Genvägar till nordiskt material

Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Denna förteckning är en sammanställning över sidor som innehåller uppgifter om nordiskt material.

Nordiska herbariet

Databaser:
Nordiska herbariets samlingar, uppgifter om antal ark per landskap/område
Nordiska herbariets samlingar,Taraxacum (maskrosor)
Nordiska herbariets samlingar, Hieracium (hökfibblor)
Nordiska herbariets samlingar, uppgifter om enskilda ark
Botaniska typsamlingen
Botaniska samlingar i alkohol

Virtuella utställningar:
Den virtuella floran
Linnéherbariet (S-LINN)

Forskning och projekt:
Flora Nordica
Atlas of Seeds (Nordisk fröflora)
Checklista över Nordens kärlväxter
Checklista över Sveriges skogs-, hag- och styvfibblor [skriven av Torbjörn Tyler, Lund]

Övrigt:
De nordiska ländernas provinser
Separatsamlingar


/fbo/coll/nor/genvag.html.se
Senast uppdaterad: 10 februari 2004
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs