Allmänna herbariet
Samlingar
Sektionen för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Sektionen för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Australien, NSW, Warrumbungles Allmänna herbariet har omkring 1.000.000 växter från hela världen, förutom de Syd- och Centralamerikanska samlingarna som finns i det Regnellska herbariet och material från de nordiska länderna som finns i det Nordiska herbariet.
I allmänna herbariet finns vetenskapligt viktiga samlingar som tillhört framstående botanister som J. G. C. Lehmann, O. W. Sonder, C. F. Ecklon, J. F. Drège, E. Hultén, F. W. Klatt och K. Zeyher. Dessutom finns historiskt material som samlats av linnélärljungar som P. Osbeck, A. Sparrman och C. P. Thunberg. I det separata Linnéherbariet finns omkring 4000 pressade växter ur Carl von Linnés eget herbarium.

Delar av allmänna herbariet har dataregistrerats och finns i sökbara databaser. Allt känt typmaterial i allmänna herbariet är bearbetat och finns tillgängligt i den botaniska typsamlingen, en databas som för närvarande innehåller omkring 20.000 poster vilket också inkluderar registrerade typer ur Regnellska herbariet. Allmänna herbariets gymnospermsamling, som omfattar c. 7500 exemplar, finns tillgänglig i databasen över Gymnospermsamlingen. Även det alkoholkonserverade materialet som tillhör allmänna herbariet, omkring 4000 exemplar, är färdigbearbetat och finns i en databasen över botaniska samlingar i alkohol.


/fbo/coll/gen/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs