
1
Hieracium basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst.
18
Hieracium caesiomurorum Lindeb.
13
Hieracium caesium (Fr.) Stenstr.
33
Hieracium cruentifolium Dahlst. & Lüb. in Dahlst.
2
Hieracium ctenophyllum Ohlsén
9
Hieracium cunctans (Johanss. ex Dahlst.) Johanss. in Johanss. & Sam
7
Hieracium diaphanoides Lindeb.
2
Hieracium galbanum Dahlst.
3
Hieracium gothiciforme Dahlst.
7
Hieracium gothicum (Fr.) Dahlst.
9
Hieracium impressiforme (Dahlst.) Dahlst.
7
Hieracium insertum Ohlsén
27
Hieracium irriguiforme (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
2
Hieracium lepidiceps (Dahlst.) Dahlst.
6
Hieracium longidentatum (Adlerz) Johanss.
31
Hieracium luebeckii (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.
4
Hieracium macrotonum Dahlst.
39
Hieracium neopinnatifidum Pugsley
1
Hieracium porrigens Almq. ex Lönnr.
9
Hieracium pseudodiaphanum Dahlst.
1
Hieracium smolandicum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. in Lindm.
7
Hieracium subramosum Lönnr.
10
Hieracium tenuiramum (Dahlst. & Svanl.) Johanss.
5
Hieracium violascens Almqu.
13
Hieracium vulgatiforme Dahlst.
26
Hieracium vulgatum Fr.

Totalt 303 ark och 29 taxa av sektion Vulgata från landskapet


Totalt 566 ark och 56 taxa av släktet från landskapet

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/blekinge.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs