Separatsamlingar
Nordiska herbariet
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

      Samlingar
      Databaser
      Forskning
      Virtuella utställningar       Botanisk historia
      Personal
      Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Omkring 100 stora växtsamlingar med skandinaviskt material har genom åren tillfallit Nordiska herbariet vid Naturhistoriska riksmuseet som donationer. Av flera skäl har inte alla dessa kunnat inordnas i huvudsamlingen utan har hållits som separata aggregat. För närvarande pågår arbetet med att bryta upp de olika separatsamlingarnas innehåll i mindre enheter ordnade i systematisk ordning.

Denna förteckning innehåller uppgifter om vem som ägt samlingen, dess omfång, samt något om var materialet är insamlat. Dessutom anges något om materialets status.
De separata samlingarna har alla tilldelats ett nummer, S0, S1, S2, ...och så vidare.
I nedanstående lista anges donator och antal kartonger. Ett fåtal samlingar förvaras på annan ort. Dessa har förtecknats i slutet av listan.

 • S0 - G. Sandberg, 2 kartonger.
 • S1 - F. A. Aulin, 112 kartonger.
 • S2 - Sörlin, 11 kartonger.
 • S3 - Thedenius, 91 kartonger.
 • S4 - Diverse exsickat, 38 kartonger.
 • S5 - Enander (Salix), 28 kartonger.
 • S6 - Holmgren, 13 kartonger.
 • S7 - M. Engstedt, 39 kartonger.
 • S8 - P. A. Larsson, 43 kartonger., Jfr. S20, S96.
 • S9 - A. Berggren, 20 kartonger.
 • S10 - Mattson (Rosa), 67 kartonger.
 • S11 - Diverse herbarier, 30 kartonger.
 • S12 - K. Nyström, 27 kartonger.
 • S13 - S. Rundqvist, 11 kartonger.
 • S14 - Diverse skandinaviskt, 23 kartonger.
 • S15 - J. Wiger, 40 kartonger (inkl. S22).
 • S16 - Asplund, 9 kartonger.
 • S17 - J. W. Håkansson, 36 kartonger.
 • S18 - Björkbäck.
 • S19 - Björkbäck (Dactylorhiza).
 • S20 - P. A. Larsson, 34 kartonger. Jfr. S8+S96.
 • S21 - Nylander, 12 kartonger.
 • S22 - Wiger, Jfr. S15.
 • S23 - B. Johansson, 2 kartonger.
 • S24 - H. B. Johansson, 13 kartonger.
 • S25 - Arrhenius, 6 kartonger.
 • S26 - D. Åkerblom, 53 kartonger.
 • S27 - E. Folkesson, 32 kartonger, Jfr. S52.
 • S28 - A. Brandt, 14 kartonger.
 • S29 - Bromee, 6 kartonger.
 • S30 - A. Andersson, 5 kartonger.
 • S31 - Hårdemark, 15 kartonger.
 • S32 - Grill, 12 kartonger.
 • S33 - Witte, 30 kartonger.
 • S34 - Källander, 4 kartonger.
 • S35 - R. Lindström, 7 kartonger.
 • S36 - Arvika läroverk, 30 kartonger.
 • S37 - Broddeson, 15 kartonger.
 • S38 - Rasch, 37 kartonger.
 • S39 - C. Åkerblom, 3 kartonger.
 • S40 - Wallgren, 21 kartonger.
 • S41 - Bergendal, 8 kartonger.
 • S42 - J. Lundqvist, 10 kartonger.
 • S43 - G. Eriksson, 22 kartonger.
 • S44 - E. Wall, 97 kartonger, Jfr. S54.
 • S45 - Westberg, 11 kartonger.
 • S46 - Grundström, 1 kartong.
 • S47 - A. Jonsson, 10 kartonger.
 • S48 - J. & U. Persson, 2 kartonger.
 • S49 - I. Andersson, 1 kartong.
 • S50 - A. Svedberg, 2 kartonger.
 • S51 - C. du Rietz, 2 kartonger.
 • S52 - E. Folkesson, 2 kartonger, Jfr. S27.
 • S53 - Norrsveden, 4 kartonger.
 • S54 - Wall, 29 kartonger, Jfr. S44.
 • S55 - Schager, 16 kartonger.
 • S56 - Masreliez, 7 kartonger.
 • S57 - Benckert, 36 kartonger.
 • S58 - Grönqvist, 7 kartonger.
 • S59 - M. Fries, 6 kartonger.
 • S60 - Wachtmeister, 4 kartonger.
 • S61 - Diverse skandinaviskt, 35 kartonger.
 • S62 - Gahm, 3 kartonger.
 • S63 - M. Johansson, ca 2000 ark.
 • S64 - ---
 • S65 - ---
 • S66 - Delwig, ca 2500 ark.
 • S67 - G. Kjellmert, ca 4100 ark.
 • S68 - O. Lönnqvist, 28 kartonger.
 • S69 - ---
 • S70 - G. Hedin.
 • S71 - J. G. Laurell, 100 kartonger.
 • S72 - Skara läroverk.
 • S73 - Skara läroverk.
 • S74 - Skara läroverk.
 • S75 - Skara läroverk.
 • S76 - Skara läroverk.
 • S77 - Skara läroverk.
 • S78 - Skara läroverk.
 • S79 - Skara läroverk.
 • S80 - Skara läroverk.
 • S81 - Nya Elementar.
 • S82 - Lärarhögskolan.
 • S83 - Nordanstig, 7 kartonger.
 • S84 - B. Åman, ca 2200 ark., Jfr. S85.
 • S85 - B. Åman, Jfr. S84.
 • S86 - G. Christiansson.
 • S87 - Solna läroverk.
 • S88 - Sacklen.
 • S89 - Askegren, 12 kartonger.
 • S90 - Hoffstein, 4 kartonger.
 • S91 - S. Qvarfort, ca 3000 ark.
 • S92 - P. Olrog, 22 kartonger.
 • S93 - H. Nilsonne, 10 kartonger.
 • S94 - Winnerstedt, 9 kartonger.
 • S95 - S.-I. Agrenius, 3 kartonger.
 • S96 - P. A. Larsson, 36 kartonger., Jfr. S8, S20.
 • S97 - H. Palme, ca 2000 ark.
 • S98 - H. Ljungstedt, 18 kartonger.
 • LJ - K. Ljungstedt, 61 kartonger.
 • NY - E. Nystedt, 53 kartonger.
 • W1 - Warodell, 68 kartonger.
 • W2 - Warodell, 40 kartonger.
 • MS[ME] - Sundsvalls läroverk, ca 3500 ark (förvaras på Sundsvalls museum).
 • M1[ME2] - Sundsvalls läroverk, ca 4000 ark (förvaras på Sundsvalls museum).


/fbo/coll/nor/sep.html.se
Senast uppdaterad: 21 oktober 1997
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs