Enheten för
fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet

In English!

Enheten för fanerogambotanik

       Samlingar
       Databaser
       Forskning
       Virtuella utställningar
       Botanisk historia
       Personal
       Externa länkar

Naturhistoriska riksmuseet


Naturhistoriska riksmuseet-Botanikhuset

Enheten för fanerogambotanik vid Naturhistoriska riksmuseet har ett av världens största herbarier med omkring tre miljoner ark pressade växter. Samlingarna är både kulturhistoriskt och vetenskapligt värdefulla och används kontinuerligt i sektionens egna forskningsprojekt, men också av andra forskare i Sverige och runt om i världen. Delar av samlingarna finns tillgängliga via Internet i sökbara databaser.

Forskningen på enheten rör huvudsakligen frågor inom det systematiska ämnesområdet, där studier av växternas yttre och inre byggnad samt av arvsmassan, DNA, ligger till grund för modeller om deras släktskap och evolutionshistoria. Taxonomiska revisioner av olika växtsläkten samt morfologiska studier är andra forskningsområden vid sektionen.

Under virtuella utställningar presenteras herbarieark ur Linnés herbarium, samt en svensk flora som är rikligt illustrerad med bilder av levande växter.


/fbo/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 23 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webresurs