Regnellska herbariet
Samlingar
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Kuba, Sierra Maestra Regnellska herbariet innehåller material från Syd- och Mellanamerika och de Karibiska öarna, för närvarande omkring 400.000 ark. Typmaterialet omfattar drygt 25.000 ark och dataregistrering av detta pågår, en del av materialet är redan bearbetat och finns i den sökbara databasen botaniska typsamlingen. En separat samling från Ecuador omfattar drygt 35.000 ark och den historiska Swartzherbariet innehåller ytterligare 6.000 ark. I herbariet finns också viktigt material insamlat av bland annat E. L. Ekman, G. A. Malme och E. Asplund.

Tack vara en stor donation av läkaren och botanisten Anders Fredrik Regnell har Regnellherbariet en av världens mest betydelsefulla samlingar av sydamerikanska växter. Över tjugo svenska expeditioner har företagits genom åren, den första under ledning av C. A. M. Lindman och G. A. Malme (1892-1894). Dessa expeditioner och ett intensivt växtbyte med andra botaniska institutioner över hela världen gör att samlingarna hela tiden utökas.


/fbo/coll/reg/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 25 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs