Hieracium sect. Vulgata – hagfibblor

H. abradenium Norrl. (1893 p. 33).
Utbr.: PL.
Typ: ej kontrollerat (från Finland).

H. acidodontum Dahlst., in Johanss. (1902 p. 80).
Syn.: H. diaphanoides ssp. praecipuum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 352),
H. murorum ssp. decorosum Dahlst. nom. nud. (1893b).
Utbr.: Nrk, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb.
Typ: Hls: Söderhamn; Vrm: Filipstad. – H. diaphanoides ssp. praecipuum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. V: 67 (från Jmt: Duved & Hls: Söderhamn), XIII: 76–77 (från Hrj: Glöte i Linsell resp. Funäsdalsberget). (N.B. XV: 59 är H. subarctoum).

H. acriserratum Ohlsén (1947 p. 4).
Utbr.: Sk, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Nolhaga park i S.

H. acrochristum Dahlst. ex Johanss. (1907b p. 46).
Syn.: H. anfractum ssp. eurycybe Dahlst. (1894a).
Utbr.: Sm, Ög, Mpd, Ång, Jmt, Vb, LyL.
Typ: Mpd: Stöde, Nedansjö (leg. Johanss.); Timrå, Merlo (leg. F. Ringius) och Värland (leg. Gredin); Ång: Själevad, Sörungånger (leg. Åkerblom) och Hörnäs (leg. Johanss.); Mo, backe (leg. Johanss.) – 'eurycybe': Ög: Sunds södergård i Sund; Sm: Heljaryd i Rogberga (leg. Johanss.).

H. acroleucum (Stenstr.) Dahlst. (1892b exs. II: 75).
Bas.: H. murorum ssp. acroleucum Stenstr. (1889 p. 55).
Syn.: H. striaticeps (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst. (1899, exs. XI: 55), bas.: H. murorum ssp. striaticeps Dahlst. ex Stenstr. (1889 p. 56).
Utbr.: Sm, Hl, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Ång.
Typ: 'Värmland, Gillberga socken, Gårdsjö (österut); 13/7 1885; K.O.E. Stenström' (lectotyp, Tyler 2000). – H. striaticeps: 'Vrm och Dls allmän'.

H. acropsilon (Dahlst. ex Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 327).
Bas.: H laevigatum ssp. acropsilon Dahlst. ex Zahn. (1921 p. 863).
Utbr.: Hls, Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand.X: 53 (från Hrj: Glissjöberg), XVII: 91 (från dito).

H. acutellum (Zahn) Johanss. (1927 p. 53).
Bas.: H. vulgatum ssp. acutellum Zahn (1921 p. 385).
Syn.: H. acutatum Dahlst. nom. nud. (1893b).
Utbr.: Srm, Upl.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. V: 72 (från Srm: Österhaninge och Västerhaninge).

H. adampliatum (Dahlst.) Dahlst. (1903 exs. XV:71).
Bas.: H. gothicum ssp. adampliatum Dahlst. (1894a p. 185).
Incl.: F. pilosius Ohlsén in sched.
Utbr.: Vg, Ög.
Typ: 'Ög.: Åtvids s:n, Karstorp. 10/7 1889, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. adiposum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 53).
Bas.: H. turbiniceps ssp. adiposum Dahlst. (1894a p. 99).
Utbr.: Sm, Ög.
Typ: 'Östergötland Wist, Sturefors 7/7 1887 H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. adlerzii Almq. ex Dahlst., in Johanss. (1902 p. 69 nota).
Utbr.: Jmt, PL.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 93 (från Jmt: Storlien).

H. adunans Norrl. (1895 p. 559).
Nom. nov. pro H. approximatum Norrl. (1888a p. 112), non Jord. (1858).
Syn.: H. praeteneriforme (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. (1901a p. 40), bas.: H. murorum ssp. praeteneriforme Almq. ex Dahlst. (1891 p. 40).
Utbr.: Vsm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, ÅsL, LyL, Vb.
Typ: Jmt: 'Överallt vid Åre'. – H. praeteneriforme: Hls: vid Söderhamn (leg. Magnusson; = Dahlst. Hierac. exs. II:86); Jmt: flerst. (leg. Sundberg); Klövsjö (leg. Dahlst.); Hrj: Långå (leg. Dahlst.).

H. adventicium Ohlsén (1947 p. 4).
Utbr.: Bl, BhG, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. aethotrichum Dahlst. ex Johanss. (1914a p. 82).
Utbr.: Gtl, Sm.
Typ: 'Gotland in prato litorali ad Tjelders par. Boge, 25.VII.1902, leg. K. Johansson' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. XXIII: 50) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. ahlfvengrenii (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 54).
Bas.: H. diaphanoides ssp. ahlfvengrenii Dahlst ex Zahn (1921 p. 359)
Utbr.: Sk, BhG (parkfibbla).
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. X: 59 (från Sk: Lund).

H. albatipes (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss.(1927 p 54).
Bas.: H. murorum ssp. albatipes Dahlst.(1892a p. 165).
Syn.: H. poliochlorodes Dahlst. auct.
Utbr.: Sk, Bl, ?Öl, Sm, Hl, Vg.
Typ: Skåne; V. Vram s:n, Linderödsåsen, 27/6 1891, G.O.A:n Malme i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. albinotum Dahlst. ex Johanss. (1907a p. 10).
Incl.: F. callunetorum Johanss. (1907a p. 11).
Utbr.: Upl, Dlr, Gst, Hls.
Typ: Upl: Dannemora (= Dahlst., Herb. Hierac. Scand. XIV: 48).

H. almquistianum (Zahn) Johanss. (1927 p. 54).
Bas.: H. vulgatum ssp. almquistianum Zahn (1921 p. 1145), nom. nov. pro H. murorum ssp. violascens Almq. ex Dahlst. (1892a, p. 164), non Borbás 1878.
Syn.: H. vulgatum var. latifolium Fr. p. p.
Utbr.: Sk, Bl, Öl, ?Gtl, Sm, Hl, BhG, Vg, Ög, Srm, Vsm.
Typ: 'Sk. Ignaberga kalkbrott; d. 15 juni 1890.; Leg. G.O. A:n.' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. amphicentrum Johanss. & Sam. (1924 p. 142).
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm: Sandnäs i Gräsmark (leg. P.A. Larsson).

H. amplificatum Dahlst., in Johanss. (1902 p. 114).
Utbr.: Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 85 (från Hrj: Ransjö i Linsell), V: 59–60 (från Hls: Söderhamn).

H. anfracticeps Johanss. (1902 p. 89).
Incl.: Var. deamplians (Johanss.) Johanss. & Sam. (1923a p. 13), bas.: H. deamplians Johanss. (1902 p. 91).
Utbr.: Dlr, Gst, Hls.
Typ: Dlr: Västanå ängar i Boda. – Var. deamplians: Dlr: Sjurberg i Rättvik.

H. anfractum (Fr.) Fr. (1856 p. 148). Emend. Dahlst. (1894a).
Bas.: H. vulgatum var. anfractum Fr. (1848 p. 116).
Utbr.: Sk, Bl, Sm, Hl, Vg, Ög.
Typ: 'Elmås, Femsjö' i Herb. Laestadius i UPS (lectotyp, Sennikov 2003). (NB lectotyp vald av Tyler 2000 är ej acceptabel).

H. angricum (Johanss.) Johanss. (1927 p. 55).
Bas.: H. naevosum var. angricum Johanss. (1907c p. 23).
Utbr.: Ång.
Typ: Ång: Moälvens dalgång i Mo och söder om Hörnäs i Själevad.

H. anthracinum Dahlst., in Johanss. (1909 p. 86).
Syn.: H. laevigatum ssp. anthracinoides Dahlst. & Enander ex Zahn (1921 p. 861),
H. anthracinoides Dahlst. nom. nud. (1903 exs. XV:69).
Utbr.: Hls, Mpd, Hrj, Jmt.
Typ: Dahlst. Hier. exs. III: 56 (från Jmt: Åre); Dahlst. Herb. Hier. Scand. II: 100 (från Jmt: Klövsjö).

H. arrogans Johanss. (1909 p. 79).
Utbr.: Mpd.
Typ: Mpd: Stöde och Borgsjö socknar (leg. Collinder & Nordlander).

H. arrosiforme Dahlst., in Johanss. & Sam. (1920 p. 32).
Utbr.: Srm, Vsm.
Typ: Vsm: Skogåsen i Kungsör (leg. Porat); Srm: flerstädes vid Strängnäs ss. Ulvhäll, Långberget, Sidön, Eldsund osv. (legg. Köhler, Sam.).

H. atrocaeruleum Ohlsén (1947 p. 5).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. atronitens (Dahlst.) Dahlst., in Lindm. (1918 p. 621).
Bas.: H. anfractum ssp. atronitens Dahlst.(1894a p. 158).
Syn.: H. subampliatum (Dahlst.) Dahlst., in Lindm., (1918 p. 621), bas: H. anfractum ssp. subampliatum Dahlst. (1894a p. 157).
H. anfractum var. latifolium Lindeb. (1868–78, exs. 134).
? Förmodligen identisk med H. stipatiforme men typen för den senare har inte kunnat uppbringas för kontroll.
Incl.: f. piliferum Johanss. (1927, p. 56).
Utbr.: ?Bl, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr.
Typ: 'ÖG. Åtvids s:n, Slefringe; 12/7 1889, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000). – F. piliferum: 'In parte orientali hujus speciei regionis'. – H. subampliatum: 'Srm.: Kila s:n, Ålberga; 7. 1875.; S. Almquist' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. austriniforme Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 56).
Syn.: H. pinnatifidum ssp. scanicum Dahlst. p. p. (1894a p. 89).
Utbr.: Ög.
Typ: ': Östergötland ad Slefringe paroeciae Åtvid in colle tiliis obsito locis fertilibus, 10/8 1889' (ex Dahlst., Hier. exs. II: 74) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. austrinum Stenstr. (1896 p. 38).
Syn.: H. pinnatifidum ssp. scanicum Dahlst. p. p. (1894a p. 89).
Utbr.: Sk, Bl, Hl, Sm, BhG.
Typ: 'Sk.: Röstånga s:n, Röstånga; 11/6 1890; K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. automorphum Omang (1915 p. 163).
Syn.: H. amblylepium Dahlst. nom. nud. (1893b),
H. vulgatum ssp. amblylepioides Zahn p.p. (1921 p. 382),
H. subramosum ssp. euamblylepium Zahn (1921 p. 460).
Utbr.: ?Hrj, ?Jmt, ?ÅsL, LyL, PL, LL, TL.
Typ: ej kontrollerat (från Norge). – H. vulgatum ssp. amblylepioides: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. IV: 61 (från Jmt: Mörvikshummeln), V: 87 (från Jmt: Åreskutan) – H. subramosum ssp. euamblylepium: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIX: 99–100 (från Hrj: Glöte i Linsell).

H. badiellum E.G. Almq. (1955 p. 179).
Utbr.: Upl.
Typ: ej kontrollerat.

H. badiicolor Ohlsén (1947 p. 7).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. barbareifolium (Lönnr. ex Dahlst.) Johanss. (1897 p. 136).
Bas.: H. anfractum ssp. barbareifolium Lönnr. ex Dahlst. (1894a p. 152, 'barbareaefolium').
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm, Upl.
Typ: 'Småland in versuris graminosis herbidis locis humidiusculis et siccioribus ad Bossgård paroeciae Gärdserum, 4/7 1889' (ex H. Dahlstedt, Hieracia Exsiccata II: 71) i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. barrimum (Johanss.) Johanss. (1909 p. 69).
Bas.: H. leptogrammum var. barrimum Johanss. (1902 p. 85).
Utbr.: Vsm, Dlr.
Typ: Dlr: Utby i Rättvik och Solberga, Silfverberet, Osmundsberget i Boda samt S Västgärde stn i Leksand.

H. basicinereum Folin (1928 p. 40).
Utbr.: LyL.
Typ: LyL. Yttervik på sidan om ödevägen; Tärnaby utefter landsvägen.

H. basifolium (Fr. ex Stenstr.) Dahlst. (1892b exs. II: 26).
Bas.: H. murorum ssp. basifolium Fr. ex Stenstr. (1889 p. 43).
Syn.: H. laciniifolium Brenner (1892 p. 100).
H. cruentatum Lübeck ex Stenstr. (1889 p. 44).
– ?H. caesium (Fr.) Fr. (1845).
Non: H. oleraceum var. basifolium Norrl. (= H. oleosum).
N.B. Korrekt namn för detta taxon kan vara H. caesium (Fr.) Fr. men denna fråga kommer att bli föremål för en särskild utredning (Sennikov msc.)
Utbr.: Sk, Bl, Gtl, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Vb.
Typ: 'Smol. occ. Femsjö. – Aug.; leg. Cel. E. Fries' (ex Fries & Ringius, Herbarium Normale II: 10) i S (lectotyp, Tyler 2000). – H. cruentatum: 'Värmland, Arvikatrakten, Vik, 10.07.1886, E. Holmgren' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. basigriseum Folin (1932 p. 60).
Utbr.: PL.
Typ: PL: Merkenes.

H. basiserratum Johanss. (1909 p. 99).
Utbr.: Hls, Mpd.
Typ: Mpd: Sundsvall (legg. Stéenhoff 1906, Collinder 1907).

H. bogense Johanss. (1897 p. 98).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia: Gotland: loco aprico aperto ad Klinte par. Boge, 23/6 1894, leg. K. Johanson' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. IX: 57) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. cacuminatum (Dahlst.) Dahlst. (1899, exs. XI: 67).
Bas.: H. anfractum ssp. cacuminatum Dahlst. (1894 p. 151).
Utbr.: Sm.
Typ: Sm: vid Fagerhults herrgård i Fagerhult, i en stenig lundartad äng (leg. Lönnroth).

H. caesiicolor (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 57).
Bas.: H. angustatum ssp. caesiicolor Dahlst. ex Zahn (1921 p. 472).
Utbr.: Hls, Hrj, ?Ång.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac Scand. XV: 29 (från Hrj: Björnberget i Ängersjö) & XVII: 75 (från dito).

H. caesiomurorum Lindeb. (1872 exs. II: 59).
Syn.: H. murorum var. hybridum Lindeb. (1874 p. 653).
Incl.:Var. umbraticum Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 47).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Sm, Dls, BhG, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, TL.
Typ: 'Suec. in Smol. borea. medio Julii' (ex Lindeberg, Hierac. Scand. exs. II: 59) i GB (lectotyp, Sennikov 1999). – Var. umbraticum: 'Gotland in aggere lapidoso litorali in pineto ad Fårösund, 29.VI.1890, K. Johansson (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. II: 48) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. caesiopellitum Johanss. (1907c p. 21).
Utbr.: Ång, Jmt, Vb, Nb, LyL.
Typ: Ång: kring älven i Mo; N kyrka, vid vägen till Själevad samt vid Hörnäs i Nätra; vid stationen i Mellansel; Vb: Mjölkudden i Luleå (leg. Hellsing 1898); Degerfors.

H. caespiticola Norrl. (1889 p. 110, 149).
Utbr.: Nb.
Typ: ej kontrollerat (från Finland).

H. calatharium Johanss. (1902 p. 74).
Utbr.: Vrm, Dlr, Gst, Hls.
Typ: Dlr: flerstädes i Rättvik, Boda, Skattungsbyn, Orsa, Mora, Sollerö och Leksand.

H. campylodon (Dahlst. ex Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26, exs. 331).
Bas.: H. vulgatum ssp. campylodon Dahlst. ex Zahn (1921 p. 383).
Utbr.: Ög, Nrk, Srm, Upl.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 79 (från Srm: Sörgölsstugan i St. Malm) & XI: 69 (från Srm: Kilen i Strängnäs).

H. canoviridiceps Folin (1928 p. 41).
Utbr.: LyL, LL.
Typ: LyL: Storuman; Slussfors; Yttervik.

H. canovittatum Ohlsén (1947 p. 7).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. carnosiceps Johanss. (1914a p. 80).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland: par. Boge, in abiegno prope Norrgårda 4/7 1910; leg. ipse' (ex K. Johansson, Hier. Suec. Rar. Exsiccata 92) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. causiatum Johanss. & Sam. (1923a p. 16).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Skålmo och N. Fenningberget i Lima; Mornäs, Kastarberget och Vålåsen i Transtrand.

H. ceramotum (Stenstr.) Dahlst. (1899, exs. XI: 78).
Bas.: H. murorum ssp. ceramotum Stenstr. (1889 p. 52).
Incl.: H. ceramotum var. phrixolepis Johanss. (1902 p. 79).
Utbr.: Vg, Vrm, Vsm, Dlr, Hls.
Typ: Vrm: flerstädes i Gillberga, Borgvik och Värmskog. – Var. phrixolepis: Dlr: ' i alla socknar'.

H. chloocranum Johanss. (1902 p. 121).
Utbr.: Vrm, Dlr.
Typ: Dlr: löväng mellan Kallmora och Åberga i Orsa.

H. chlorodes (Dahlst.) Dahlst. (1895, exs. IX: 66).
Bas.: H. anfractum ssp. chlorodes Dahlst. (1894a p. 148).
Utbr.: ?Bl, Hl, Sm, ?Öl, Vg, Ög.
Typ: 'Ö.G. Ydre, Sunds s:n, Broby; d 9/7 1883, Hugo Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. chloroleucum (Dahlst.) Dahlst. (1899, exs. XI: 54).
Bas.: H. murorum ssp. chloroleucum Dahlst. (1891b p. 37).
Utbr.: Dlr.
Typ: Norge: Bygdö, Malmön och Ulvön vid Oslo, odlad i Hortus Bergianus sedan 1886.

H. chondrodes (Dahlst.) Johanss. (1927 p. 60).
Bas.: H. caesium ssp. caesium var. chondrodes Dahlst. (1894a p. 14). (Pro ssp. loc. cit. p. 253).
Syn.: H. lepidotum var. lageniceps Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 122).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland, lund mellan Gerunds och Risunds i Rute socken åt norra sidan, 2.07.1882, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – Var. lageniceps: 'Gotland ad Risungs par. Rute loco lapidoso in pineto, 22.VII.1891. K. Johansson' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. II: 96 i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. chrysophorum Sam., in Johanss. & Sam. (1923a p. 18).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Loberget i Orsa, Åsen i Älvdalen, Limedsforsen i Lima, flerstädes i Transtrand.

H. complexum Johanss. (1925 p. 486).
Utbr.: Srm.
Typ: Srm: Brännkyrka, Vinterviken, Salem, flerst kring Rönninge; Östertälje, Skärvsta (leg. Hagström 1896 i S); Överjärna, Simsjö (leg. Asplund 1922 i S); 'Brännkyrka' (leg. Stéenhoff 1912 i S).

H. concinnatum Ohlsén (1947 p. 8).
Utbr.: Bl (parkfibbla).
Typ: Bl: Karlskrona, Villa Vik, Hj. Hylander 1939 i S.

H. concretum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 61).
Bas.: H. subramosum ssp. concretum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 459).
Syn.: H. subramosum ssp. concretiforme Dahlst. ex Zahn (1921 p. 459).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 95 (från Hrj: meallan Storherjeån och Snösvallen i Lillherrdal), X: 54 (från Hrj: Stensåsen i Lillherrdal), XI: 89 (från dito). – H. subramosum ssp. concretiforme: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. X: 55 (från Hrj: Stensåsen i Lillherrdal), XV: 81 (från Hrj: Nordanhån i Lillherrdal).

H. confragifolium Johanss. (1907c p. 33).
Utbr.: Hls, Ång.
Typ: Ång: nära stn i Mellansel, vid gränsen mot Nätra i Själevad.

H. coniceps Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1923 p. 19).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: ett flertal lokaler i Vänjan, Äppelbo, Malung, Lima och Särna.

H. coniops Norrl. (1889 p. 150) s. lat.
Syn.: H. pandans Norrl. (1899 p. 562),
H. subadunans Norrl. (1895 p. 559),
H. furvicolor Brenner (1892 p. 108),
H. angusticeps Brenner (1892 p. 107),
H. kainuënse Brenner (1893 p. 22),
H. torpense (Dahlst.) Dahlst., in Johanss. (1902 p. 66), bas.: H. murorum ssp. torpense Dahlst. (1889, exs. I: 79),
H. subtorpense Dahlst. nom. nud. (1892b, exs. II: 50).
Incl.: F. umbricola (Sael. ex Norrl.) Johanss. (1927 p. 62), bas.: H. umbricola Sael. ex Norrl. (1889 p. 150).
Utbr.: ?Sm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, LL.
Typ: ej kontrollerat (från Finland). – H. torpense: Dahlst. Hierac. exs. I:79 (från Norge)..

H. conspectum Ohlsén (1947 p. 9).
Utbr.: Vg, Srm (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. constringens Norrl. (1889 p. 111) var. constringens
Nom. et stat. nov. pro H. orarium ssp. constrictum Norrl. (1888 p. 108).
Syn.: H. subramosum ssp. semiconstringens Dahlst. ex Zahn (1921 p. 464),
H. subramosum ssp. praetextum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 464).
Incl.: Var. alpestre (Lindeb.) Johanss. (1909 p. 109), bas.: H. caesium var. alpestre Lindeb. (1874), nom. nov. pro sp.: H. gravastellum (Dahlst.) Omang (1901 p. 230), bas.: H. [caesium] ssp. gravastellum Dahlst. (1894a p. 41).
Utbr.: Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt.
Typ: Norge: Stören, Singsaas, Meraker. – Var. alpestre (= H. gravastellum): Lindeb. Hierac. Scand. exs. 61. – H. subramosum ssp. semiconstringens: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XII: 68 (från Hrj: Åsen i Lillherrdal) – H. subramosum ssp. praetextum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. IX: 53 (från Srm: vid kyrkan i Dunker).

H. constringens var. malmeanum Johanss. (1925 p. 487, 'Malmeanum').
Utbr.: Upl.
Typ: Upl: Rensätra i Bo (legg. Malme, Östman, Johanss.); Ekholmssund i Lidingö (leg. Ringselle).

H. constringens var. spanochnoum Johanss. & Sam. (1924 p. 142).
Utbr.: Dlr
Typ: Dlr: nära färjstället Idrebyn i Idre.

? H. continuum (Norrl. & H. Lindb. ex Zahn) Johanss. (1927 p. 62).
Bas.: H. diaphanoides ssp. continuum Norrl. & H. Lindb. ex Zahn (1921 p. 359).
Utbr.: ?Upl.
Typ: Norrl. Hierac. exs. IX: 86 (från Åland: Hammarland).

H. coriarium Johanss. (1909 p. 101).
Utbr.: Hls, Mpd, Hrj.
Typ: Mpd: Hafverö socken (leg. Nordlander).

H. cruentifolium Dahlst. & Lüb., in Dahlst. (1894a p. 144).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Hl, Sm, Vg, Nb.
Typ: 'Suecia: Blekinge loco aprico in prato ad Spjutsbygd, 28/6 1892,; legg. M. Mellin & G. Puke,; comm. H.G. Lübeck.' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. III: 98) i S (lectotyp, Tyler 2002).

H. ctenophyllum Ohlsén (1947 p. 10).
Utbr.: Bl, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. cunctans (Johanss. ex Dahlst.) Johanss., in Johanss. & Sam (1923–26, exs. 76).
Bas.: H. [macrotonum] ssp. cunctans Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 254).
Utbr.: Sk, Bl, Sm, Vg, ?Ög.
Typ: 'Suecia: Småland ad Tahe par Månsarp, in ericeto lapidoso loco aprico sicco, 23/7 1892.; leg. K. Johansson' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. IV: 37) i S (lectotyp, Tyler 2002).

H. cuneolatum (Stenstr.) Dahlst. (1899, exs. XI: 84).
Bas.: H. murorum ssp. cuneolatum Stenstr. (1889 p 40).
Utbr.: Dls, Vg, Nrk, Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: Vrm: Gårdsjö i Gillberga; Löfåsen och Öfverud i Borgvik.

H. cuspidentatum Ohlsén (1947 p. 11).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Siene, Vårgårda säteri i S.

H. daedalolepium (Dahlst.) Johanss. (1927 p. 63).
Bas.: H. acroleucum var. daedalolepium Dahlst. (1894a p. 71).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia: Gotland ad Kyrkljufves par. Vänge in prato inter frutices loco aperto duriusculo, 5/7 1890, leg. K. Johansson.' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. II: 65) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. dahlstedtii Elfstr. ex Dahlst. (1892 exs. III: 97, 'Dahlstedtii')
Utbr.: Jmt.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. III: 97 (från Jmt: Renfjället).

H. dalicum Johanss. (1900 p. 49).
Syn.: H. stenosphyrum Omang (1905 p. 285).
Utbr.: BhG, Dls, Vrm.
Typ: Dls: 'åtskilliga ställen.

H. denigrans (Dahlst.) Johanss. (1927 p. 64).
Bas.: H. tenebricosum ssp. denigrans Dahlst. (1993a p. 151).
Utbr.: Sm.
Typ: Sm: nära sjön Wälen i Fagerhult (Lönnr.). (Övriga citerade exemplar tillhör enligt Johanss. (1927)andra, förut beskrivna arter.)

H. deplumatum Johanss. (1927 p. 64).
Nom. et stat. nov. pro H. multiceps var. defloccatum Johanss. (1914b p. 26).
Utbr.: Jmt.
Typ: Jmt: Bräckeberget i Alsen.

H. dermatodes Johanss. & Sam. (1923 p. 23).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: flerstädes i Vänjan, Malung, Lima och Transtrand.

H. diaphanoides Lindeb. (1882 p. 11).
Syn.: H. murorum var. medium Lindeb. (1874),
– H. tenebrosum Norrl. (1888),
– ? H. leptogrammum f. striatellum Dahlst. nom. nud. (1903 exs. XV: 62 & in Nordstedt 1903).
Parum differt: Var. atricapillum Lönnr. ex Dahlst. (1894a p. 167).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL.
Typ: Lindeb. Hierac. Scand. exs. 123 (dessutom redogörs i vaga ordalag för utbredningen). – Var. atricapillum: Sm: nära Eskebäck i Fagerhult (leg. Lönnr.).

H. diaphanum Fr. (1814–28 [1819] p. 75).
Syn.: H. pseudodiaphanum (Dahlst.) Johanss. (1902 p. 88), bas.: H. diaphanum ssp. diaphanum var. pseudodiaphanum Dahlst. (1894a p. 172).
H. murorum ssp. nigroglanduliferum C.G. Westerl. (1890 p. 114).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd.
Typ: 'Hieracium diaphanum; Fries Specimen ob caul. paucifolium ob. ... [?] – fol. caul. pleurumque b ovata, Wibbla Gästgifv. i Helleberga sn ... [?] 6 1818, Misum a Cl. Fries 1819' i UPS (föreslagen lectotyp, Tyler msc). – Var. pseudodiaphanum: 'Smål. Sommens järnvägsstation; /7 1883, Hugo Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2002). – 'nigroglanduliferum': Bl: vid Helsobrunnen och i närheten av körvägen till Trollsjön.

H. dipterum (Dahlst. & Enander ex Zahn) Dahlst. & Enander ex Johanss. (1927 p. 65).
Bas.: H. diaphanoides ssp. dipterum Dahlst. & Enander ex Zahn (1921 p. 359).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Hier. Hierac. Scand. XVII: 84–86 (från Hrj: Linsell).

H. dissimile (Lindeb.) Elfstr. (1893 p. 60).
Bas.: H. murorum var. dissimile Lindeb. (1871 exs. 121).
Syn.: H. porrigens var. floccifrons Elfstr. (1890 p. 61),
H. tephrinolepium Dahlst. nom. nud. (1908, exs. XIII: 69).
Incl.: Var. poliaenum Dahlst., in Johanss. (1909 p. 98),
Var. subporrigens Dahlst., in Johanss. (1909 p. 98).
Utbr.: Sm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, varieteterna har ungefär samma utbredning men är sällsyntare (endast var. subporrigens känd från Sm).
Typ: Lindeb. Hierac. exs. 121. – Var. poliaenum: Dahlst. Hier. exs. IV: 72. – Var. subporrigens Dahlst. Hier. exs. II: 53 och Herb. Hierac. Scand. IV: 27. – 'floccifrons': Jmt: vid Åresjön nära kyrkan.

H. dissomorphum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1923 p. 26).
Bas.: H. diaphanoides ssp. dissomorphum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 354).
Utbr.: Dlr, Hls, Hrj, Jmt.
Typ: ej angiven men kan antas vara Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXI: 44–45 (från Hrj: Glöte i Linsell).

H. dolichorhachis Sam., in Johanss. & Sam. (1923 p. 27).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: flerstädes i Sollerö, Orsa och Älvdalen.

H. duplicatum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst. (1893b, exs. IV: 58).
Bas.: H. murorum ssp. duplicatum Almq. ex Dahlst. (1891b p. 38).
Utbr.: Hrj, Jmt.
Typ: Jmt: omkring Åreskutan, på Tothummeln och Mörvikshummeln samt vid Storlien och Renfjället (legg. Magnusson, Sundberg, Elfstr.).

H. ebenarium (Johanss. ex Dahlst.) Dahlst. (1896 exs. X: 49).
Bas.: H. subramosum ssp. ebenarium Johanss. ex Dahlst. (1894b p. 112).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia: Gotland in pineto litorali loco sabuloso ad Kapellshamn, 24/6 1890, leg. K. Johansson' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. X 49a) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. epicrocifolium Johanss. (1900 p. 46).
Utbr.: Dls.
Typ: Dls: Rostock och Hällans skifferbrott i Gunnarsnäs; Tegen i Dalskog.

H. epimelas Johanss. (1909 p. 92).
Utbr.: Mpd.
Typ: Mpd, Stöde vid Lillström.

H. erithallum Johanss. & Sam. (1923 p. 28).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Råberget i Malung, Kastarberget och Mornäs i Transtrand.

H. estellatum Johanss. & Sam. (1923 p. 29).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: nära färjstället Idrebyn i Idre

H. eustictum Dahlst. ex Omang (1901 p. 241).
Incl.: Var. multinodum Johanss. & Sam. (1923 p. 31).
Utbr.: Dls, Vrm, Vsm, Dlr. Var. multinodum blott i Dlr.
Typ: ej kontrollerat (från Norge). – Var. multinodum: Dlr: Untorp i Orsa.

H. eviridatum (Johanss.) Johanss. (1907 p. 12).
Bas.: H. galbanum var. eviridatum Johanss. (1902 p. 66).
Non H. eviridatum Dahlst. nom. nud.
Utbr.: Nrk, Vrm, Vsm, Dlr, Gst.
Typ: Dlr: Sjurbergs ängar i Rättvik.

H. exaltans Dahlst., in Lindm. (1918 p. 619).
Nom. et stat. nov. pro H. murorum ssp. exaltatum Dahlst. ex Stenstr. (1889 p. 42), non Arv.-Touv. (1886).
Syn.: H. caesium ssp. laciniifolium auct., sensu Zahn (1921 p. 445), non Brenner
Utbr.: Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: 'Värmland, Gillberga socken; VIII 27/7, VII 3/7 1882; K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. exsulans Ohlsén (1947 p. 12).
Utbr.: BhG, Vg, Upl. (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. externum Ohlsén (1947 p. 13).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. farreaticeps Dahlst., in Svenonius (1925 p. 478).
Utbr.: Nb.
Typ: Nb: Sävastön (leg. Svenonius (?) 1922, 1924); Töre i Luleå (leg. Svenonius (?) 1924).

H. fasciculare Fr. (1862 p. 21).
Syn.: H. burseifolium Fr. p. min. p. (1848 p. 115, 'burseaefolium').
Utbr.: BhG, Dls, Vg, Nrk, Vrm.
Typ: 'Christiania, in rupibus schisstosis, Jul. leg. Blytt' (ex Fr., Herb. Norm. XII: 18) i UPS (lectotyp, Sennikov 2003).

H. femsioënse Stenstr. (1896 p 479).
Utbr.: Sm, endast typlokalen känd.
Typ: 'Sm.: Femsjö s:n, Valshult; 19/6 1890; K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. ferrimontanum (Johanss.) ex Johanss., in Johanss. & Sam. (1920 p. 36).
Bas.: H. subramosum var. ferrimontanum Johanss. (1900 p. 57).
Syn.: H. subramosum ssp. emmeles Omang sensu Dahlst. (1911, exs. XXIV: 76).
H. ampliceps (Stenstr.) Johanss. (1927 p. 54), bas.: H. murorum ssp. ampliceps Stenstr. (1889 p. 39).
Utbr.: Dls, Nrk, Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: Vsm: Fisklösen, Lönnhöjden, Skatviken och Grythyttehed i Grythytte, Nya Kopparberg. – H. ampliceps Vrm: flerstädes i Borgvik s:n.

H. fraudulentum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 67).
Bas.: H. caesium ssp. fraudulentum Dahlst. (1894b p. 18).
Utbr.: Sm, Ög.
Typ: 'Ö.G. Ydre, Sund sn, Löfåsa d. 12/7 1883 H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2004b).

?H. fuliginellum Dahlst., in Svensson (1895 p. 26).
Parum deviat a H. storliense.
Utbr.: LL.
Typ: LL: Ladnivare i Gellivare (leg. Hamner).

H. fulvescens Norrl. (1888 p. 101).
Utbr.: Vrm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt.
Typ: Norge: Singsaas.

H. fuscoviolare Johanss. (1907c p. 36).
Syn.: H. pilulaticeps Johanss. (1907c p. 35).
Utbr.: Ång.
Typ: Ång: Ö Faxälven nära Helgums stn i Helgum. – H. pilulaticeps: Ång: Ramsele; Edsele, Utanede; Helgum, Ö Faxälven; Mellansel.

H. greisdalense Keld ex Wiinst. (1922 p. 39).
Utbr.: Sk.
Typ: Danmark: "Skrædderbacken i Greisdalen, 21/6 1918, leg. Edv. Keld" i C (holotyp).

H. grophosiceps Johanss., in Folin (1936 p. 48).
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm: vid St. Lesjön i Stavsnäs i S.

H. grophosum (Dahlst. & Johanss.) Johanss. (1897 p. 134) s. str.
Bas.: H. [caesium] ssp. grophosum Dahlst. & Johanss., in Dahlst. (1894a p. 252).
Föga skild är: Var. vilescens Johanss. (1902 p. 98).
Utbr.: Gtl, Sm, Dls, Vg, Vsm, Dlr.
Typ: 'Suecia: Gotland in Fårö ad "Lilla Gåsmora" prope "Ava", loco subumbroso, 5/7 1892.; leg. K. Johansson' (H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. IV: 19) i S (lectotyp, Tyler 2000). – Var. vilescens: ' Dalarne, Osmundsberget, 16.07.1898, K. Johansson' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. guilielmi Johanss. & Sam., in Sam. (1922 p. 170. 'Guilielmi').
Utbr.: ÅsL.
Typ: ÅsL: Laxbäckens by vid Malgomaj i Vilhelmina, i S.

H. helsingicum Almq. ex Dahlst., in Johanss (1902 p. 70).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt.
Typ: 'Helsingland ad Söderhamn in marginibus agrorum frequentissimum, 5/7 1889. Leg. Axel Magnusson' (ex Dahlst., Hier. Exs. II: 87) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. hemidiaphanum (Dahlst.) Brenner (1895 p. 29).
Bas.: H. anfractum ssp. hemidiaphanum Dahlst. (1894a p. 162).
Utbr.: Ög, Srm, Upl.
Typ: 'Östergötland in silvis umbrosis ad Grensholmen paroeciae Wånga, 9/7 1888.' (ex H. Dahlstedt, Hier. exsiccata I: 88) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. hepaticiforme Johanss. & Sam. (1923a p. 32).
Utbr.: Vrm, Dlr.
Typ: Dlr: flerstädes i Lima och Transtrand.

H. hispidiceps Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1924 p. 144).
Utbr.: Ång, Vb.
Typ: Ång: Gånsvik i Härnön (legg. Johanss., Lange).

H. hypoprasinum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 69).
Bas.: H. subramosum ssp. hypoprasinum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 461).
Utbr.: Dls, Vrm.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIV: 41 (från Dls: Bräcke i Edsleskog).

H. hypselophyes (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 69).
Bas.: H. levicaule ssp. hypselophyes Dahlst. ex Zahn (1921 p. 404).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXI: 24 (från Hrj: Halla i Ängersjö).

H. imbricatiforme Johanss. & Sam. (1923a p. 34).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Stora Lyberget i Malung; Södra Fenningsberget i Lima; Hemfjället, Mellanfjället, Bompasätern och Millarsätra i Transtrand.

H. impressiforme (Dahlst.) Dahlst. (1896, exs. X: 43).
Bas.: H. murorum ssp. impressiforme Dahlst. (1892a p. 161).
Utbr.: Sk, Bl, Sm.
Typ: 'Sk. Oppmanna, Bokenäset.; d. 29 juni 1891; Leg. G.O. A:son Malme' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. incurrens Saelan ex Norrl. (1889 p. 150).
Syn.: H. porphyrites Dahlst. & Enander nom. nud., in Dahlst. (1906, exs. XVII: 89–90).
Incl.: Var. oletatum Johanss. & Sam. (1920 p. 37).
Utbr.: Vrm, Upl, Dlr, Hls, Mpd, Hrj, Jmt. – Var. oletatum: Vsm.
Typ: ej kontrollerat (från Finland). – Var. oletatum: Vsm: Brattbergshäll och Näset i Ljusnarsberg (leg. Sam. 1910).

H. infumatum Johanss. (1907 p. 34).
Utbr.: Mpd, Ång.
Typ: Mpd: Skönvik och Alnön i Skön (leg. Ringius); Lindsjöbodarne i Attmar (leg. Collinder).

H. inquilinum Ohlsén (1947 p. 14).
Utbr.: Vg, Hls (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. insertum Ohlsén (1947 p. 15).
Utbr.: Bl, BhG, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. interveniens (Dahlst.) Dahlst. (1893b, exs. IV: 41).
Bas.: H. murorum ssp. interveniens Dahlst. (1891a, exs. IV: 84).
Utbr.: Vsm.
Typ: Dahlst. Hier. exs. IV: 84 (från Vsm: Charlottenborg i Kungsör).

H. involutum Dahlst., in Johanss. (1902 p. 68).
Utbr.: Dls, Vrm, Vsm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, LL, TL.
Typ: Jmt: Åreskutan, Renfjället, Storlien, Dufed och Enafors; Hrj: i västra delen allmänt; Norge: Valders, Tonåsen, Tromsö.

H. irriguiforme (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 70).
Bas.: H. irriguum ssp. irriguum var. irriguiforme Dahlst., in Svanl. (1902 p. 108).
Incl.: Var. nettrabyense Johanss. & Sam. (1924 p. 144).
Utbr.: Sk, Bl, Sm.
Typ: 'Bl. Ronneby brunnspark; 15/7 1897 leg. ipse [F. Svanlund]' i LD (lectotyp, Tyler 2000). – Var. nettrabyense: Bl: Skärva och Marielund i Nättraby (legg. Holmgren 1920, Sam.).

H. isonomoum Johanss. & Sam. (1924 p. 145).
Utbr.: Hl.
Typ: 'Hall. Ullared: Hjärtared; 22/6 1920; K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. isoptortum Johanss. (1929 p. 333).
Utbr.: Ög.
Typ: 'Östergötland. Mjölby: in pineto umbroso juxta oppidum 15/7 1927. Leg. K. Johansson.' (ex Johanss. & Sam., Hierac. Scand. exs. 476) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. jaeredense Johanss. & Sam. (1924 p. 146).
Utbr.: Sm.
Typ: 'Småland. Järeda: Nynäs, in margine viae, 28/6 1922; Leg. K. Johansson' (ex Johanss. & Sam., Hierac. Scand. exs. 256) i S (lectotyp, Tyler 2000)

H. jonsbergense T. Tyler ined. (2004a p. #)
Utbr:: Sm, Ög.
Typ: 'Ög. Jonsberg: Gässlingbo 20/7 1899. J.A. Lewin' i S (holotyp).

? H. kebnekaisense Dahlst., in Svensson (1895 p. 25).
Probabiliter insufficienter deviat a H. minuriens et H. dahlstedtii, sed rarissimus, collectio sparsa et insufficientia.
Utbr.: TL.
Typ: TL: Kebnekaisse.

H. kemiticum (Norrl.) Brenner (1906 p. 148).
Bas.: H. basifolium ssp. kemiticum Norrl. (1899 p. 566).
Utbr.: Nb (trol. adventiv).
Typ: ej kontrollerat (från Finland).

H. koepingense Johanss. (1929 p. 334).
Utbr.: Vsm.
Typ: Vsm: Johannesdal i Köping (leg. Johanss. 1928).

H. laeticolor (Almq.) Lönnr. (1882 p. 59).
Bas.: H. caesium ssp. laeticolor Almq. (1881 p. 23).
Syn.: H. caesium Fr. sensu Almq. et Lindeb.,
H. caesium var. nemoreum Fr. (1848 p. 112).
Utbr.: ?Vg, Ög, Nrk, Srm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls.
Typ: 'Suecia, Upland, Tible s:n., 1867, S. Almquist, sub Hieracium caesium Fr.' i UPS (föreslagen lectotyp, Sennikov msc.).

H. laetifolium (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1923a p. 37).
Bas.: H. angustatum ssp. laetifolium Dahlst. ex Zahn (1921 p. 470).
Utbr.: Dlr, Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 98 (från Hrj: Funäsdalsberget) & XXI: 10–11 (från Hrj: Funäsdalen).

H. lamprocranum Johanss. & Sam. (1920 p. 38).
Incl.: Var. macrocolum (Johanss. ex Zahn) Johanss., in Johanss. & Sam. (1923 p. 39), bas.: H. vulgatum ssp. macrocolon Johanss. ex Zahn (1921 p. 383).
Utbr.: Srm, Vsm, Dlr.
Typ: Vsm: Skinnskatteberg norrut (leg. Johanss. 1918). – Var. macrocolum: Dlr: söder om Ludvika stn (leg. Johanss.).

H. lecithodes (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 72).
Bas.: H. angustatum ssp. lecithodes Dahlst. ex Zahn (1921 p. 470).
Utbr.: Hrj, Jmt.
Typ: Dahlst. Herb. Hier. Scand. XIX: 97 (från Jmt: Thorsborg).

H. leiocranum (Sam. ex Zahn) Sam., in Johanss. & Sam. (1923a p. 39).
Bas.: H. ramosum ssp. leiocranum Sam. ex Zahn (1921 p. 527).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXIV: 93 (från Dlr: Långö bruk i Älvdalen).

H. lepidiceps (Dahlst.) Dahlst. (1900 exs. XII: 60).
Bas.: H. irriguum ssp. lepidiceps Dahlst.(1894a p. 128).
Syn.: H. murorum ssp. lepidum Lönnr. ex Dahlst. nom. nud. (1892b, exs. II: 67–68).
Incl.: Var. vietulifolium Johanss. & Sam. (1924 p. 147).
Utbr.: Bl, Gtl, Sm, Ög, Srm, Vsm, Upl, Dlr.
Typ: 'Småland, Gladhammars socken på en åkerren vid Thorsfall. 6/7 1883.; K.J. Lönnroth.; H. Dahlst. det.' i S (lectotyp, Tyler 2000). – Var. vietulifolium: Srm: Länna bruk i Länna (leg. Köhler); Upl: Söderbyn i Singö (leg. Ringselle).

H. lepidotum (Stenstr.) Dahlst.(1894a p. 113).
Bas.: H. murorum ssp. lepidotum Stenstr. (1889 p. 45).
Syn.: H. ericetorum (Fr.) Dahlst., in Lindman (1918), bas.: H. lawsonii var. ericetorum Fr. (1839 p. 47).
H. caligans Johanss. (1927 p. 59), nom. nov. pro H. caligatum (Dahlst.) Dahlst., in Lindm. (1918 p. 622), (non Arv.-Touv. & Gaut., 1897), bas.: H. lepidotum ssp. caligatum Dahlst. (1894a p. 115).
Utbr.: Sk, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Vrm.
Typ: 'Värmland, Gillberga socken, Odenstad, Ängen.; 10/7 1888, K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000). – H. caligans: 'Östergötland, Trehörna, Slangeryd; 13/7 1886; H. Dahlstedt'. i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. lepidulum (Stenstr.) Dahlst. (1892b exs. II: 77).
Bas.: H. murorum ssp. lepidulum Stenstr. (1889 p. 50).
Utbr.: Sk, Bl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Mpd.
Typ: 'Värmland, Gillberga socken; XVI 13/7, VII 12/7 1882; K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. leptogrammum Dahlst., in. Johanss. (1902 p. 82).
Incl.: F. bidentiforme Dahlst., in Johanss. (1902 p. 83),
Var. macrescens Dahlst. ex Zahn (1921 p. 360).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd, Hrj, Jmt (var. macrescens endast i Dlr).
Typ: Hrj: vid Långå och Tännäs. – F. bidentiforme: Hrj: flerst. vid Funäsberget; Glöte i Linsell s:n.; Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XII: 85. – Var. macrescens: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XV: 60 (från Dlr: Foskvallen i Idre).

H. leucodaedalum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1923a p. 42).
Bas.: H. caesium ssp. leucodaedalum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 453).
Utbr.: Dlr. (trol. parkfibbla)
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXIV: 73 (från Dlr: Åsbo i Falun (Kopparberg)).

H. leucotrachelum Johanss. (1902 p. 109).
Utbr.: Vsm, Dlr, Gst, Hls.
Typ: Dlr: Östbjörka, Gärdsjö och Blecket i Rättvik; Västanå, Boda kyrka, Lenåsen, Ofvanmyra i Boda; Lustebo stn; Smedjebacken.

H. linguiforme Dahlst. ex Johanss. (1907b p. 44).
Syn.: H. intosum Dahlst. nom. nud. (1903, exs. XV: 66).
Incl.: F. consanguineum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. (1927 p. 73), bas.: H. murorum ssp. consanguineum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 337).
Utbr.: Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt.
Typ: Mpd: flestädes i Haverö, Borgsjö, Torp, Stöde, Attmar, Tuna, Timrå, Alnön, Skön, Sundsvall och Liden (legg. Almq., Collinder, Johanss., Nordlander, Gredin, Juel). – F. consanguineum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXIII: 75 (från Jmt: Böle i Rätan).

H. longidens Ohlsén (1947 p. 17).
Utbr.: Hls (parkfibbla).
Typ: Hls: Söderala, Älvviks herrgård, Folin 1937 i S.

H. longilingua Johanss. (1907b p. 35).
Syn.: H. dipterum Dahlst. nom. nud. (1904c exs. XVII: 87),
H. vulgaticolor Johanss. (1907c p. 32).
Non: H. longilingua Norrl. nom. nud. (1912a exs. XII: 45).
Utbr.: Dlr, Mpd, Ång.
Typ: Mpd: flerstädes i Borgsjö, Torp, Stöde, Attmar och Liden (legg. Lidholm, Collinder, Johanss.). – H. vulgaticolor: Ång: Ramsele.

H. longimanum (Norrl.) Dahlst. (1902b, exs. II:30), emend Johanss. (1927 p. 74).
Bas.: H. caesium var. longimanum Norrl. (1888a p. 101).
Syn.: H. laeticolor var. sublaeticolor Dahlst., in Johanss. (1909 p. 105),
H. laeticolor var. perangustum Johanss. (1909 p. 105),
H. caesium ssp. pectinatulum Almq. ex Dahlst. (1894a p. 43),
H. caesium var. subprolixum Dahlst. (1894a p. 43),
H. longimanum var. phyllocomum Johanss. & Sam. (1923a p. 43).
Utbr.: Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb.
Typ: Jmt: vid Åre. – Var. subprolixum: 'Östergötland, in collibus lapidosis herbidis ad Graby paroeciae Sund 14.VII.1889, H. Dahlstedt' (ex Dahlst., Hierac. exs. I: 72) i S (lectotyp, Sennikov 2003). – 'sublaeticolor': Dahlst. Hierac. exs. IV: 66 (från Jmt: Frösön). – 'perangustum': Mpd: vid Sundsvall. – 'pectinatulum': Stockholms omgivningar (1890); Upl: Dannemora; Dahlst. Hierac. exs. IV: 67 (från Srm: Djurgården i Upl). – Var. phyllocomum: Dlr: Sundborn, Lilltäkt (leg. Sam.).

H. loriferum Johanss. (1907b p. 31).
Utbr.: Hls, Mpd, Ång.
Typ: Mpd: Brattåsberget, Usland, Lillström och Lo i Stöde (legg. Collinder, Nordlander, Johanss.); Raholmen i Alnön (leg. Collinder).

H. ludovicense Johanss. (1905 p. 112).
Utbr.: Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: Dlr: söder om Ludvika (1898, 1901).

H. luebeckii (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 75).
Bas.: H. anfractum ssp. luebeckii Dahlst., in Svanlund (1902 p. 109; 'Lübeckii').
Utbr.: Sk, Bl, Sm.
Typ: 'Ronneby brunnspark; 1892 8/8, leg. ipse; Dt determ.' (ex F. Svanlund, Herbarium Blekingiense) i LD (lectotyp, Tyler 2000).

H. lugubre (Malme) Dahlst. (1896, exs. X: 47).
Bas.: H. murorum ssp. lugubre Malme [Andersson] (1890 p. 93).
Utbr.: Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vsm, Dlr.
Typ: 'Suecia: Södermanland ad Brännkärr paroecia Stora Malm, ineunte Julio 1890.; Leg. Gustaf Andersson.' (ex H. Dahlstedt, Hieracia Exsiccata IV: 79) i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. maciatum Ohlsén (1947 p. 18).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. macrocentrum (Johanss.) Johanss. (1902 p. 97).
Bas.: H. acroleucum var. macrocentrum Johanss. (1900 p. 56).
Utbr.: Vrm, Dlr.
Typ: Dlr: Färnäs by i Mora.

H. maculatum Sm. agg.
Utbr.: Sk, BhG, Dls, Vg (parkfibbla) – Flera oidentiferade taxa tillhöriga denna västeuropeiska artgrupp.

H. maculiferum (Norrl.) Dahlst. (1893b exs. IV: 31).
Bas.: H. caesium var. maculiferum Norrl. (1888 p. 100).
Utbr.: Hrj, Jmt.
Typ: Jmt: Åre.

H. madarodes Dahlst., in Johanss. (1902 p. 117).
Syn.: H. porrigens var. subacroleucum Dahlst. (1894a p. 63),
H. amplificatum var. conserratum Johanss (1902 p. 117).
Utbr.: Nrk, Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, LyL, PL, Vb, Nb.
Typ: Jmt: vid Klövsjö, Svensta och Åreskutan; Hrj: flerstädes; Mpd: Byberget i Hafverö. – 'subacroleucum': Dahlst. Hierac. exs. II: 59 (från Hls: Söderhamn). – H. amplificatum var. conserratum: Dlr: Boda, Västanå ängar, Lenåsen och Silfverberget i Boda.

H. malacophyllum Ohlsén (1947 p. 19).
Utbr.: Vg, Upl (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. mallophyllum Johanss. (1907b p. 33).
Utbr.: Hls, Mpd.
Typ: Mpd: löväng vid Lillström i Stöde (leg. Collinder).

H. marifugum (Johanss.) Johanss. (1927 p. 76).
Bas.: H. infumatum var. marifugum Johanss. (1914b p. 25).
Utbr.: Jmt.
Typ: Jmt: Östersund, Åre och Dillne i Oviken.

H. mataeum Johanss. & Sam. (1923a p. 44).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Hemfjället ovanför Vålåsen i Transtrand (legg. Johanss., Sam.).

H. megalodon Dahlst. ex Johanss. (1907c p. 28).
Incl.: Var. falcatidens Dahlst. ex Johanss. (1907c p. 30).
Utbr.: Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL.
Typ: Dahlst. Hierac. exs. II: 78 (från Jmt: Åreskutan) & Herb. Hierac. Scand. V: 69–70 (från Jmt: Åreskutan, Renfjället och Munfjället), XVII: 88 (från Hrj: Glöteåsen). – Var. falcatidens: Mpd, Söderhamn (leg. Magnusson) Fler ex citeras men framhålls som mindre typiska.

H. megavulgatum T. Tyler ined. (msc.)
Nom. nov. pro H. subvulgatiforme Schljakov (1989), non Wiinst. (1926), nom. nov. pro H. vulgatiforme (Dahlst.) Brenner (1897 p. 9), non Arv.-Touv. (1876), bas.: H. vulgatum ssp. vulgatiforme Dahlst. (1894 p. 81).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Hl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd.
Typ: 'Småland, Wisingsö vid sjöbranterna på gränsen mellan Stigby och Näs egor 4/8 1877; J.-E. Zetterstedt.' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. mesopoliotrichum Ohlsén (1947 p. 20).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. metaliceps (Johanss.) Dahlst. (1895, exs. IX: 63).
Bas.: H. lepidotum ssp. metaliceps Johanss., in Dahlst. (1894a p. 120).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia: Gotland ad Mattise paroecia Bunge in prato silvatico, 21/7 1890.; Leg. K. Johansson' (ex H. Dahlstedt, Hieracia Exsiccata IV: 84) i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. microcymoides Johanss. & Sam. (1923a p. 48).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Ärberget och L. Moberget i Lima; Fiskarheden, Källan, N. Brända, Åsen, Ö. Långstrand, Ö. Sälen, Millarsätra, Hemfjället, Gräsheden och Mornäs i Transtrand.

H. microcymon Johanss. (1902 p. 123).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Övre Gärdsjö i Rättvik; Ålberga, Kallmora, Mickelvål, Stackmora, Blåsenborg, Oljonsbyn, Bäcka och Fryksås i Orsa, Färnäs i Mora.

H. minuriens Dahlst., in Johanss. (1907c p. 27), emend. Johanss. (1927 p. 77).
Syn.: H. chalybaeum Dahlst. nom. nud. (1893b exs. IV:43), non Arv.-Touv. (1894).
Incl.: Var. vindelense (Johanss.) Johanss. (1927 p. 77), bas.: H. vindelense Johanss. (1907c p. 24),
Var. sublaetifolium (Dahlst. ex Zahn) Johanss. (1927 p. 77), bas.: H. levicaule ssp. sublaetifolium Dahlst. ex Zahn (1921 p. 404).
Utbr.: Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, LL.
Typ: LL: Koskivare (leg. Sundberg). – Var. vindelense: Vb: Boden och Älvsbyn. – Var. sublaetifolium: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. IV: 44 (från Nb: Gransjö).

H. miramarense (Almq. ex Dahlst.) Johanss. (1927 p. 77).
Bas.: H. caesium ssp. miramarense Almq. ex Dahlst. (1894a p. 44).
Syn.: H. levicaule ssp. austericolor Dahlst. ex Zahn (1921 p. 402).
Incl.: Var. caesiellum (Dahlst.) Johanss. (1927 p. 77), bas.: H. laeticolor var. caesiellum Dahlst. (1918 p. 620).
Utbr.: Gst, Hls, Mpd, Hrj, Jmt (i Hrj bara var. caesiellum).
Typ: 'Helsingland ad Söderhamn in monte Vestra Stadsberget frequens 13.VI.1889, leg. Magnusson' (ex Dahlst., Hierac. exs. II: 46) i S (lectotyp, Sennikov 2003). – Var. caesiellum: 'Herjedalen loco macro in colle aprico ad Medskogen, 1894-07-07, leg. S. J. Enander' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. X: 36a) i S (lectotyp, Sennikov 2003) – H. levicaule ssp. austericolor: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XI: 87 (från Hrj: Vensjö i Ängersjö).

H. multiceps (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1914b p. 25).
Bas.: H. constringens ssp. multiceps Dahlst., in Johanss. (1909 p. 109).
Nom. pro ssp. nov.: H. caesium ssp. submulticeps Zahn (1921 p. 450).
Utbr.: Hls, Mpd, Hrj, Jmt.
Typ: Mpd: Rotnäs i Hafverö.

H. naevosiforme (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 78).
Bas.: H. subrigidum ssp. naevosiforme Dahlst. ex Zahn (1921 p. 525).
Utbr.: Dls, Vrm.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIV: 52 (från Dls: Bräcke i Edsleskog), XVII: 92 (från Vrm: Storön i Tveta).

H. naevosum (Johanss.) Dahlst. (1895, exs. IX: 62).
Bas.: H. lepidotum ssp. naevosum Johanss., in Dahlst. (1894a p. 123).
Utbr.: Sm.
Typ: 'Sm. Lannaskede; kanten av barrskogen nära L. brunn.; 15/7 1886, K. Johansson. i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. neopinnatifidum Pugsley (1946 p. 343).
Nom. nov. pro H. pinnatifidum (Lönnr. ex Dahlst.) Dahlst. (1894a p. 88), non Willd. (1800), bas.: H. murorum ssp. pinnatifidum Lönnr. ex Dahlst. (1892 p. 163).
Syn.: H. vulgatum var. latifolium Fr., in Ringius (1836 exs. II: 8),
H. vulgatum var. nemorosum Lindeb. ([1868 ?], exs. 74).
Incl.: H. pinnatifidum var. vivarium Lönnr. ex Dahlst. (1892 exs. II: 87–88).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Hl, Sm, Dls, BhG, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vsm, Upl.
Typ: 'Sk. Vestra Vram på Linderödsåsen d. 27/8 1891; Leg. G.O. A...son Malme' in S (lectotyp, Tyler 2000). – Var. vivarium: 'Suecia: Gotland loco arido aprico as Vibble pr. Visby, 6/7 1890, leg. K. Johansson' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. II: 87) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. nordstroemii Johanss. (1927 p. 78).
Utbr.: TL.
Typ: TL: Nuolja (leg. Nordström 1925).

H. oblaqueatum Johanss. (1900 p. 43).
Syn.: H. diaphanoides ssp. lonchodontum Dahlst. & Östman ex Zahn (1921 p. 352).
Utbr.: Vsm, Dlr, Hls, Mpd.
Typ: Dlr: Osmundsberget, Silfverberget och omkring kyrkan i Boda; Sjurberg, Lerdal, Altsarbyn och Utby i Rättvik.

H. obrigens Johanss. & Sam. (1924 p. 147).
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm: kalkstensbrott vid Nordmarkshyttan i Nordmark och Långban i Färnebo.

H. obtusulum (Stenstr.) Dahlst. (1918 p. 618).
Bas.: H. murorum ssp. obtusulum Stenstr. (1889 p. 57).
Utbr.: Dls, ?Ög, Nrk, Vrm, Vsm, Upl.
Typ: 'Suecia: Värmland ad Gårdsjö paroeciae Gillberga, 14/7 1885. Leg. K. O. E. Stenström' (Ex Dahlst., Hierac. exs. II: 52) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. oinopolepis (Malme ex Dahlst.) Dahlst. (1896 exs. X: 60).
Bas.: H. anfractum ssp. oinopolepis Malme ex Dahlst. (1894a p. 155).
Incl.: Var. umbrigenum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 79), bas.: H. anfractum var. umbrigenum Dahlst. (1894a p. 149), nom. nov. pro H. vulgatum var. umbrosum Lindeb. (1868–1878, exs. 73).
Utbr.: Sm, Srm, Upl.
Typ: 'Suecia: Södermanland in prato silvatico loco aperto ad Brännkärr par. Stora Malm, 28/6 1890,; leg. G. A:n Malme' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. X: 60) i S (lectotyp, Tyler 2000). – Var. umbrigenum: Lindeberg Hierac. exs. 73.

H. oleosum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. (1918 p. 625).
Bas.: H. subramosum ssp. oleosum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 461).
Syn.: H. oleraceum var. basifolium Norrl. (1888b exs. I:143).
Utbr.: Hrj (främst Funäsdalen).
Typ: Dahlst. Herb. Hier. Scand. X: 39 (från Hrj: Funäsdalen), XII: 71 (från Hrj: Funäsdalsberget).

H. oligophyllum Norrl. (1888 p. 107).
Syn.: H. impressum (Norrl.) Dahlst. (1892b exs. III: 74), bas.: H. [sp. non indic.] ssp. impressum Norrl. (1889 p. 148 nota).
Utbr.: Mpd, Ång, Jmt.
Typ: Jmt: Östersund och på kalkklippor öster om stn i Åre.

H. oligostictum Ohlsén (1947 p. 21).
Utbr.: BhG, Upl (parkfibbla).
Typ: BhG: Göteborg, Rödbo, Elesbo (leg. H. Fries 1937) i S.

H. olliceps Johanss. (1909 p. 70).
Utbr.: Mpd, Ång.
Typ: Mpd: Galtström i Njurunda (leg. Collinder 1908).

H. opacum (Lönnr. ex Dahlst.) Johanss. (1897 p. 134).
Bas.: H. porrigens ssp. opacum Lönnr. ex Dahlst. (1894a p. 50).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Wisby på kalkheden mellan Galgberget och Snäckgärdet, 18.06.1882, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. opochloroides Johanss. & Sam. (1923a p. 50).
Utbr.: Dlr, Hrj.
Typ: Dlr: Lillfjäten i Idre (leg. Sam.), Hrj: Sömningshågna i Linsell (leg. Enander 1902).

H. opochlorum Johanss. & Sam. (1923a p. 51).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Hemfjället i Transtrand; Häggesundet, Idreberget och Ulandshögen i Idre (leg. Sam.).

? H. orarium Lindeb. (1872, exs. 85).
Utbr.: ? (ej sedd från Sverige av mig men uppgiven av Johansson (1927)).
Typ: Lindeb. Hier. exs. 85. (fr. Norge).

H. ornatiforme (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1923a p. 52).
Bas.: H. diaphanoides ssp. ornatiforme Dahlst. ex Zahn (1921 p. 360).
Utbr.: Dlr, Gst, Hls, Ång.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 71 (från Hls: Strand i Söderhamn), V: 68 (från Hls: Blötängarna vid Söderalavägen).

H. ornatum (Dahlst.) Dahlst. (1900 exs. XII: 86).
Bas.: H. diaphanoides ssp. ornatum Dahlst. (1894a p. 167).
Utbr.: Sm, Vg, Ög, Vrm, Vsm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Hrj.
Typ: 'Sm. Forserum s:n, Alarp; d. 19/7 1888; Determ. Dahlst., Leg K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. orphnocephalum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 80).
Bas.: H. diaphanoides ssp. orphnocephalum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 354).
Utbr.: Hrj.
Typ: ej angiven men kan antas vara Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXIV: 78 (från Hrj: Funäsdalsberget).

H. orsense Johanss. (1902 p. 111).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Mässbacken, Åberga, Stackmora, Stenbergsby och Bäcka i Orsa.

H. orthocolon Johanss. (1900 p. 40).
Syn.: H. caesium ssp. subreclinatum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 453).
Utbr.: Dlr, Hls.
Typ: Dlr: Orsbleck i Orsa; Osmundsberget i Boda; Sjurberg i Rättvik.

H. paeminosum Johanss. & Sam. (1920 p. 44).
Utbr.: Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: Vsm: Brattberg (leg. Sam. 1909 & 1910).

H. paralium Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1924 p. 148).
Utbr.: ?Öl, Sm, Ög.
Typ: 'Sm. Järeda; vid ett torp v. om Fröreda 28/6 1922' (ex Johanss. & Sam., Hierac. Scand. exs. 271) i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. paurophyllum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 81).
Bas.: H. subramosum ssp. paurophyllum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 466).
Utbr.: Hrj, LL.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIX: 98 (från Hrj: Sällbackshån i Storsjö).

H. persbergense Johanss. (1905 p. 114).
Utbr.: Vrm, Vsm, Dlr.
Typ: Vrm: Persbergs gruvfält.

H. pertinacifolium Johanss. (1907c p. 37).
Utbr.: Ång.
Typ: Ång: Gala etc i Mo; Mellansel; Själevad.

H. pexum Johanss. (Johanss. ex Dahlst.) Johanss. (1910 p. 217).
Bas.: H. caesium ssp. exaltatum var. pexum Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 37).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gtl: Ar, S. Almquist 1884' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. phaedrophyllum Johanss. (1900 p. 53).
Utbr.: Dlr, Gst, Hls, Mpd.
Typ: Dlr: mln Utby och Altsarbyn i Rättvik.

H. phaeodermum Johanss. & Sam., in Johanss. (1926 p. 336).
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm: Lekvattnet; Badabruk i Fryksände och Åmotsfors i Eda (leg. Johanss. 1924).

H. phaeopsis Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1920 p. 46).
Utbr.: Vsm.
Typ: Vsm: Fisklösen, Västgötetorp och Grythyttehed i Grythyttan (leg. Johanss. 1897); Brattberg i Ljusnarsberg (leg. Sam. 1909).

H. phaliotrichum Johanss. (1905 p. 116).
Utbr.: Vsm, Dlr.
Typ: Dlr: Ludvika.

H. pholidotum (Stenstr.) Dahlst. (1903 exs. XV: 77).
Bas.: H. murorum ssp. pholidotum Stenstr. (1889 p. 46), nom et stat. nov. pro H. cuspidatum Lindeb. (1878 exs. 135), non Jord.
Syn.: H. thyrsophorum Omang (1903 p. 328).
Utbr.: Dls, Vrm.
Typ: Lindeb. Hierac. Scand. exs. 135 (från Norge).

H. phrygionium Johanss. (1905 p. 118).
Utbr.: Sm, Vg.
Typ: Sm: N. Hetsaryd i Hjelmseryd.

H. placolepis Johanss. (1900 p. 61).
Incl.: Var. fuscomarginatum Johanss. & Sam. (1923a p. 55),
Var. subamplexum Johanss. & Sam. (1924 p. 149).
Utbr.: Srm, Vsm, Dlr, Hls.
Typ: Dlr: Lerdal i Rättvik. – Var. subamplexum: Srm: Kilen i Strängnäs (leg. Sam. & Köhler). – Var. fuscomarginatum: Dlr: Lustebo i Bjurssås.

H. plicatum Lindeb. (1872, exs. 86).
Syn.: H. subramosum Lönnr. (1882 p. 86),
H. plicatiforme (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1920 p. 47), bas.: H. subramosum var. plicatiforme Dahlst. (1894a p. 104).
H. kuusamoënse Vain. (1878 p. 26), incl.: f. ortovarense Johanss. (1927 p. 71).
H. formicarium Th. Fr. ex Elfstr. (1894 p. 28).
Utbr.: Bl, Hl, Gtl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, LL, TL.
Typ: .'Norveg. subalp. Land ad Sköjen et Torpen ad Hugeliängen C. Elgenstierna, ad Bränna ipse initio Aug.' (ex Lindeberg, Hierac. exs. 86) separat i LD (lectotyp, Tyler 2004b). – H. plicatiforme: 'Ö.G. Svanshals, St. Kullen, Rosendalsängen d 24/6 1884 Hugo Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2004b). – H. subramosum: 'Småland i vägkilen vid Orrebäck i Madesjö socken 11/7 1882; K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Tyler 2000). – H. kuusamoënse: ej kontrollerat (från Finland). – F. ortovarense: TL: Ortovare (leg. Nordström 1926).

H. plumbeum Blytt & Fr., in Fr. (1846 exs. 21).
Syn.: H. caesium sensu Dahlst. & Johanss., non (Fr.) Fr. (1845 p. 7), bas.: H. vulgatum ssp. caesium Fr. (1814–28 [1819]),
H. bifidum Fr. p.p. (1862),
H. angulare Fr. (1856 p. 148),
H. caesiiforme Dahlst. nom. nud. (1893b, exs. IV:63).
Utbr.: Sk, Bl, ?Öl, Gtl, Hl, Sm, Dls, BhG, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb.
Typ: Fr. Herb. Norm. 12: 21 i UPS (föreslagen lectotyp, Sennikov msc).

H. poecilodermum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 82).
Bas.: H. caesium ssp. poecilodermum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 448).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. V: 50–51 (från Hrj: Sunnanå i Lillherrdal), X: 37 (från Hrj: Forsmoberget och Penningbacken).

H. poliotrachelum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 83).
Bas.: H. caesium ssp. poliotrachelum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 442).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXI: 15 (från Hrj: Skärvagsdalen och Tåssåsen i Storsjö).

H. polyschistomorphum Johanss. (1927 p. 83).
Nom. et stat. nov. pro H. caesium ssp. polyschistophyllum Zahn (1921 p. 457).
Syn.: H. murorum ssp. pseudopolyschistum Zahn (1921 p. 291),
H. polyschistum Dahlst. nom. nud. (1907b, exs. XXI: 7), non Nägeli & Peter (1885–1889).
Utbr.: Hl, Sm.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. XI: 46–47 (Sm: Knutsbråten i Vrigstad resp. Skattegården i Femsjö), XXI: 2 (p.p, från Hl: Moshult i Breared) – H. murorum ssp. pseudopolyschistum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXII: 2 (p.p., från Hl: Moshult i Breared).

H. polystilbum Johanss. (1914a p. 84).
Utbr.: Hls, Ång.
Typ: Ång: Säbrå (legg. Peters 1907, Stéenhoff 1909), Helgum i Säbrå (leg. Lange 1912); Stenhammar och Kappelsberg i Härnön (leg. Johnsson).

H. porrigens (Almq. ex Malme) Dahlst. (1894a p. 54).
Bas.: H. murorum ssp. porrigens Almq. ex Malme (1890 p. 92).
Incl.: Var. intermedium Dahlst. (1894a p. 57).
– 'H. porrigens Almq. ex Lönnr.' (1882 p. 58 nota), nom. inval. non accept. (cf. Sennikov 2003).
Utbr.: Bl, Gtl, Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr.
Typ: 'Gotland i en äng vid Helse [Hesle] i Fleringe s:n, 1.VIII.1853, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – Var. intermedium: 'Upland, Värmdö, Brevik, ängsbacke, 20.07.1886, A. Magnusson' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. porrigentiforme Dahlst., in Johanss. (1902 p. 77).
Incl.: Var. exarmatum Johanss. & Sam. (1923a p. 56).
Utbr.: Srm, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Jmt, Vb, ÅsL, LyL.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. II: 74 (från Srm: Brännkyrka). – Var. exarmatum: Dlr: kyrkbyn och Isala i Svärdsjö; kyrkbyn och Näsby i Söderbärke (leg. Sam.).

H. praepilulatum Johanss. (1902 p. 105).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd.
Typ: Dlr: Blecket i Rättvik; Västanå, Lenåsen, Silfverberget och Osmundsberget i Boda.

H. praeviride Johanss. & Sam. (1923a p. 57).
Utbr.: ?Upl, ?Vsm, ?Gst, Dlr.
Typ: Dlr: mln Tyttbo och Gålsbo, Strandmora och Tyskbo i By (leg. Sam); Folkärna (leg. Schotte 1891), Utsund (leg. Bolin 1891), Fors och Nickarvet i Folkärna; bruket och Finnhyttan i Garpenberg; Markusbo i St. Skedvi; Lissklacken i Säter (leg. Sam); Rotneby i Kopparberg (leg. Clason 1862).

H. pristophyllum Johanss., in Johanss. & Sam. (1924 p. 149).
Utbr.: Ög, Srm, Upl.
Typ: 'Östergötland. Jonsberg: Jonsbergs säteri, inter frutices, 28/7 1922. Leg. K. Johansson.' (ex Johanss. & Sam., Hierac. Scand. exs. 277) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. progrediens Norrl., in Cajander (1906 p. 709).
Syn.: H. leptogrammum var. subuliginosum Johanss. (1902 p. 84).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd, Hrj, Jmt.
Typ: ej kontrollerat (från Finland) – 'subuliginosum': Dlr: Orsa, Kallmora.

H. prolatatum Johanss. (1897 p. 134).
Nom. et stat. nov. pro H. [caesium] ssp. meridionale Dahlst. (p.p.) (1894a p. 252), nom. pro ssp. nov.: H. subramosum ssp. submeridionale Zahn (1921 p. 464).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland ad Skäggs par. Vestkinde in prato humidiusculo locis apertis, 1892-06-29, leg. K. Johansson.' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. IV: 25) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. prolatescens Johanss. & Sam. (1924 p. 51).
Utbr.: Öl, Sm.
Typ: 'Småland. Oskarshamn, 29/6 1906.; Leg. E. Köhler.' (ex Johanss. & Sam., Hierac. Scand. exs.), i LD (lectotyp, Tyler 2000).

H. prolinguatum Johanss. & Sam. (1924 p. 152).
Utbr.: Upl.
Typ: Upl: Kummelnäs, Lövberga, Rensätra (leg. Malme 1906–07) och nära Rensätra (leg. Johanss. 1923) i Bo.

H. pseudoinvolutum Johanss. (1927 p. 84).
Nom. nov. pro H. subumbricola Dahlst., in Svenonius (1925 p. 479), non Dahlst. ex Notø (1910 p. 65).
Utbr.: Nb.
Typ: Nb: Storfors, Mjölkudden, Hindersön, Sävastön, Töre.

H. pseudoplicatum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. (1927 p. 84).
Bas.: H. subramosum f. pseudoplicatum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 458).
Utbr.: Vrm.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XV: 78 (från Vrm: Vångäng i Gillberga).

H. psilodorum Johanss. (1907a p. 16).
Utbr.: Gst.
Typ: Gst: öster om stn i Torsåker.

H. pubicuspis Johanss., in Johanss. & Sam. (1924 p. 152).
Syn.: H. violascens var. badioviolaceum Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 139).
Utbr.: Sm, Vg, Ög.
Typ: 'Ödestugu s:n, Elgaryd; 28/7 1892, leg. K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000). – 'badioviolaceum': Sm: Forserum, Lättarp (leg. Johanss.).

H. pumicatifolium Johanss. (1897 p. 102).
Syn.: H. virenticeps (Dahlst.) Dahlst. (1901a p. 40), bas.: H. porrigens ssp. virenticeps Dahlst. (1894a p. 53).
Utbr.: Gtl, ?Ög.
Typ: 'Visby, Skogslund, 5.07.1895, K. Johansson' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – H. virenticeps: 'Östergötland in collibus et versuris humidiusculis prati silvatici sparssim crescens ad Skållerud par. Väderstad 10.VII.1886, H. Dahlstedt' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. II: 33) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. punctillaticeps Johanss. (1897 p. 136).
Nom. et stat. nov. pro H. irriguum ssp. frondosum Lönnr. ex Dahlst. (1894a p. 134).
Utbr.: Sk, ?Bl, ?Hl, Sm, Vg, Ög, Nrk, Srm.
Typ: 'Småland, Fagerhults socken invid en bergkulle i en trädbeväxt äng invid Fagerhults herrgård. 13/7 1883; K.J. Lönnroth.; H. Dahlst. det.' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. punctillatum (Almq. ex Dahlst.) Johanss. (1927 p. 84).
Bas.: H. pinnatifidum ssp. punctillatum Almq. ex Dahlst. (1894a p. 93).
Utbr.: Sm, Vg, Ög, Srm, Vsm.
Typ: 'Östergötland; Åtvids s:n, Adelsnäs; 7/7 1889, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. ravidum Brenner (1892 p. 113) var. ravidum
Syn.: H. galbanum (Dahlst.) Dahlst. (1895 exs. IX:54), bas.: H. caesium ssp. galbanum Dahlst. (1894a p. 20).
H. eviridatum Dahlst. nom. nud. (1903, exs. XV: 54), non Johanss,
H. alboviride Brenner (1892 p. 112),
H. angulatum Brenner (1897 p. 13),
H. conforme Brenner (1892 p. 116),
H. nylanderianum Brenner (1892 p. 117),
H. pachyphyllum Brenner (1892 p. 115),
H. villiceps Brenner (1892 p. 114),
H. galbanum f. virens Dahlst. (1894a p. 23),
H. galbanum var. divaricans Dahlst. (1894a p. 24).
Utbr.: Bl, Öl, Gtl, Sm, Dls, BhG, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, (Nb, trol. adventiv).
Typ: ej kontrollerat (från Finland). – H. galbanum: 'Ög: Ydre, V. Ryd, Tunarp; 18/7 83, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000). – F. virens: Vsm: Kungsör (leg. Porat); Gst: Gävle (leg. Schlyter); Jmt: Åre (leg. Norrlin), Norge: Kristianiatrakten och Etnedalen (leg. Dahlst.). – Var. divaricans: Gtl: Ar i Fleringe, S. Almquist 1887' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. ravidum var. exaltifrons T. Tyler (2004a p. #).
Utbr: Gtl.
Typ: 'Gotland, Fröjel sn, Fröjel, 9/6 1938, HJ. HYLANDER.' i LD (holotyp).

H. ravidum var. pectinellum (Johanss.) T. Tyler ined. (msc).
Bas.: H. sublustre var. pectinellum Johanss. (1897 p. 100).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia Gotland loco subumbroso ad Skansvägen par Ardre, mense Julio 1892, leg. V. Vennersten' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. IX: 61) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. ravidum var. sublustre (Johanss. ex Dahlst.) Sennikov ined. (msc).
Bas.: H. caesium ssp. sublustre Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 34).
Syn.: H. inopifolium Johanss. (1897 p. 99).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland loco aperto aprico ad Fårösund, 29.VI.1890' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. II: 21) i S (lectotyp, Sennikov 2003). – H. inopifolium: 'Suecia. Gotland in aggere litorali loco aprico ad Bräntings par. Rute, 8/7 1893, Leg. K. Johansson.' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. IX: 56) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. ravusculum (Dahlst.) Dahlst. (1901a p. 35).
Bas.: H. caesium ssp. ravusculum Dahlst. (1894a p. 15).
Incl.: Var. subcanitiosum Dahlst. (1894a p. 17).
Utbr.: Sk, Öl, Sm, Vg, Ög.
Typ: 'Suecia: Östergötland locis graminosis lapidosis in Sundsö paroeciae Sund 5/7 1883' (ex H. Dahlstedt, Hieracia Exsiccata II 50) i S (lectotyp, Tyler 2002). – Var. subcanitiosum: 'Ög: Ydre, N. Vi, Rödkulla, 13.07.1883, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. reclinatiforme (Dahlst.) Johanss. (1909 p. 89).
Bas.: H. porrigens ssp. reclinatiforme Dahlst. (1894a p. 63).
Utbr.: Gst, Hls, Mpd, Jmt.
Typ: Dahlst. Hier. exs. II: 57 (från Hls: Åsberget i Söderhamn).

H. respondens Johanss. (1909 p. 66).
Utbr.: Mpd, Jmt.
Typ: Mpd: Nedansjö (leg. Nordlander).

H. resupinatum (Almq. ex Stenstr.) Dahlst. (1892b exs. II: 37).
Bas.: H. murorum ssp. resupinatum Almq. ex Stenstr. (1889 p. 58).
Incl.: F. pectinosum (Dahlst.) Johanss. (1927 p. 85), bas.: H. porrigens ssp. pectinosum Dahlst. (1894 p. 60).
Utbr.: ?Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls.
Typ: 'Vermland, Borgviks socken, Löfåsen, 29.07.1885, K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – F. pectinosum: 'Vestmanland prope Skuggan ad Kungsör locis apertis, 24.VII.1890, C.O. v. Porat' (ex Dahlst., Hierac. exs. IV: 75) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. retrorsum Folin (1928 p. 37).
Utbr.: LyL.
Typ: LyL: Västansjö kring stränderna av Jovattensån nära landsvägsbron.

H. retusulum Ohlsén (1947 p. 22).
Utbr.: BhG, Upl (parkfibbla).
Typ: Upl: Bondkyrka, Flottsund på en villatomt (leg. E. Almq. 1931, 1933, 1939) i S.

H. rhomboides (Stenstr.) Johanss. (1927 p. 85).
Bas.: H. murorum ssp. alpestre var. rhombiodes Stenstr. (1889 p. 38).
Utbr.: Dls, Vrm, ?Hls.
Typ: Vrm: Gårdsjö i Gillberga.

H. saurotidens Johanss. & Sam. (1923a p. 59).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Blyberg, Öster-Myckeläng, Kåtila och Dysberg i Älvdalen (leg. Sam.).

H. saurotum Johanss. (1900 p. 52).
Utbr.: Vrm, Vsm, Upl.
Typ: Vsm: väster om kyrkbyn och vid Klackbergs gruva i Norberg.

H. schisticolor (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 86).
Bas.: H. caesium ssp. schisticolor Dahlst. ex Zahn (1921 p. 441).
Syn.: H. caesium ssp. molybdodes Dahlst. ex Zahn (1921 p. 437).
Utbr.: Jmt.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. III: 88 (från Jmt: Åresjön), V: 52 (från Jmt: Storlien). – H. caesium ssp. molybdodes: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIX: 73 (från Norge: Kongsvold).

H. schlegelii Almq. ex Dahlst., in Johanss. (1902 p. 86).
Incl.: Var. pellocranum (Johanss.) Johanss., in Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 86), bas.: H. pellocranum Johanss. (1907a p. 14).
Utbr.: Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång. Jmt.
Typ: Hls: Kårböle, Söderhamn, Arbrå, Koldemo; Gst: Åmots bruk. – Var. pellocranum Gst: Tor i Torsåker.

H. schlyteri (Lindeb. ex Dahlst.) Johanss. (1902 p. 119).
Bas.: H. subramosum ssp. schlyteri Lindeb. ex Dahlst. (1894a p. 110 nota).
Utbr.: Vg, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd.
Typ: Vsm: Vestanfors (leg. Lönnkvist); Dlr: Ulfshyttebruk i Silvberg (leg. Lönnkvist); Jätturvallen i Norrbärke (leg. Hägerström); Upl: Mölneboparken och Fasenbo i Löfsta (leg. Lenström); Dannemora (leg. Dahlst.); Gst: Gefle, Ockelbo (legg. Almq. & Schlyter); Åmot (leg. Almq.); Hls: Färsjön i Söderhamn (leg. Magnusson); Golfsjön vid Alfta (leg. Collinder); Mpd: Torp (leg. Almq.).

H. scotocranum (Johanss.) Johanss. (1902 p. 119).
Bas.: H. subramosum var. scotocranum Johanss. (1900 p. 59).
Utbr.: Vsm, Dlr.
Typ: Dlr: Orsa och Stackmora i Orsa.

H. scytophyllum Omang (1901 p. 235).
Syn.: ? H. caesium ssp. contortodes Zahn (1921 p. 456),
– ? H. coniortodes Dahlst. nom. nud. (1896, exs. X: 38),
H. diachlorum Dahlst. nom. nud. (1903, exs. XV: 56).
Utbr.: Dls, ?Ög, Vrm.
Typ: ej kontrollerat (från Norge). – H. caesium ssp. contortodes: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. X: 38 (från Ög: Thorshag i Kvillinge).

H. semicanum Johanss. (1907c p. 25).
Utbr.: Nb, TL.
Typ: Nb: Boden och Älvsbyn.

H. semiornatum Dahlst. ex Ohlsén (1947 p. 23).
Utbr.: BhG, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Skallsjö, Nääs slottspark 1939 & 1943 i S.

H. separ Johanss. (1927 p. 86).
Descr. orig Stenstr. (1889 p. 50) pro 'H. murorum ssp. irriguum Fr.'
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm, sydvästra delen flerstädes.

H. sillrense Johanss. (1909 p. 85).
Utbr.: Mpd.
Typ: Mpd: Borgsjö (leg. Collinder).

H. similigerum Johanss. (1902 p. 92).
Incl.: Var. majoriceps Johanss. & Sam. (1923a p. 62),
Var. oresigonum Johanss. (1902 p. 95),
Var. subanthracinum Johanss. & Sam. (1923a p. 63).
Utbr.: Dlr, Gst, Hls.
Typ: Dlr: Arvet i Ore; Öfre Gärdsjö i Rättvik; Sätra i Rättvik; Silfberg i Boda. – Var. oresigonum: Dlr: mellan Lenåsen och Silfverberget och på Osmundsberget i Boda. – Var. majoriceps: Dlr: Tingsvallen i Säter; Dalkarsbo i Silvberg (leg. Sam.). – Var. subanthracinum: Dlr: Bispbergshyttan i St. Skedvi, Karlsgårdarna i Säter, Milsbo i Torsång (leg. Sam.); Stråtjärn i Aspeboda (leg. Haglund); Borgärde och kyrkbyn i Svärdsjö; Tällberg i Ål (leg. Sam.).

H. smolandicum (Almq. ex Dahlst.) Dahlst., in Lindm. (1918 p. 623).
Bas.: H. macrotonum ssp. smolandicum Almq. ex Dahlst. (1894a p. 84).
Syn.: H. rigidum var. crinita Lönnr. (1882 p. 95).
Utbr.: Sm, Vg, Ög.
Typ: 'Sm. Öggestorp, Ljungarp d. 8 juli 1882, leg. K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. spodoleucum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 88).
Bas.: H. irriguum ssp. spodoleucum Dahlst. (1894a p. 130).
Utbr.: Sm, Ög.
Typ: 'Ö.G. Rinna, Stortorp, Halltorpängen; d. 13/7 1884, Hugo Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. staticoides Johanss. (1907c p. 39).
Utbr.: Ång.
Typ: Ång: Utanede i Edsele; Helgum stn i Helgum.

H. stenocoloides Johanss. & Sam. (1923a p. 63).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Råberget i Malung (leg. Sam.).

H. stenocolum Johanss. & Sam. (1923a p. 64).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Mo-Myckelberg i Malung (leg. Sam).

? H. stereophyton Omang (1905 p. 288).
Utbr.: förekomst i Sverige underförstådd, men ej närmare preciserad, av Johansson (1927).
Typ: ej kontrollerat (från Norge).

H. stibeophyllum Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1924 p. 154).
Utbr.: Hl, BhG, Vg.
Typ: Hall: Fridhemsberg i Ullared (leg. Johanss.); Kullen i Släp (leg. Palmér 1904).

? H. stipatiforme (Dahlst.) Dahlst. (1908 exs. XXIII: 56).
Bas.: H. irriguum ssp. stipatiforme Dahlst. in Nordst. (1903 p. 223).
Syn.: H. badioviolaceum Dahlst. nom. nud. (1899, exs. XI: 64).
N.B. Sensu auctores postea vix differt a H. atronitens, sed typus dilapsus est.
Utbr.: uppgiven från Hl, Sm, Vg, Vrm.
Typ: Vg: Träåsen i Sandhem (leg. Nordst.). (Förgäves eftersökt i LD & S).

H. storliense Norrl. (1888 p. 105).
Incl.: Var. pseudostorliense (Johanss.) Johanss., in Johanss. & Sam. (1923a p. 66), bas.: H. pseudostorliense Johanss. (1909 p. 72),
Var. similistorliense Folin (1928 p. 39).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, ÅsL, LyL. (huvudformen blott sedd från Hrj och Jmt, i övrigt mest var. pseudostorliense).
Typ: Jmt: Storlien. – Var. pseudostorliense: Mpd: flerst. i Ljungans dalgång. – Var. similistorliense: LyL: Laxfjället, Gieravardo, N. Storfjället vid Björkfors samt Långfjället vid Strimasund.

H. striatisquameum Ohlsén (1947 p. 24).
Utbr.: Sk, Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga allé i S.

H. strimaënse Folin (1934 p. 20).
Utbr.: LyL.
Typ: LyL: Strimasund, Gräskovardo och Kåtaviken i Tärna.

H. subalpestre Norrl. (1888 p. 111).
Incl.: Var. umense Folin (1928 p. 39).
Utbr.: Hrj, Jmt, LyL, PL.
Typ: Jmt: flerst. vid Åre. – Var. umense: LyL: Yttervik.

H. subanfractum (Almq. ex Zahn) Almq. ex Johanss. (1927 p. 89).
Bas.: H. vulgatum ssp. subanfractum Almq. ex Zahn (1921 p. 386).
Utbr.: Hls.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. V: 65 (från Hls: Blötängarna i Söderhamn).

H. subarctoum Norrl. (1899 p. 557).
Incl.: F. dovrensiceps Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 89),
F. leucostictum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. (1927 p. 89), bas.: H. diaphanoides ssp. leucostictum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 301).
Syn.: H. praecipuiforme Dahlst., in Birger (1904 p. 91),
H. acrogrammum Omang (1910 p. 172).
Utbr.: Vrm, Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, PL, LL, TL.
Typ: ej kontrollerat (från Norge). – F. dovrensiceps: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. IV: 50–52 (från Jmt: Åre och Renfjället), X: 66 (från Jmt: Enafors). – F. leucostictum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XI: 31 (från Hrj: O Småhamraforsen i Linsell). – H. praecipuiforme: Nb: Pajala, Esisaari holme i Torne älf 2/8 1902.

H. subatronitens (Dahlst.) Dahlst. (1908 exs. XXIII: 56).
Bas.: H. anfractum ssp. subatronitens Dahlst., in Nordst. (1903 p. 226).
Inkl.: Var. conturbans Johanss. & Sam. (1924 p. 154).
Utbr.: ?Sk, Bl, Hl, Sm, Vg, Ög.
Typ: Vg: Höganäs, Hulan under Smedstorp vid Tidan (leg. Nordst.), (förgäves eftersökt i LD och S). – Var. conturbans: Sm: Ekornahult i Femsjö (leg. Johanss. 1922).

H. subedentatum Ohlsén (1947 p. 25).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. subedentulum Johanss. & Sam. (1923 p. 67).
Syn.: H. pilulaticeps Dahlst. nom. nud. (1907b exs. XXI: 22).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Dysberg, Blyberg, Liden och Jöllen i Älvdalen (leg. Sam.).

H. subglaucovirens Zahn ex Johanss. & Sam. (1923a p. 68).
Nom. et stat. nov. pro H. glaucovirens (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.(1892b exs. II: 66), non Jeanb. & Timb. (1883), bas.: H. murorum ssp. glaucovirens Dahlst. ex Stenstr. (1889 p. 55).
H. vulgatum var. integrifolium Lindeb. p.p. (1868–78 exs. 72),
H. vulgatum ssp. subglaucovirens Zahn (1921 p. 382) nom. illeg. superfl.
Utbr.: Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Vrm, Vsm, Dlr, Hls, Hrj.
Typ: 'Värmland in betuletis ad Löfåsen paroeciae Borgvik, 6.VII.1885. Leg. K. O. E. Stenström' (ex Dahlst., Hierac. exs. III: 48) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. subinquilinum Ohlsén (1947 p. 26).
Utbr.: Vg, Vsm (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Nolhaga park i S.

H. subirriguum (Dahlst.) Dahlst. (1899, exs. XI: 60).
Bas.: H. murorum ssp. subirriguum Dahlst., in Porat (1894 p. 42).
Syn.: H. angulatum (Stenstr.) Dahlst. (1899 exs. XI: 85), non Brenner (1897), bas.: H. murorum ssp. angulatum Stenstr. (1889 p. 59).
H. stipatum (Stenstr.) Omang, in Blytt (1906 p. 753), bas.: H. murorum ssp. stipatum Stenstr. (1889 p. 48).
– ?H. vagifrons Johanss. & Sam. nom. nud.
Utbr.: Sm, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst.
Typ: Herb. Hierac. Scand. IV: 39, 40 (från Vsm: Arboga resp. Kungsör). – H. angulatum: Vrm: flerstädes i Gillberga och Borgviks socknar. H. stipatum: 'Värmland, Borgviks socken, Torserud, efter en dikeskant; 14/7 1885; K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. sublaeticeps Dahlst. ex Johanss. (1907b p. 39).
Syn.: H. macrolobum Dahlst. nom. nud. (1900, exs. XIII: 71),
H. bifidum ssp. paralellum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 424),
H. caesium ssp. stenochnoodes Dahlst. ex Zahn (1921 p. 446).
Utbr.: Gst, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt.
Typ: Mpd: Borgsjö (leg. Johanss. & Coll.); Torp; Stöde (legg. Johanss., Coll., Nordl.); Timrå (leg. Ringius); Skön (leg. Ringius); Attmar (leg. Coll.), Sundsvall (leg. Stéenhoff); Holm; Liden. – H. bifidum ssp. paralellum: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIII: 67 (från Hrj: Huskölen i Ytterhogdal). – H. caesium ssp. stenochnoodes: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XIX: 92–93 (från Hrj: Halla i Ängersjö resp. Duvberg i Sveg).

H. submetaliceps (Dahlst.) Johanss. (1897 p. 133).
Bas.: H. [caesium ] ssp. submetaliceps Dahlst. (1894a p. 253).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland ad Bjeges in aggere aprico viae ferrae, 3.VII.1892, K. Johansson' (ex Dahlst., Herb. Hierac. Scand. IV:13) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. subnaevosum (Johanss. ex Dahlst.) Johanss. (1897 p. 136).
Bas.: H. lepidotum ssp. subnaevosum Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 124).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Suecia: Gotland ad Ar träsk par. Fleringe in margine agri loco graminoso aprico solo sabuloso lapidoso, 26/6 1890, leg. K. Johansson' (ex H. Dahlstedt, Herb. Hierac. Scand. II: 49) i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. subnitidum Dahlst. ex T. Tyler (2004a p. #).
Utbr.: Ög.
Typ: 'Norrköping: Torshag, Gransjön ad margin. silv. /7 1900 legit P. Olsson' i LD (holotyp).

H. subpellucidum Norrl. (1888b index).
Desc. orig. pro H. [sp. non indic.] ssp. subpellucidum Norrl. (1888 p. 104).
Syn.: H. diaphanoides ssp. grammolepium Dahlst. & Enander ex Zahn (1921 p. 359).
Utbr.: Vrm, Vsm, Dlr, Hls, Mpd, Ång, Hrj, Jmt, Vb, Nb, ÅsL, LyL, LL.
Typ: Jmt: flerst. vid Åre.

H. subpilulatum (Johanss.) Johanss. & Sam. (1923 p. 70).
Bas.: H. striaticeps var. subpilulatum Johanss. (1902 p. 96).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Fryksås fädbodvall i Orsa; ovanför kyrkan i Skattungsbyn.

H. subpunctillatum (Dahlst.) Dahlst. (1903 exs. XV: 72).
Bas.: H. pinnatifidum ssp. subpunctillatum Dahlst. (1894a p. 95).
Utbr.: Sm, Ög.
Typ: 'Östergötland ad Slefringe paroeciae Åtvid in quercetis herbidis locis humidiusculis subumbrosis, 11/7 1889' (ex H. Dahlstedt, Hierac. Exs. II 94) i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. subpunctilliferum (Zahn) Johanss. (1927 p. 91).
Bas.: H. laevigatum ssp. subpunctilliferum Zahn (1921 p. 863).
Syn.: H. punctilliferum Dahlst. nom. nud. (1907b, exs. XXI: 25).
Utbr.: Ång.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XXI: 25 (från Ång: Hemsö).

H. subsimile Norrl. (1889 p. 148).
Syn.: H. reclinatum (Almq. ex Dahlst.) Johanss. (1897 p. 264), bas.: H. porrigens ssp. reclinatum Almq. ex Dahlst. (1894a p. 61).
H. lepidiforme (Stenstr.) Johanss. (1927 p. 72), bas.: H. murorum ssp. lepidiforme Stenstr. (1889 p. 47).
Utbr.: Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls.
Typ: ej kontrollerat (från Finland). – H. reclinatum:'Suecia: Vestmanland in Sandskogshagen locis lapidosis subumbrosis, (a) 12/7 1890 23/6 1890. Leg. C. O. v. Porat.' (Ex Dahlst. Hierac. exs. IV: 76a) i S (lectotyp, Sennikov 2003). – H. lepidiforme: Vrm: Galtebol i Gillberga; Dls: Baldersnäs i Steneby.

H. subterdentatum Johanss. & Sam. (1924 p. 155).
Utbr.: Hl, Sm.
Typ: 'Småland. Femsjö: Råhult, in prato frondoso 18/7 1922; leg. K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. subverniferum (Dahlst. & Enander ex Zahn) Dahlst. & Enander ex Johanss. (1927 p. 92).
Bas.: H. caesium ssp. subverniferum Dahlst. & Enander ex Zahn (1921 p. 455).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XVII: 79 (från Hrj: Nordhögen i Storsjö).

H. suppressum Folin (1928 p. 36).
Utbr.: ÅsL, LyL.
Typ: LyL: bredvid ödevägen vid Yttervik; vid landsvägen vid Tärnaby.

H. suriforme Johanss. & Sam. (1923a p. 71).
Utbr.: Vrm, Dlr.
Typ: Dlr: St. Lyberget och Öje i Malung (leg. Sam.); Bu, Skålmo och Torgås i Lima (leg. Johanss. & Sam); Gusjön, Höknäs och Fiskarheden i Transtrand (leg. Sam.).

H. symmetricum Ohlsén (1947 p. 27).
Utbr.: Bl, Hl, BhG (parkfibbla).
Typ: BhG: Göteborg, Rödbo, Ellesbo (leg. H. Fries 1937).

H. taeniifolium Johanss. (1914a p. 85).
Utbr.: Dlr, Hls, Mpd, Ång.
Typ: Hls: Korpåsen, Kölsjön och Ölsjön i Hassela; Hedvigsfors bruk i Bjuråker.

H. tenericaulescens Johanss. (1927 p. 92).
Utbr.: Hrj.
Typ: Dahlst. Herb. Hierac. Scand. XV: 73 (från Hrj: Brötebäcken i Ängersjö).

H. tjaelderense Johanss. (1926 p. 337).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Gotland: Boge, Tjelders, sandig barrskog /7 1918 E.Th. Fries' i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. toerense Johanss. (1925 p. 487).
Utbr.: Srm.
Typ: Srm: Rönninge i Salem (leg. Johanss. 1924); Södertälje (legg. Floderus 1890, Hagström 1896).

H. trachlosimoides Johanss. & Sam. (1923a p. 73).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Lundbacken, Skålmo och Ö. Ärnäs i Lima.

H. trachlosimum Johanss. & Sam. (1923 p. 72).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Bu, Lundbacken, Ö. och V. Ärnäs och Bergsvalla i Lima.

H. tristicolor Ohlsén (1947 p. 28).
Utbr.: Vg (parkfibbla).
Typ: Vg: Alingsås, Plantaget i S.

H. turbiniceps Dahlst. (1894a p. 97).
Utbr.: Sm, Dls, Vg, Ög, Nrk, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Hls.
Typ: Vsm: Skillinge och Kungsör i Kung Karl (legg. Lönnr., Almq., Porat); Nrk (leg. Adlerz); Upl: Gottsunda och Dannemora (leg. Dahlst.); Hls: Söderhamn (leg. Magnusson); Ög: Tunarp i V. Ryd (leg. Dahlst.).

H. variabile Lönnr. (1882 p. 73) s. str.
Syn.: H. ramosum Kit. sensu Lindeb. (Hier. exs. 75).
– 'H. parvifolium. P.C. Afzelius' nom. altern. illeg. (1844 p. 18).
H. galbanifolium (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 68), bas.: H. caesium ssp. galbanifolium Dahlst. (1894a p. 30).
Incl.: Var. angustilobum Dahlst. (1894a p. 27),
– Var. microphyllum Lönnr. ex Dahlst. nom. nud. (1893b, exs. IV: 70).
Utbr.: Gtl, ?Sm.
Typ: 'Gotland, Hangvar s:n., Flenvik mitt emot gården i en hage norr om landsvägen och vid densamma ej långt från Kapellshamn, 1.08.1853, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – Var. angustilobum: 'Habitat in pascuis prope Flenvik paroeciae Hangvar Gotlandiae, 12.07.1881, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003). – H. galbanifolium: Gtl: 'Rute socken i en lund nedanför Gerungs bland stenar på solbelyst mark, 2.07.1892, K.J. Lönnroth' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. varianifolium Johanss. (1897 p. 101).
Utbr.: Gtl.
Typ: 'Katthammarsvik, strandvallar med gles tallskog, 1/7 1895, leg. K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2004b).

H. varianum Johanss. (1907b p. 36).
Syn.: H. varianiceps Johanss. (1907b p. 38).
Utbr.: Mpd.
Typ: Mpd: ovanför stn och Nybodarna i Stöde (legg. Collinder, Nordlander). – H. varianiceps: Mpd: Stöde, nära stn (legg. Collinder & Nordlander 1905, Johanss. 1906).

H. vastulum Johanss. & Sam. (1924 p. 157).
Utbr.: Hl (endast typlokalen).
Typ: 'Hall. Ullared. Hjärtared, åkerren, 27/6 1920; K. Johansson' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. verniferum Johanss. (1902 p. 101).
Utbr.: Dlr.
Typ: Dlr: Silverberget i Boda, ovanför kyrkan i Skattungsbyn.

H. villattingense Johanss. (1914 p. 82).
Utbr.: Srm, Vsm, Upl, Dlr.
Typ: Srm: Nytorp i Mellösa (1889).

H. volutiferum Johanss. (1909 p. 74).
Utbr.: Mpd.
Typ: Mpd: Stöde (leg. Nordlander).

H. vulgatum Fr. (1814–28 [1819] p. 76), emend. Almq., in Theden. (1871 p. 361).
Syn.: H. triviale (Norrl.) Norrl., in Bergroth (1894 p. 77), bas.: H. vulgatum ssp. triviale Norrl. (1888 p. 104).
Utbr.: Sk, Bl, Öl, Gtl, Sm, Hl, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Upl, Dlr, Gst, Hls, Mpd, Ång.
Typ: ?, mycket oklart!

H. xanthostylum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1920 p. 51).
Bas.: H. subramosum ssp. subramosum var. xanthostylum Dahlst. (1894a p. 105).
Syn.: H. trichelliceps Johanss. (1927 p. 92), nom. nov. pro H. trichellum (Dahlst.) Johanss. & Sam. (1920 p. 50), non Arv.-Touv. (1913), bas.: H. subramosum ssp. subramosum var. trichellum Dahlst. (1894a p. 108).
Utbr.: ?Sk, ?Öl, Sm, BhG, Dls, Vg, Ög, Nrk, Srm, Vrm, Vsm, Dlr, Gst, Hls.
Typ: 'Östergötland; V. Ryds s:n, Krämarbo 7. 1883, H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000). – H. trichelliceps: 'Värmland, Borgviks socken, Öfverud.; 7/7 1888; K.O.E. Stenström; determ. H. Dahlstedt' i S (lectotyp, Tyler 2000).

H. xerampelinum Johanss. & Sam. (1924 p. 158).
Utbr.: Vrm.
Typ: Vrm: Uddeholm i N. Råda; Råglanda och Valserudsberget i Nyed.