Nordiska herbariets samlingar
Hieracium – hökfibblor
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Hieracium-arter på Bjørnøya

Riksmuseet har inga registrerade insamlingar av Hieracium från Bjørnøya

Synpunkter på innehållet i databasen: Lennart Stenberg


/fbo/data/hieracium/hier_bjornoya.htm
Senast uppdaterad: 2003-03-04
Synpunkter på denna sida: Thomas Karlsson
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs