Samlingar

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Samlingarna har sitt ursprung i Kungliga Vetenskapsakademiens naturaliekabinett från 1739, men har under åren växt genom insamling och förvärv av vetenskapligt viktiga samlingar.
Herbariesamlingarna innehåller idag omkring 3 miljoner exemplar som av historiska och praktiska skäl delats upp i tre olika herbarier:

Två historiska samlingar som har både kulturhistoriskt och vetenskapligt intresse hålls separat, nämligen Linnéherbariet (S-LINN) med delar av Carl von Linnés herbarium, och Swartzherbariet som innehåller Olof Swartz insamlingar från Västindien. Ett par andra historiska samlingar från tidigt 1700-tal är Celsius Flora Uplandica och Antonius Münchenbergs Herbarium Vivum.

Samlingarna används dels i den forskning som pågår vid sektionen och besöks också årligen av ett stort antal forskare från hela världen som kommer för att studera materialet. Sektionen har också en stor låne- och bytesverksamhet med andra herbarier runt om i världen.

Delar av samlingarna har dataregistrats och finns tillgängligt i sökbara databaser. Det pågår också arbete med att presentera material direkt på internet, bland annat finns några ark ur Linnéherbariet och i Den virtuella floran presenteras även en del material ur det Nordiska herbariet. Arbetet med dessa presentationer är dock ännu inte färdigt och nytt material läggs ut efter hand.


/fbo/coll/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 15 oktober 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs