Referenser

Publikationer av nomenklatorisk eller växtgeografisk relevans för svenska Hieracium sect. Hieracium, sect. Vulgata och sect. Tridentata.

Adlerz, E. 1901. Några nya Hieracium-former och Hieracium-lokaler. Bot. Not. (1901): 131–154.
Adlerz, E. 1903. Anteckningar till Hieracium-floran i Närke. Bot. Not. (1903): 145–217.
Afzelius, P.C. 1844. Novitiae Florae Gotlandicae. Upsaliae 1844. (Dissertatio).
Almquist, E. (ed.) & Samuelsson, G. 1954. Maps of a selection of Scandinavian Hieracium species. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. 4:e serien, 5 n. 3.
Almquist, S. 1871. Hieracium, i K.F. Thedenius, Flora öfver Södermanlands fanerogamer. Stockholm.
Almquist, S. 1881. Studier öfver slägtet Hieracium. Stockholm.
Arwidsson, T. 1928. Hieraciologiska bidrag. Bot. Not. (1928): 192–202.
Arwidsson, T. 1937. Om Hieracium Kjellandii Folin n. sp. Bot. Not. 1937: 370–374.
Bergroth, O. Anteckningar om vegetationen i gränstrakterna mellan Åland och Åbo-området. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.11 n. 3
Birger, S. 1904. Vegetationen och floran i Pajala socken med Muonio kapellag i arktiska Norrbotten. Arkiv. f. Bot. 3 n. 4.
Brenner, M. 1892. Spridda bidrag till kännedom af Finlands Hieracium-former I. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 18: 75–131.
Brenner, M. 1893. Spridda bidrag till kännedom om Finlands Hieracium-former II. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 9 n. 5. [8/4 1893.]
Brenner, M. 1895. Spridda bidrag till kännedom om Finlands Hieracium-former IV. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 13 n. 1.
Brenner, M. 1897. Spridda bidrag till kännedom om Finlands Hieracium-former V. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 16 n. 1.
Brenner, M. 1903a. Spridda bidrag till kännedom om Finlands Hieracium-former VI. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 25 n. 2.
Brenner, M. 1903b. Hieraciologiska meddelanden 1. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 29: 138–142.
Brenner, M. 1904. Hieraciologiska meddelanden 3. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 30: 136–142.
Brenner, M. 1906. Hieraciologiska meddelanden 4. Nya Hieracium-former och fyndorter. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 31: 142–161.
Brenner, M. 1907. Några växtsynonymiska data. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 33: 86–92.
Brenner, M. 1908a. Hieraciologiska meddelanden 5. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 34: 142–145.
Brenner, M. 1908b. Hieraciologiska meddelanden 6. Meddel. Soc. Fauna Fl. Fenn. 35: 119–123.
Brenner, M. 1911. Nya bidrag till den nordfinska floran. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn. 34(4): 1–24.
Cajander, A.K. 1902. Kasvistollisia tutkimuksia Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kunnossa. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.23 n. 2.
Cajander, A.K. 1906. Melan Suomen Kasvio. Ed. 5. Helsingfors.
Dahlstedt, H. 1889. Hieracia exsiccata I–III. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1891a. Hieracia exsiccata IV. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1891b. Om några i Bergianska Trädgården odlade nya eller mindre kända hieracier. Acta Horti Berg. 1 n. 7.
Dahlstedt, H. 1892a. Några bidrag till kännedomen om Skånes Hieraciumflora. Bot. Not. (1892): 154–166.
Dahlstedt, H. 1892b. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae I–III. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1893a. Bidrag till sydöstra Sveriges Hieraciumflora II. Sv. Vet.-Ak. Handl. 25 n. 3. [4/11 1893 enligt kvitto i Vetenskapsakademiens arkiv.]
Dahlstedt, H. 1893b. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae IV–V. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1894a. Bidrag till sydöstra Sveriges Hieraciumflora III. Sv. Vet.-Ak. Handl. 26 n. 3.
Dahlstedt, H. 1894b. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae VI–VIII. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1895. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae IX. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1896. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae X. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1899. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XI. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1900. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XII–XIII. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1901a. Beiträge zur Kenntniss der Hieracium-Flora Oesels. Bih. Sv. Vet.-Ak. Handl. 27: III n. 13.
Dahlstedt, H. 1901b. Hieracium. I L. M. Neuman. Sveriges Flora. Lund.
Dahlstedt, H. 1902. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XIV. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1903. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XV–XVI. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1904a. Några Hieracier från Lagnö, Ljusterö s:n, Uppland. Bot. Not. (1904): 183–191.
Dahlstedt, H. 1904c. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XVII. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1906. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XVIII–XIX. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1907a. Hieracier från Torne lappmark och närgränsande områden. Sv. Bot. Tidskr. 1: 299–320.
Dahlstedt, H. 1907b. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XX–XXI. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1908. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XXII–XXIII. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1909. Medelpadska Hieracier. Ark. f. Bot. 9 n. 2.
Dahlstedt, H. 1911. Herbarium Hieraciorum Scandinaviae XXIV. [Exsickatverk.]
Dahlstedt, H. 1918. Hieracium. I C.A.M. Lindman, Svensk fanerogamflora. Ed. 1. Stockholm. [Omtryckt oförändrad i ed. 2 1926.]
Dahlstedt, H. 1921. Nya syd- och mellansvenska Hieracia Silvaticiformia. Ark. f. Bot. 17 n. 2. (26/3 1918).
Dahlstedt, H. 1922. Nye Hieracium-Arter fra Danmark. Bot. Tidskr. 37: 241–252.
Dahlstedt, H. 1925. Die Hieracien des Sarekgebietes in Lule Lappmark. I A. Hamberg, Naturwissenschaftliche Untersuchungen des Sarekgebirges in Schwedisch-Lappland, Bd III n. 7. Stockholm.
Elfstrand, M. 1890. Botaniska utflygter i sydvestra Jämtland. Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 16: III n. 7.
Elfstrand, M. 1893. Hieracia Alpina aus den Hochgebirgsgegenden des mittleren Skandinaviens. Upsala.
Elfstrand, M. 1894. Archieracien aus Norwegisch-Finnmarken von T. M. Fries in den Jahren 1857 und 1864 gesammelt. Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 20: III n. 1
Folin, T. 1928. Hieracia Vulgata efter Ume älvs övre lopp. Ark. f. Bot. 22 n. 5.
Folin, T. 1931. Hieracia Vulgata efter Skellefte älvs övre lopp. Ark. f. Bot. 24 n. 1.
Folin, T. 1934. Nya Hieracia vulgata från Tärna socken. Ark. f. Bot. 26 n. 6.
Folin, T. 1936. Hieracia Vermlandica a Dre. H. E. Johansson collecta. Ark. f. Bot. 28 n. 2.
Folin, T. 1942. Kvikkjokktraktens Hieracia Vulgata. Ark. f. Bot. 30 n. 5.
Fries, E. 1814–1828. Novitiae Florae Suecicae. Lund.
Fries, E. 1839. Novitiae Florae Suecicae, Mantissa altera. Uppsala.
Fries, E. 1843. Herbarium Normale IX. [Exsickatverk.]
Fries, E. 1845. Summa vegetationem Scandinavicae. Uppsala.
Fries, E. 1846. Herbarium Normale XI. [Exsickatverk.]
Fries, E. 1847. Herbarium Normale XII. [Exsickatverk.]
Fries, E. 1848. Symbolae ad historiam Hieraciorum. Nov. Act. Soc. Sc. Ups. XIII–XIV.
Fries, E. 1849. Herbarium Normale XIII. [Exsickatverk.]
Fries, E. 1856. Nya och mindre kända arter av Hieracium. Sv. Vet.-Akad. Öfvers. för 1856.
Fries, E. 1862. Epicrisis generis Hieraciorum. Ups. Univ. Årsskr. för 1862.
Fries, E. 1865. Herbarium Normale XVI. [Exsickatverk.]
Fries, E. & Lagger. 1862–65. Hieracia europaea exsiccata. Upsala. [Exsickatverk.]
Haglund, G.E. 1963. Två nya Hieracier av gruppen Silvaticiformia. Svensk Bot. Tidskr. 57: 253–257.
Hamberg, K.H.R. 1897. Enumeratio plantarum Suecicae, Norvegiae, Fenniae et Daniae. Stockholm.
Hartman, C.J. 1820. Handbok i Skandinaviens flora. Ed. 1. Stockholm.
Hylander, N. 1943. Die Grassameneinkömmlinge schwedischer Parke. Symb. Bot. Ups. VII n. 1.
Hylander, N. 1949. Nya fynd av adventiva Hieracia Silvaticiformia samt några nyupptäckta samförekomster av gammaldags gräsfröinkomlingar. Sv. Bot. Tidskr. 43: 407–419.
Johansson, K. 1897. Hufvuddragen af Gotlands växttopografi och växtgeografi. Sv. Vet.-Akad. Handl. 29 n. 1.
Johansson, K. 1900. Nya Archieracier från Dalarne, Västmanland och Dalsland. Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 25: III n. 7.
Johansson, K. 1902. Archieraciumfloran inom Dalarnes silurområde i Siljanstrakten. Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 28: III n. 7.
Johansson, K. 1905. Några bidrag till kännedomen om Hieraciumfloran i södra Sverige. Bot. Not. (1905): 97–128.
Johansson, K. 1907a. Bidrag till kännedomen om Gästriklands Archieraciumflora. Bot. Not. (1907): 1–19.
Johansson, K. 1907b. Nya Hieracier af gruppen Vulgata Fr. från Medelpad. Ark. f. Bot. 6. n. 14.
Johansson, K. 1907c. Anteckningar från Hieracie-exkursioner i Ångermanland och Västerbotten. Ark. f. Bot. 6 n. 18.
Johansson, K. 1908. Hieracia vulgata Fr. från Torne lappmark. Ark. f. Bot. 7 n. 12.
Johansson, K. 1909. Medelpads Hieracia vulgata Fr. Ark. f. Bot. 9 n. 1.
Johansson, K. 1910. Nyare bidrag till kännedomen om Gotlands kärlväxtflora. Bot. Not. (1910): 209–258.
Johansson, K. 1914a. Diagnoser och anmärkningar till några sällsyntare svenska Hieraciumformer. Bot. Not. (1914): 65–87.
Johansson, K. 1914b. Jämtländska Hieracia vulgata, nya och mindre kända former från barrskogsregionen. Visby 1914.
Johansson, K. 1914c. Hieracia suecica raroria exsiccata. Visby. [Exsickatverk.]
Johansson, K. 1920. Nya Hieracia Silvaticiformia från Sveriges lågland. Bot. Not. (1920): 65–100.
Johansson, K. 1923. Växtgeografiska spörsmål rörande den svenska Hieraciumfloran. Sv. Bot. Tidskr. 17: 175–214.
Johansson, K. 1925. Några Hieraciumfynd i Stockholmstrakten. Sv. Bot. Tidskr. 19: 485–489.
Johansson, K. 1926. Växtgeografiska spörsmål rörande den Svenska Hieraciumfloran II. Sv. Bot. Tidskr. 20: 305–343.
Johansson, K. 1927. Enumerantur Hieracia vulgata Suecicae. Ark. f. Bot. 21A n. 15.
Johansson, K. 1927b. Om Hieracium tridentatum Fr. och dess taxonomiska ställning. Bot. Not. (1927): 195–205.
Johansson, K. 1929. Nya mellansvenska Hieracier. Sv. Bot. Tidskr. 23: 329–335.
Johansson, K. 1929b. Svenska Hieracia Tridentata Fr. Arkiv f. Bot. 22A n. 12.
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1920. Hieraciumfloran i Västmanland. Ark. f. Bot. 16 n. 14.
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1923a. Dalarnas Hieracia Vulgatiformia. Leipzig.
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1923b. Dalarnas Hieracia Silvaticiformia. Leipzig.
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1923–26. Hieracia scandinavica exsiccata. Uppsala & Stockholm. [Exsickatverk.]
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1924. Nya svenska Archieracier. Bot. Not. (1924): 135–160.
Johansson, K. & Samuelsson, G. 1925. Dalarnes Hieracia Oreadea, Rigida, Semidovrensia, Dovrensia, Prenanthea och Foliosa. Bot. Not. (1925): 81–112.
Julin, E. & Nordenstam, S. 1964. Über die Hieracien im nordöstlichen Norrbotten. Bot. Not. 117: 15–27.
Karlsson, L. 1973. Hieracier från Sareks Nationalpark. Sv. Bot. Tidskr. 67: 225–237.
Karlsson, L. 1975. Hieracier från Sareks Nationalpark II. Sv. Bot. Tidskr. 69: 336–348.
Kindberg, N.C. 1877. Svensk flora. Linköping.
Laestadius, L.L. 1824. Beskrifning öfver några sällsyntare växter från norra delarne af Sverige jämte anmärkningar i Växtgeografien. Sv. Vet.-Akad. Handl. för 1824.
Lindeberg, C.J. [1868, 1872, 1878]. Hieracia Scandinaviae exsiccata I. Göteborg. [Exsickatverk, med förklaringar publicerade simultant i Bot. Not.]
Lindeberg, C.J. 1869. Hieracium, i C.J. Hartman, Handbok i Skandinaviens flora, ed. 10. Stockholm. [Preprint distr. 1869; flora 1870.]
Lindeberg, C.J. 1874. Hieracium, i A. Blytt, Norges Flora II. Christiania.
Lindeberg, C.J. 1877–79. Hieracium, i C.J. Hartman, Handbok i Skandinaviens flora, ed. 11. Stockholm. [Preprint 1877; huvudupplagan 1879.]
Lindeberg, C.J. 1882. Hieraciologiska bidrag I. Göteborg.
Linton, W.R. 1905. An account of the British Hieracia. London.
Lönnroth, K.J. 1882. Berättelse om en botanisk resa i östra Småland och på Gotland. Sv. Vet.-Akad. Öfvers. 39.
Malme, G.O. (Andersson-). 1890. Bidrag till Södermanlands Hieraciumflora. Bot. Not. (1890): 88–94.
Malme, G.O. (Andersson-). 1891. Nya bidrag till Södermanlands Hieraciumflora. Bot Not. (1891): 178–181.
Malme, G.O. (Andersson-). 1896. Nya bidrag till Södermanlands Hieraciumflora II. Bot. Not. (1896): 157–171.
Nordenstam, S. 1966. Några nya eller mindre väl kända hieracier från norra Sverige. Bot. Not. 119: 250–258.
Nordenstam S. 1971. Hieracium-floran, i H. Fries, Göteborgs och Bohus läns fanerogamer och ormbunkar. Göteborg 1971.
Nordenstam, S. 1974. Om hieraciefloran inom Vindelälvens vattenområde, i J. Lundquist, Översikt över vegetationsförhållandena inom Vindelälvsystemet. SNV PM 409 VINA Rapport 2.
Nordstedt, O. 1903. Sandhems flora 3–4. Bot. Not. (1903): 35–38, 221–227.
Norrlin, J.P. 1888a. Bidrag till Hieracium-floran i skandinaviska halföns mellersta delar. Acta Soc. Fauna Fl. Fenn.III n. 4.
Norrlin, J.P. 1888b. Hieracia exsiccata I. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1889. Hieracium]. I Herbarium Musei Fennici I, ed. 2. Helsingfors.
Norrlin, J.P. 1894. Hieracia exsiccata II. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1895. Suomen keltanot. I A.J. Mela, Koulukasvio, ed. 3. Helsingfors.
Norrlin, J.P. 1899. Suomen keltanot. I A.J. Mela, Suomen Kasvio, ed. 4. Helsingfors. (även i ed. 5, 1906).
Norrlin, J.P. 1904. Hieracia exsiccata III–IV. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1905. Hieracia exsiccata V–VI. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1906. Hieracia exsiccata VII–VIII. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1907. Hieracia exsiccata IX. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1911. Hieracia exsiccata X–XI. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1912a. Hieracia exsiccata XII–XIII. Helsingfors. [Exsickatverk.]
Norrlin, J.P. 1912b. Nya nordiska Hieracia. Act. Soc. Fauna. Fl. Fenn. 36 n. 4.
Notø, A. 1910. Oversigt over Tromsø amts Hieracii-flora. Tromsö Museums aarshefter 31, 32.
Nägeli, C. von & Peter, A. 1885–1889. Die Hieracien Mittel-Europas. I & II. München.
Ohlsén, R. 1947. Sveriges adventiva Hieracia Vulgatiformia och Tridentata. Ark. f. Bot. 33A n. 13.
Omang, S.O.F. 1901. Hieraciologiske undersögelser i Norge I. Nyt Mag. Naturv. 39.
Omang, S.O.F. 1903. Hieraciologiske undersögelser i Norge II. Nyt Mag. Naturv. 41.
Omang, S.O.F. 1905. Hieraciologiske undersögelser i Norge III. Nyt Mag. Naturv. 43.
Omang, S.O.F. 1906. Hieracium, i A. Blytt, Handbog i Norges Flora. Christiania.
Omang, S.O.F. 1906b. Hieracium-Sippen der Gruppe Alpina aus dem südlichen Norwegen I. Nyt. Mag. f. Nat. B. 44: 303–344.
Omang, S.O.F. 1910. Südnorwegische Hieracium-Sippen. Nyt Mag. Naturv. 48.
Omang, S.O.F. 1915. Hieracium. I O. Dahl, Botaniske undersøgelser i Helgeland II. Videnskapselskapets Skrifter I n. 4.
Omang, S.O.F. 1922. Hardanger-områdets Hieracium-flora. Bergens Museums Aarbog 1921–22.
Omang, S.O.F. 1924. Die Hieraciumflora im Talgebiete Gudbrandsdalen I. Videnskapselskapets Skrifter för 1924.
Omang, S.O.F. 1926. De novitiis nonnullis generis Hieraciorum. Nyt Mag. Naturv. 64.
Omang, S.O.F. 1927. Die Hieraciumflora im Talgebiete Gudbrandsdalen II. Skr. Norske Vid.-Akad. I n. 4.
Porat, C. O. von 1894. Kungsörtraktens Hieracier. Bot. Not. 1894: 33–44.
Pugsley, H.W. 1941. New species of Hieracium in Britain. J. Bot. 79.
Pugsley, H.W. 1946. List of British species of Hieracium, J. Ecol. 33 n. 2
Pugsley, H.W. 1948. A prodromus of the British Hieracia. Bot. J. Linn. Soc. 54: 1–356.
Ringius, H.H. 1835–36. Herbarium Normale I–II. Lund. [Exsickatverk.]
Samuelsson, G. 1906. Bidrag till Archieraciumfloran i Säterstrakten. Ark. f. Bot. 5 n. 12.
Samuelsson, G.1908. Några Archieracier från Västerbotten. Sv. Bot. Tidskr. 2: 139–141.
Samuelsson, G. 1910. Über die Verbreitung einiger endemischer Pflanzen. Ark. f. Bot. 9 n. 12.
Samuelsson, G.1922. Archieracier från Åsele Lappmark. Bot. Not. (1922): 160–173.
Samuelsson, G. 1927. Växtlokaler från Ångermanland och Åsele lappmark. Sv. Bot. Tidskr. [1927]: (123–138).
Schou, J.-C. 2000. Danmarks Høgeurter. AAU Reports 41.
Selander, S. 1950. Kärlväxtfloran i sydvästra Lule Lappmark. Acta Phytogeogr. Suecica 28.
Sennikov, A.N. 1999. On the species of the Caesia-group of the genus Hieracium in the flora of Russia. Bot. Gas. 84 n. 3.
Sennikov, A.N. 2002. Bibliographic catalogue of Hieracium and Pilosella names published by Finnish authors. Norrlinia 9.
Sennikov, A.N. 2003. Typification of some Hieracium (Asteraceae) names published by Swedish authors. Ann. Bot. Fennici 40: 219–231.
Stace, C.A. 1998. Sectional names in the genus Hieracium (Asteraceae) sensu stricto. Edinb. J. Bot. 55: 417–441.
Stenström, K.O.E. 1889. Värmländska Archieracier. Upsala.
Stenström, K.O.E. 1896. Bornholmska Hieracier. Bot. Tidskr. 20.
Stenström, K.O.E. 1896a. Bidrag till Skånes Hieracium-flora. Bih. Sv. Vet.-Akad. Handl. 22:III n. 7.
Stenström, K.O.E. 1896b En hieraciologisk exkursion till Femsjö i Småland. Öfvers. Sv. Vet.-Akad. Förhandl. [1896] n. 6
Svanlund, F. 1902. Bidrag till kännedomen om Blekinges Hieraciumflora. Bot. Not. (1902): 97–112.
Svenonius, H. 1925. Luleåtraktens flora. Sv. Bot. Tidskr. 19: 481–434.
Svensson, N.A. 1895. Om den fanerogama och kärlkryptogama vegetationen kring Kaitumsjöarne. Bih. Sv. Vet.-Ak. Handl. 21: III n. 1.
Tyler, T. 1998. Hag-, skogs- och klippfibblor i södra Götaland. LBF Medlemsblad 1998. 2: 1–64.
Tyler, T. 2000. Lectotypification of names of south Swedish Hieracium species (Asteraceae). Nord. J. Bot. 20: 93–103.
Tyler, T. 2002a. Östergötlands skogsfibblor. Bot. Not. 135(2): 1–52.
Tyler, T. 2002b. Gotlands hag- och skogsfibblor. Rindi 22 n. 2–3.
Tyler, T. 2003a. Östergötlands hagfibblor. Bot. Not. 136(2). 1–36.
Tyler, T. 2003b. Västergötlans skogs- och hagfibblor. Calluna 20 nr. 2–3.
Tyler, T. 2004a. New species, varieties and combinations of Hieracium from the Swedish provinces Gotland and Östergötland. Ann. Bot. Fennici (in press).
Tyler, T. 2004b. Lectotypifications of names of species of Hieracium from the Swedish provinces Gotland and Östergötland. Ann. Bot. Fennici (in press).
Tyler, T. 2004c. Reevaluation of the species of Hieracium sect. Hieracium that were described by Hylander from introduced populations in Scandinavian parks. Ann. Bot. Fennici (in press).
Wainio, E.A. [Vainio] 1878. Kasvistonsuhteista Pohjais-Suomen ja Venäjän-Karjalan rajaseuduilla. Helsinki.
Westerlund, C.G. 1890. Bidrag till kännedomen om Ronnebytraktens fauna och Flora. Stockholm.
Wiinstedt, K. 1922. Hieracium. I C. Raunkiær, Dansk Ekskursionsflora, ed. 4.
Wiinstedt, K. 1939. Nogle nye Hieraciumarter i Danmark. Dansk Bot. Arkiv. 9: 10.
Zahn, K.H. 1921–1923. Hieracium, i A. Engler, Das Pflanzenreich IV: 280. Leipzig. ( pp. 1–576 4/2 1921, pp.577–1146 18/10 1921, pp. 1147–1705 27/2 1923).