Botaniska samlingar
Databaser
Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet
In English!

Enheten för fanerogambotanik

      Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Databasen innehåller 123 175 poster, uppdaterad 4 juni 2008.

Skriv sökordet i något av de vita fälten. Asterisk (*) kan användas för att fökorta ett ord och enkla citationstecken skall användas för kring en fras, till exempel 'in campis siccis'. Booleansk och, eller, inte kan också användas i sökfälten. Ordet eller kan uteslutas vid sökning. Använd paranteser för grupper av ord. För hjälp med sökning se: Att använda databasen.
Databasen har stort internationellt intresse och är därför skriven på engelska.

Direktsvar (utan lista)

Sök i alla fält
Vet. namn
Familj
Basionym
Insamlare
Land
Herbarienummer

Maximalt antal återgivna träffarSynpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs