Hieracium sect. Tridentata – styvfibblor

Denna lista är baserad på Johansson (1927, 1929b) och upptar korrekta namn för taxa som accepterats av Johansson och för närvarande förs till denna sektion av släktet. Johanssons uppgifter har endast i ett fåtal fall kontrollerats, varför enstaka fel kan ha blivit upprepade. Observera att ingen idag behärskar dessa arter, varför taxonomin här helt baseras på Johanssons arbeten.

This list is based on Johansson (1927, 1929b) and contains the correct names for all taxa accepted by Johansson and currently referred to sect. Tridentata. The information provided by Johansson has only been checked occasionally and single errors may have been repeated here. At present nobody has expert knowledge of these species, and this list is merely an interpretation of the taxonomy in the works by Johansson.

H. acrifoliiforme Johanss. (1929b p. 5).

H. acrifolium (Dahlst.) Dahlst. (1918 p. #).
Bas.: H. rigidum ssp. acrifolium Dahlst. (1894a p. 228).
Syn.: H. friesii var. saxicola Lönnr. (1882 p. 94).

H. acutissimum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 6).
Bas.: H. levigatum ssp. acutissimum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 887).

H. aepolonchum Johanss. (1929b p. 6).

H. aleiatolepium Dahlst. (1909 p. 18).

H. allubescens Johanss. (1929b p. 7).

H. amnoocranum Johanss. (1929b p. 8).
Incl.: Var. rigidinum Johanss. (1929b p. 8),
Var. dimotifrons Johanss. (1929b p.8).

H. anatonum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 8).
Bas.: H. levigatum ssp. anatonum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 875, 'anatomum').

H. angermannicum Dahlst. ex Johanss. (1907c p. 30).

H. atrichopodum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 9).
Bas.: H. levigatum ssp. atrichopodum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 880).

H. atrohyalinum Johanss. (1897 p. 104).

H. aureum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 9).
Bas.: H. levigatum ssp. aureum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 877).

H. avae (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 9).
Bas.: H. norvegicum ssp. avae Dahlst. ex Zahn (1921 p. 280).

H. cacuminiustum Ohlsén (1947 p. 29).

H. canistrale Johanss. (1929b p. 9).

? H. casciceps (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss.
Bas.: H. subramosum ssp. casciceps Dahlst. ex Zahn (1921 p. 467).
(? sp. sect. Tridentata et Vulgata intermedia).

H. coalitum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 60).
Bas.: H. spilotum var. coalitum Dahlst. (1904a p. 190).

H. colpophyllum Johanss. (1905 p. 110).

H. colpophylloides (Johanss. & Sam.) Johanss. (1927 p. 61).
Bas.: H. gothiciforme var. colpophylloides Johanss. & Sam. (1924 p. 144).

H. confertum (Lindeb.) Lindeb. ex Dahlst. (1900 exs. XIII: 83).
Bas.: H. norvegicum ssp. confertum Lindeb. (1877 p. 50).
Syn.: H. subconfertum (Zahn) Johanss. (1929b p. 35), comb. illeg. superfl., bas.: H. levigatum ssp. subconfertum Zahn (1921 p. 892).

H. contrarium Johanss. (1929b p. 10).

H. cornescens Johanss. & Sam. (1925 p. 82).

H. craterodon Johanss. (1929b p. 11).

H. creperiforme Johanss. (1929 p. 12).

H. creperum (Stenstr.) Dahlst. (1902 exs. XIV: 63).
Bas.: H. rigidum ssp. creperum Stenstr. (1889 p. 64).
Syn.: H. basicalvatum Dahlst. nom. nud. (1893b exs. V: 80),
H. medelpadicum Dahlst. nom. nud. (1896 exs. X: 81).

H. crepidioides Norrl. ex Brenner (1893 p. 18).
Descr. orig. Norrl. (1889 p. 147) pro H. [sp. non indic.] crepidioides.
Syn.: H. pycnocranum Dahlst., in Birger (1904 p. 92).

H. crispicans (Johanss.) Johanss. (1929b p. 13).
Bas.: H. trichocaulon var. crispicans Johanss. (1905 p. 125).

H. cruentiferum (Norrl. & H. Lindb.) Brenner (1911 p. 23).
Bas.: H. rigidum ssp. cruentiferum Norrl. & H. Lindb., in Cajander (1906 p. 611).

H. daedalocephalum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p.13).
Bas.: H. levigatum ssp. daedalocephalum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 885).

H. daedalum (Stenstr.) Dahlst. (1893b exs. IV: 57).
Bas.: H. tridentatum var. daedalum Stenstr. (1889 p. 69).
Syn.: H. esketanenese (Stenstr.) Dahlst. (1902 exs. XIV: 58), bas.: H. murorum ssp. esketanenese Stenstr. (1889 p. 69).

H. dasytrachelum Dahlst. (1909 p. 25).

H. devestitum Ohlsén (1947 p. 30).

H. diaphanomorphum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 65).
Bas.: H. vulgatum ssp. diaphanomorphum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 386).

H. diminutiforme Johanss. (1902 p. 145).
Incl.: Var. poeophylloides Johanss. & Sam. (1925 p. 84),
Var. zosteraceum Johanss. & Sam. (1925 p. 84).

H. dimistum Johanss. (1929b p. 14).
Syn.: H. diminutum sensu Dahlst., non Lindeb.

H. distubellatum Johanss. (1902 p. 137)
Syn.: H. levigatum ssp. subrectiforme Zahn (1921 p. 861),
H. levigatum ssp. liparotum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 861),
H. denudatum Dahlst. nom. nud. (1900 exs. XIII: 100).
Incl.: Var. vietulum Johanss. (1902 p. 137).

H. dolabratum (Norrl.) Norrl. (1895 p. 564).
Bas.: H. linifolium ssp. dolabratum Norrl. (1889 p. 147).
Syn.: H. prolixans Dahlst., in Birger (1904 p. 94),
H. levigatum ssp. pseudolinifolium Dahlst. ex Zahn (1921 p. 874),
H. coronopus Dahlst. nom. nud. (1893b exs. IV: 80).
Incl.: F. lineatulum Johanss. (1907c p. 47),
F. nitidiusculum Johanss. (1907c p. 47).

H. epacrum (Stenstr.) Dahlst. (1896 exs. X: 50).
Bas.: H. rigidum ssp. epacrum Stenstr. (1889 p. 70).

H. erectifrons (Zahn) Omang (1927 p. 56).
Bas.: H. levigatum ssp. erectifrons Zahn (1921 p. 877).
Syn.: H. levigatum spp. subdepilaticeps Zahn (1921 p. 874).
H. depilatum ssp. subdepilatum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 841).
H. rectum Dahlst. nom. nud. (1907b, exs. XXI: 89).
Incl.: Var. connudatum Johanss. (1929b p. 15),
Var. scobiculosum Johanss. (1929b p. 15).

H. eriphyllum Johanss. (1929b p. 16).

H. eupristum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 66).
Bas.: H. levigatum ssp. eupristum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 875).
Incl.: Var. hemipristum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 875).

H. exaequans Johanss. & Sam. (1925 p. 85).

H. exporrectum (Johanss.) Dahlst. (1907b exs. XXI: 75).
Bas.: H. sparsifolium var. exporrectum Johanss. (1905 p. 124).

H. flavistylum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 367).
Bas.: H. levigatum ssp. auricolor var. flavistylum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 876).
Incl.: Var. perustum Johanss. & Sam. (1925 p. 85).

H. friesii Hartm. (1820 p. 300).

H. froedingii (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 18).
Bas.: H. levigatum ssp. froedingii Dahlst. ex Zahn (1921 p. 880).

H. gardsbyense Johanss. & Sam. (1924 p. 142).

H. gemelliforme (Johanss.) Johanss. (1929 p. 18).
Bas.: H. trichocaulon var. gemelliforme Johanss. (1905 p. 125).

H. gothicianfractum Johanss. & Sam. (1924 p. 143).

H. gothiciforme (Dahlst.) Dahlst. (1908b exs. XXI: 26).
Bas.: H. gothicum ssp. gothiciforme Dahlst. (1894a p. 188).

H. gothicum Fr. (1848 p. #), emend. Dahlst. (1894a p. 182).
Incl.: Var. blekingense Dahlst. & Svanlund, in Svanlund (1902 p. 110).

H. grandescens (Dahlst. ex Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 91).
Bas.: H. levigatum ssp. grandescens Dahlst. ex Zahn (1921 p. 873).

H. haeverense Johanss. (1929b p. 18).

H. heterodontum (Adlerz) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 92).
Bas.: H. rigidum ssp. heterodontum Adlerz (1903 p. 202).

H. hogdalense (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929 p. 19).
Bas.: H. norvegicum ssp. hogdalense Dahlst. ex Zahn (1921 p. 279).
Syn.: H. carpathicum ssp. orphneilema Zahn (1921 p. 811),
H. orphnodes Dahlst. nom. nud. (1899 exs. XI: 100).

H. homalodermum Johanss. (1907c p. 43).
Incl.: Var. serratum Johanss. & Sam. (1925 p. 86).

H. induticeps (Adlerz) Dahlst. (1903 exs. XV: 96).
Bas.: H. trichocaulon ssp. induticeps Adlerz (1903 p. 191).

H. irrugans Johanss. (1902 p. 140).
Syn.: H. levigatum ssp. auricolor Dahlst. ex Zahn (1921 p.876).
H. coronopus Johanss. (1907 p. 45; p. maj. p., excl. ex Nb), non Dahlst.!
Incl.: F. subirrugans Dahlst. ex Zahn (1921 p. 885),
F. polyxanthum Johanss. (1902 p. 143).

H. laestadianum Johanss. & Sam., in Sam. (1927 p. 138).
Syn.: H. silvaticum var. rupestre Least. (1824 p. 169).

H. lapponicum Fr. (1848 p. 170).

H. latilineatum Johanss. (1929b p. 20).

H. lineatum (Stenstr.) Dahlst. (1896 exs. X: 91)
Bas.: H. rigidum ssp. lineatum Almq. ex Stenstr. (1889 p. 72).
Syn.: H. lissolepium Johanss. & Sam. nom. illeg. superfl. (1925 p. 89), bas.: H. levigatum ssp. lissolepium Zahn nom. illeg. superfl. (1921 p. 888, p.p.).
Incl.: H. lissolepium var. lipotrichum Johanss. (1929b p. 21),
– Ssp. decalvatum Dahlst. (1909 p. 16).

H. lineolatum Dahlst. ex Johanss. (1902 p. 130).
Syn.: H. levigatum ssp. neolineolatum Zahn (1921 p. 873).
Typ: 'Dalarne, Rättviks s:n, Blecket, 4.VII.1901, K. Johansson' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. linifolium Saelan ex Lindeb. (1874 p. 665).
Syn.: H. gothicum var. pseudolapponicum Fr. nom. nud. (1865 exs. XVI: 9).

H. listrotum Johanss. (1929b p. 22).

H. longidentatum Adlerz (1901 p. 142).

H. macrotonoides (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 22).
Bas.: H. levigatum ssp. macrotonoides Dahlst. ex Zahn (1921 p. 884).

H. macrotonum Dahlst. (1894a p. 86).
Syn.: H. rigidum var. crinita Lönnr. (1882 p. 90).

H. majorinum Johanss. & Sam. (1920 p. 52).

H. mallocaulon (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 23).
Bas.: H. levigatum ssp. mallocaulon Dahlst. ex Zahn (1921 p. 873).

H. melinostylum Johanss. (1902 p. 133).
Syn.: H. sparsifolium var. diminutum Stenstr. (1889 p. 66).
H. levigatum ssp. undulare Zahn (1921 p. 874).
H. undulatum Dahlst. nom. nud.
Incl.: Var. subdiminutum Dahlst. (1909 p. 28).

H. micanticeps Johanss. & Sam. (1925 p. 90).
Incl.: Var. desciscens Johanss. & Sam. (1925 p. 92).

H. micosiforme Johanss. & Sam. (1923 p. 47).

H. micosum Johanss. & Sam. (1923 p. 45).
Incl.: Var. frondeum Johanss. & Sam., in Johanss. (1927 p. 76).

H. mixopolium (Dahlst.) Dahlst. (1896 exs. X: 89).
Bas.: H. rigidum ssp. mixopolium Dahlst. (1894a p. 224).
Syn.: H. rigidum ssp. glareosum Lönnr. (1882 p. 87, p.p.),
H. rigidum ssp. griseellum Dahlst. nom. nud. (1889, exs. III: 58–59).

H. molestatum Johanss. (1929b p. 24).
Nom et stat. nov. pro H. levigatum ssp. substricticaule Zahn (1921 p. 884).
Syn.: H. stricticaule Dahlst. nom. nud. (1900 exs. XII: 99).
(Non H. substricticaule Dahlst.).

H. multidens (Adlerz) Adlerz ex Johanss. (1929b p. 24).
Bas.: H. rigidum ssp. multidens Adlerz (1903 p. 188).

H. neolygodes Johanss. (1929b p. 24).
Nom. nov. pro H. levigatum ssp. lygodes Dahlst. ex Zahn (1921 p. 875 nota).
Syn.: H. levigatum ssp. neolygodes Zahn nom. illeg. superfl. (1921 p. 1361)

H. nericiense (Adlerz) Johanss. (1929b p. 24).
Bas.: H. rigidum ssp. nericiense Adlerz (1903 p. 203).

H. nigrocreperum Johanss. & Sam. (1924 p. 159).

H. nudicollum Johanss. (1929b p. 24).

H. obatrescens (Dahlst.) Dahlst. (1906 exs. XIII: 94–95).
Bas.: H. rigidum ssp. obatrescens Dahlst. (1894a p. 239).
Syn.: H. rigidum ssp. pullatum Dahlst. nom. nud. (1889 exs. I: 99).

H. orariiforme Dahlst. ex Johanss. (1902 p. 148).

H. orariifolium Johanss. & Sam., in Johanss. (1927 p. 79).

H. orbolense (Stenstr.) Dahlst. (1892b exs. II: 40).
Bas.: H. rigidum ssp. orbolense Stenstr. (1889 p. 62).
Typ: 'Dalsland, Hesselskogs s:n, nära poststation, 27.VII.1888, K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. pachycybe Dahlst. ex Johanss., in Arwidsson (1928 p. 197).

H. pachytrachelum (Johanss.) Johanss. (1929b p. 26).
Bas.: H. trichocaulon var. pachytrachelum Johanss. (1905 p. 126).

H. pardalinum Dahlst. (1894a p. 255).

H. patagiarium (Johanss. ex Dahlst.) Dahlst. (1907b exs. XXI: 36).
Bas.: H. gothicum ssp. patagiarium Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 176).

H. perangustum (Dahlst.) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 96).
Bas.: H. gothicum ssp. perangustum Dahlst. (1894a p. 180)
Syn.: H. levigatum ssp. semigothicum Zahn (1921 p. 861),
H. pseudogothicum Dahlst. nom. nud. (1902 exs. XIV: 62),
H. gothicum ssp. tenuiceps Dahlst. (1894a p. 184),
H. levigatum ssp. acroscotoides Zahn (1921 p. 864, p.p.).
Incl.: Var. lidhultense Johanss. & Sam. (1924 p. 149).

H. perlatescens Dahlst. ex Johanss. (1902 p. 128).

H. perlongum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. & Sam. (1925 p. 93).
Bas.: H. levigatum ssp. perlongum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 887).

H. placerophyllum (Dahlst. ex Zahn) Johanss. (1929b p. 27).
Bas.: H. levigatum ssp. placerophyllum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 873).

H. poliocarenum Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1925 p. 93).

H. poliocranum Dahlst. ex Johanss. (1902 p. 131).

H. poliothapsinum Johanss., in Arwidsson (1928 p. 200).
Incl.: Var. disparifolium Johanss., in Arwidsson (1928 p. 201),
Var. carinatum Johanss. (1929b p. 27),
Ssp. pseudolygaeum (Zahn) Johanss. (1929b p. 27), bas.: H. levigatum ssp. pseudolygaeum Zahn (1921 p. 885), syn.: H. lygaeum Dahlst. nom. nud. (1903 exs. XV: 85), non Norrl.

H. praeacutum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 28).
Bas.: H. inuloides ssp. praeacutum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 906).

H. productum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 28).
Bas.: H. levigatum ssp. productum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 875).

H. protenozum Omang (1927 p. 55).
Syn.: H. levigatum ssp. subdissolutum Zahn (1921 p. 874).
H. dissolutum Dahlst. nom. nud. (1907b exs. XXI: 90).

H. protractidens (Dahlst. & Östman ex Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26 ex. 344).
Bas.: H. levigatum ssp. protractidens Dahlst. & Östman ex Zahn (1921 p. 864).

H. pyrrhocranum Dahlst. (1909 p. 21).
Syn.: – H. sparsifolium ssp. coronopus Dahlst. nom. nud. (1889 exs. III: 71).
Incl.: Var. marginiferum Johanss. (1929b p. 29).

H. quasilliferum Johanss. & Sam. (1925 p. 94).

H. rectiforme Johanss. & Sam. (1925 p. 95).

H. retectum Johanss. (1929b p. 30).

H. rigentipilosum Johanss. (1929b p. 30).

H. rigescens Johanss. & Sam. (1924 p. 153).

H. rigidum Hartm. (1820 p. 300).
Syn.: H. levigatum ssp. multidens var. reticulatoides Zahn (1921 p. 878).
Incl.: F. piliferum Johanss. (1929b p. 32),
Var. asperiforme Johanss. (1929b p. 32),
Var. attenuatum Dahlst. (1894a p. 228),
Var. robustius Johanss. (1929 p. 32),
Var. subrigidiforme (Dahlst.) Johanss. (1929b p. 32), bas.: H. obatrescens var. subrigidiforme (1902 p. 112).

H. roboratum Johanss. & Sam. (1925 p. 96).

H. ruberulum (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst. (1896 exs. X: 86).
Bas.: H. rigidum ssp. glareosum var. ruberulum Dahlst. ex Stenstr. (1889 p. 69).
Typ: 'Värmland, Borgviks socken, Löfåsen, 29.VII.1885. K.O.E. Stenström' i S (lectotyp, Sennikov 2003)

H. scabrescens (Johanss. ex Dahlst.) Johanss. (1929b p. 33).
Bas.: H. rigidum ssp. scabrescens Johanss. ex Dahlst. (1894a p. 237).

H. semiglobosum (Stenstr.) Dahlst. (1896 exs. X: 83).
Bas.: H. rigidum ssp. semiglobosum Stenstr. (1889 p. 71).
Syn.: H. aeglanterium Dahlst. nom. nud. (1902 exs. XIV: 71).

H. solocinum (Johanss.) Johanss., in Johanss. & Sam. (1925 p. 97).
Bas.: H. trichocaulon ssp. solocinum Johanss. (1902 p. 128).

H. sparsifolium Lindeb. var. suppansum Johanss. (1929b p. 33).
Syn.: H. sparsifolium sensu Stenstr. (1889 p. 65), non Lindeb.

H. spinophytum Johanss. (1905 p. 121).

H. spilotum Dahlst. (1904a p. 188).
Syn.: H. rigidum ssp. melanographum Dahlst. (1894a p. 242).
Incl.: F. brevipilum Johanss. & Sam., in Johanss. (1927 p. 87).

H. spissidens (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 34).
Bas.: H. levigatum ssp. spissidens Dahlst. ex Zahn (1921 p. 882).
Syn.: H. friesii var. vestitum sensu Lindeb. (1868–78), non Hartm.
Incl.: Var. aepochloum Johanss. (1929b p. 34).

H. spurcaticeps (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1927 p. 88).
Bas.: H. subramosum ssp. spurcaticeps Dahlst. ex Zahn (1921 p. 462).

H. stenosemum Johanss. & Sam. (1924 p. 160).

H. subcaesariatum (Zahn) Johanss. & Sam. (1925 p. 98).
Bas.: H. levigatum ssp. subcaesariatum Zahn (1921 p. 875).
Syn.: H. caesariatum Johanss. (1902 p. 143), non Nägeli & Peter

H. subcapillatum (Zahn) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 98).
Bas.: H. levigatumt ssp. subcapillatum Zahn (1921 p. 884).
Syn.: H. capillatum Dahlst. nom. nud. (1902 exs. XIV: 72).

H. subconspersum (Zahn) Johanss. (1927 p. 89).
Bas.: H. levigatum ssp. subconspersum Zahn (1921 p. 861), nom. nov. pro H. gothicum ssp. flocculosum Dahlst. (1894a p. 178).

H. subintegrum (Stenstr.) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 380).
Bas.: H. sparsifolium var. subintegrum Stenstr. (1889 p. 67).

H. sublineolatum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 35).
Bas.: H. levigatum ssp. sublineolatum (1921 p. 874).

H. subpatagiarium Johanss. & Sam. (1923a p. 69).
Syn.: H. similigerum Dahlst. nom. nud. (1911 exs. XXIV: 88).

H. subpunctilliferum (Zahn) Johanss. (1927 p. 91).
Bas.: H. levigatum ssp. subpunctilliferum Zahn (1921 p. 863).
Syn.: H. punctilliferum Dahlst. nom. nud. (1907b exs. XXI: 25).

H. subrigidum (Almq. ex Stenstr.) Dahlst. (1893b exs. IV: 55).
Bas.: H. murorum ssp. subrigidum Almq. ex Stenstr. (1889 p. 61).
Typ: 'Värmland ad Kohlsäter paroeciea Gillberga, 19.VII.1888, leg. Stenström' (ex Dahlst., Hier. Exs. III:52) i S (lectotyp, Sennikov 2003).

H. subscabrescens Johanss. & Sam. (1924 p. 160).

H. substricticaule Dahlst. (1925 p. 479).

H. subulosifrons Johanss. (1929b p. 36).

H. subvulgatum (Dahlst.) Johanss. & Sam. (1923–26 exs. 347).
Bas.: H. gothicum ssp. gothiciforme var. subvulgatum Dahlst. (1894a p. 190).
Syn.: H. sessilifolium Dahlst. nom. nud. (1899 exs. XI: 57).

H. svegense (Dahlst. & Enander ex Zahn) Dahlst. & Enander ex Johanss. (1929b p. 36).
Bas.: H. levigatum ssp. svegense Dahlst. & Enander ex Zahn (1921 p. 36).

H. tanylobum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 36).
Bas.: H. levigatum ssp. tanylobum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 867).
Syn.: H. tanyolobum Dahlst. nom. nud. (1907b exs. XXI: 71).

H. tenuiramum (Dahlst. & Svanlund) Johanss. (1927 p. 92).
Bas.: H. gothicum ssp. tenuiramum Dahlst. & Svanlund, in Svanlund (1902 p. 111).

H. theodori Johanss. & Sam. (1924 p. 156).

H. tortifrons Dahlst. ex Johanss. & Sam. (1924 p. 157).

H. trichocauloides (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 37).
Bas.: H. levigatum ssp. trichocauloides Dahlst. ex Zahn (1921 p. 881).

H. trichocaulon (Dahlst.) Johanss. (1902 p. 128).
Bas.: H. rigidum ssp. trichocaulon Dahlst. (1894a p. 235).
Incl.: Var. serratum Adlerz (1901 p. 151).

H. tridentatum (Fr.) Fr. (1845 p. #).
Bas.: H. vulgatum var. tridentatum (1819 p. #).
Incl.: Var. asperum Fr. (1848 p. #).

H. umbellatiforme Omang (1903 p. 350).

H. vaerendicum Johanss. (1929b p. 38).

H. vermlandicum (Dahlst. ex Zahn) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 38).
Bas.: H. levigatum ssp. vermlandicum Dahlst. ex Zahn (1921 p. 883).

H. vestmannicum (Dahlst.) Dahlst. ex Johanss. (1929b p. 39).
Bas.: H. rigidum ssp. vestmannicum Dahlst., in Porat (1894 p. 42).

H. wolfii Johanss. & Sam., in Sam. (1927b p. 138).

H. xanthophytum Johanss. & Sam. (1923a p. 77).

H. xestocarenum Johanss. (1929b p. 39).